Titel Beschrijving of (Biblion) recensie
Het bovennatuurlijke is in. Mediums, paragnosten, homeopaten, je kunt tegenwoordig niet meer om ze heen. Herman de Regt en Hans Dooremalen onderwierpen diverse van deze modeverschijnselen aan een grondig onderzoek en schreven er een aanstekelijk boek over. Hun conclusie is ondubbelzinnig: wat een onzin! Onze fascinatie voor het bovennatuurlijke blijkt niet onschuldig. In Wat een onzin! komt een bonte stoet voorbij van bijna-doodervaringsdeskundigen en zelfverklaarde heksen. De wetenschap staat steeds meer onder druk; we kunnen blijkbaar niet goed leven in een wereld zonder toverij. Toch is juist de wetenschap het instrument dat ons moet beschermen tegen de onzinnige claims en praktijken van hen die geloven in het bovennatuurlijke.

In 2002 verscheen in de wetenschappelijke reeks van Epsilon Uitgaven van de fysicus van Kampen, 'Waanwetenschap'. Daarin trekt Van Kampen van leer tegen de vele vormen van onzin die, zelfs binnen de exacte wetenschappen maar zeker daarbuiten, aan een argeloos publiek als waarheid worden verkocht.

Een boek over de positie van de geneeskunde in de maatschappij en onze houding tegenover het lichaam. Dr. A.J. Dunning laat op begrijpelijke en onderhoudende wijze zien wat geneeskunde wel en niet vermag als lapmiddel voor de ongeneeslijke aandoening die het leven heet.
Bent u er ook van overtuigd dat: de Rijn bij Lobith ons land binnenkomt; Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd; eskimo's twintig woorden voor sneeuw hebben; muziek in mineur treurig is; je blind wordt als je op je stuitje valt; Hans Brinker zijn vinger in de dijk stak?

Dan is dit boek voor u. In deze nieuwe, sterk uitgebreide uitgave van de Kleine encyclopedie van misvattingen worden wederom opvattingen aan de kaak gesteld die ieder van ons van kindsbeen af heeft gekoesterd. Hans van Maanen, wetenschapsredacteur bij Het Parool, heeft zijn verzameling uitgebreid met tientallen nieuwe misvattingen, mythes en modieuze meningen, en bovendien de medische misvattingen uit Het hart zit links een plaats in het boek gegeven. Meer dan wij al dachten, groeit ons feitenrepertoire langzamerhand dicht tot een oerwoud vol onzin, halve waarheden en geruchten. Hier is uw kapmes.

Bestaan vliegende schotels? Worden er echt mensen door buitenaardse wezens ontvoerd? Marcel van Beurden denkt van niet. Maar wat is er dan te zien op die foto's waar vliegende schotels op lijken te staan? En al die mensen die beweren zo'n vliegende schotel gezien te hebben, liegen die dan? Op al die vragen geeft Van Beurden in Het buitenaardse raadsel antwoord. Tevens schetst hij de historische, sociologische en psychologische factoren die ten grondslag lagen aan onder meer de vliegende-schotelhypothese en de meldingen van kosmische ontvoeringen.

Matthijs van Boxsel (1957) werkt al sinds de jaren tachtig aan zijn "Encyclopedie van de domheid". Hij ziet in domheid geen gebrek, maar een zelfstandige macht of zelfs aparte wereld, met een eigen logica, moraal, esthetiek en topografie.

Vele van de beschreven ideen zijn beslist meer dan lachwekkende curiositeiten, hoe geestig en extravagant ze ondanks zichzelf ook zijn; de auteurs zijn altijd serieus, en Van Boxsel neemt ze ook serieus, op zijn manier. Een genoegen om te lezen of te bladeren in wat de mens zoal verzonnen en geloofd heeft.

Diep in de hersenen zit een deel dat ons gevoel, humeur, gedrag, bloeddruk, ons immuunsysteem, kortom alles wat met ons welbevinden te maken heeft, beheerst: het emotionele brein. Door controle te krijgen over dit deel van de hersenen, is het mogelijk om stoornissen die voortkomen uit stress, angsten of depressie zelf te genezen.

Vanuit deze nieuwe, opzienbarende benadering beschrijft Dr David Servan-Schreiber zeven natuurlijke behandelwijzen, die uitgaan van de eigen genezende kracht van de hersenen. Zijn methode is gebaseerd op baanbrekend onderzoek in het Shadyside Hospital van de gerenommeerde Universiteit van Pittsburgh en biedt een effectief alternatief voor de vaak langdurige en ingrijpende behandelingen als psychoanalyse en antidepressiva.

Mythen, een beknopte geschiedenis van Karen Amstrong.

Transcedente ervaringen zijn altijd onderdeel geweest van de menselijke belevingswereld.