Een balans in (ziels)kwaliteiten

Veel gepresenteerde artikelen op deze site gaan over de (on)balans tussen drie centrale thema's. Deze thema's zijn autonomie, verbinding en kwaliteit. Deze thema's worden opgevat als dimensies waarvan de beide polen het verschil aangeven tussen probleem en oplossing. Bijvoorbeeld autonomie wordt opgevat als de dimensie die de balans vormt tussen de extreme polen afhankelijkheid en vrijheid. Vrijheid is aantrekkelijk, maar autonomie wordt alleen gevonden als iemand keuzes kan maken, grenzen kan stellen en verantwoordelijkheid dragen. Voor verbinding en kwaliteit geldt een parallelle redenering. De dimensie kwaliteit loopt van "verveling" naar "creativiteit" en de dimensie relaties loopt van "eenzaamheid" naar "liefde".

Dimensies
+ vrijheid liefde creativiteit
0 autonomie verbinding kwaliteit
- afhankelijkheid eenzaamheid verveling

Een optimale en stabiele balans tussen "autonomie, verbinding en kwaliteit" wordt geacht te leiden tot een gelukkig leven. Omgekeerd is ware liefde pas mogelijk wanneer we niet afhankelijk zijn van een ander om gelukkig te zijn. Wanneer we zelf gelukkig zijn, kunnen we de ander accepteren zoals die is. Zonder liefde geen vrijheid en zonder vrijheid geen liefde.

We kunnen "liefde" en "vrijheid" ook representeren als 2 zuivere krachten (zielskwaliteiten) die het leven op een kwalitatief hoger plan brengen ("synthese"). Die ontwikkeling is een voortdurende beweging die nooit volledig te vatten is, op zoek naar zowel balans als een hoger doel (dialectiek). Het bevordert andere zielskwaliteiten als "(zelf)vertrouwen", "vrede", "ruimte", "stilte" of bewustzijnskwaliteiten als "licht / lucht / kracht / energie / helderheid / schoonheid / humor / vreugde".

"synthese"
creativiteit
"these" liefde kwaliteit vrijheid "anti-these"
verbinding
geluk autonomie zelfkennis
eenzaamheid verveling afhankelijkheid

In het begin van een leven is er weinig ruimte voor vrijheid. Liefde ontvangen is dan des te belangrijker en zelfs van levensbelang. Naarmate we ouder worden leren we steeds beter om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.

De prioriteit tussen vrijheid en verbinding ligt voor mannen en vrouwen verschillend: veel mannen vinden autonomie belangrijker dan een liefdevolle relatie. Ook hebben denken en voelen vaak een andere volgorde tussen de sexen. Wanneer mannen waarnemen, gaan zij eerst denken en dan voelen; vrouwen voelen vaak eerst en gaan dan denken. Uiteraard is dat geen wet van Meden en Perzen.

We besteden enige aandacht aan literatuur over sexeverschillen.

Dit geldt in de vorm van "autonomie, erkenning en creativiteit" ook voor (werknemers binnen) bedrijven. Een gezonde ontwikkeling van organisaties vindt plaats in een cultuur waarin onder meer medewerkers en omgeving open met elkaar communiceren.

Via de links in onderstaande tabel zijn deze artikelen te vinden in samenhang met een visie op de oorzaak van ontstane problemen. Bijvoorbeeld verslaving wordt gezien als een gebrek (-) aan vrijheid, een kwalitatief slecht (-) leven en een behoefte (+) aan verbinding, maar via een destructieve zelfbeloning.

Onder de tabel een samenvatting of beschrijving van de artikelen of (gerelateerde) pagina's.

Voor wie wil weten hoe hij of zij zelf scoort op deze balans is hier een test.

- Afhankelijkheid Verveling Eenzaamheid
0 Autonomie Kwaliteit Verbinding
+ Vrijheid Creativiteit Liefde
Artikelen over (on)balans: Boeken over (on)balans:

Geluk

Passie

Schoon geweten

+ + +

Geluk

Spiritualiteit

Liefde

+ + -

Scheiden

Hebzucht en begeerte

Anorexia en Boulimia

- + +

Jaloezie

Machtsstrijd

+ - -

Woede, ruzie en agressie

Eenzaamheid

Vet eten

- - +

Overgewicht en afslanken

Lovehoppers

+ - +

Jezelf worden en zijn

Stress

Bescheidenheid

- + -

Stress

Onverschilligheid

- - -

Zelfdoding

Blogs over psychologie en spiritualiteit
Blogs over balans en evenwicht: