Op deze pagina blogs Richard Koch is de auteur van een boek over het 80/20 principe van Pareto, oftewel hoe verkrijg je meer met minder moeite. Hoewel Koch de beste toepassing ziet in de zakelijke omgeving, ziet hij ook mogelijkheden in het persoonlijke leven.

Manier nummer 1 is ervoor zorgen dat u zoveel mogelijk greep op uw leven krijgt. Te weinig greep op het leven kan een belangrijke oorzaak zijn van onbehagen en onzekerheid. Ik zou liever een lange vertrouwde omweg maken door een stad dan een kortere route die ik niet ken. Buschauffeurs zijn gefrustreerder dan conducteurs en lopen meer risico op een hartaanval, niet alleen omdat ze onvoldoende bewegen op het werk, maar ook omdat ze minder greep hebben op het verkeer. Werken in een klassieke grote bureaucratie leidt tot vervreemding, omdat men geen greep heeft op het werk. Mensen die eigen baas zijn en hun werktijden en planning zelf kunnen bepalen, zijn gelukkiger dan mensen in loondienst die dit niet kunnen.
Om zoveel mogelijk greep op uw leven te krijgen, moet u plannen en risico's niet uit de weg gaan. U moet echter het geluksdividend hiervan niet onderschatten.

Redelijke, bereikbare doelen stellen is de tweede manier. Psychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat we waarschijnlijk het meest presteren wanneer we redelijk veeleisende, maar niet te moeilijke doelen stellen. Te lage doelstellingen leiden vaak tot zelfgenoegzaamheid; we accepteren middelmatige prestaties. Maar te hoge doelstellingen - het soort doelstellingen dat mensen stellen die zich schuldig voelen of belast zijn met veel te hoge verwachtingen - zijn demoraliserend en leiden tot een zichzelf waarmakend zelfbeeld van mislukking. Bedenk dat u probeert gelukkiger te worden. Als u twijfelt bij de formulering van uw doelstellingen, houdt u ze aan de gemakkelijke kant. Voor uw geluk is het beter om lage doelen te stellen die u haalt, dan hoge die u niet haalt, zelfs als de laatste tot objectief betere prestaties hadden geleid. Als u moet kiezen tussen prestatie en geluk, kiest u voor geluk.

De derde manier is flexibiliteit wanneer onverwachte gebeurtenissen plannen en verwachtingen verstoren. John Lennon merkte eens op dat het leven is wat er gebeurt terwijl we andere plannen maken. We moeten ernaar streven onze plannen te realiseren zodat het leven ons niet zomaar overkomt, maar er tegelijkertijd rekening mee houden dat het leven zijn bedenkingen en omleidingen zal opwerpen. U moet de niet-geplande bijdrage van het leven opgewekt en speels accepteren als contrast voor onze plannen. Zo mogelijk moeten we de niet-geplande bijdragen van het leven in ons eigen plan opnemen en zo naar een nog hoger niveau tillen. Als onze fantasie ons hier in de steek laat, moeten we proberen een oplossing te vinden of de stoorfactor te elimineren. Als deze tactieken beide niet werken, moeten we de aspecten waarop we geen greep hebben waardig en volwassen accepteren en ons richten op zaken die we wel kunnen vormen. Onder geen beding moeten we ons van de wijs laten brengen, kwaad worden, aan onszelf gaan twijfelen of verbitterd worden als het leven zich niet aan onze plannen houdt.

Ten vierde moeten we een hechte relatie opbouwen met een gelukkige partner. We zijn geprogrammeerd om een hechte relatie op te bouwen met één persoon. De partnerkeuze is een van de weinige beslissingen in het leven (een van de zo procent) die mede bepaalt of we gelukkig zijn of niet. Seksuele aantrekkingskracht is een van de grote mysteriŽn van de wereld en is een extreme vorm van het 80/20-principe: de echte vonk kan in enkele vluchtige seconden overslaan, zodat u 99 procent van de aantrekkingskracht voelt in 1 procent van de tijd en u direct weet dat dit degene voor u is! Maar door het 80/20-principe moet u op uw hoede zijn: er kunnen gevaren en verspild geluk in het verschiet liggen. Bedenk dat u in theorie met veel mensen een verbintenis kunt aangaan; het bloed zal nog wel eens naar uw hoofd (of naar uw hart) stijgen.
Als u nog geen partner hebt gekozen, moet u bedenken dat uw geluk in sterke mate wordt beïnvloed door het geluk van uw partner. Omwille van uw geluk en de liefde wilt u uw partner gelukkig maken. Maar dit is een stuk gemakkelijker wanneer uw partner om te beginnen al een gelukkig karakter heeft en/of dagelijks bewust iets doet om gelukkig te worden (bijvoorbeeld mijn geluksgewoonten). Als u zich verbindt aan een ongelukkige partner, is de kans groot dat u zelf ook ongelukkig wordt. Het is een nachtmerrie om te leven met mensen die weinig zelfrespect en zelfvertrouwen hebben, hoe sterk de wederzijdse liefde ook bindt. Als u zelf heel gelukkig bent, lukt het misschien net om een ongelukkig iemand gelukkig te maken, maar dat zal heel wat moeite kosten. Twee enigszins ongelukkige mensen die veel van elkaar houden, kunnen misschien geluk voor beiden bereiken als ze beiden vastbesloten zijn om gelukkig te worden en daar ook dagelijks aan werken. Ik zou er echter niet op rekenen. Twee ongelukkige mensen zullen elkaar gek maken, ook al houden ze nog zoveel van elkaar. Als u gelukkig wilt worden, moet u een gelukkige partner zoeken.
Het kan natuurlijk zijn dat u al een partner hebt die niet gelukkig is en u bent dus ook aanmerkelijk minder gelukkig. Als dit het geval is, moet u er beiden veel energie in steken om gelukkig te worden.

De vijfde manier is hechte vriendschapsbanden cultiveren met enkele gelukkige vrienden. Het 80/20-principe voorspelt dat de meeste bevrediging die u aan al uw vrienden ontleent, afkomstig is van een klein aantal goede vrienden. Dit principe geeft ook aan dat u uw tijd waarschijnlijk verkeerd besteedt en te veel tijd besteedt aan minder goede vrienden en te weinig aan goede vrienden. (U steekt misschien meer tijd in individuele goede vrienden, maar er zijn meer minder goede vrienden in de vriendenportefeuille die samen meer tijd in beslag nemen dan de goede.) U kunt dit probleem oplossen door bij uzelf na te gaan wie de goede vrienden zijn en hun 80 procent van de `vriendentijd' te geven (en ook absoluut meer tijd aan hen besteden). U moet proberen deze goede vriendschappen zo stevig mogelijk te maken, want zij vormen voor beide partijen een bron van veel geluk.

Manier 6 lijkt enigszins op manier 5: sterke professionele bondgenootschappen ontwikkelen met een klein aantal mensen wier gezelschap u op prijs stelt. U hoeft niet bevriend te raken met iedereen op het werk of alle mensen uit uw bedrijfstak. In dat geval zou u de vriendschap te dun uitsmeren. Maar enkelen moeten goede vrienden en bondgenoten worden, mensen wie niets te veel is om u te helpen en voor wie u ook alles over hebt. Dit is niet alleen bevorderlijk voor uw carrière. Het zal ook in grote mate het plezier bevorderen dat u in uw werk hebt; u voorkomt zo ook dat u zich op het werk vervreemd voelt; en ook hebt u zo een schakel, tussen werk en ontspanning. Deze eenheid is onontbeerlijk, wilt u volledig gelukkig zijn.

De laatste manier om permanent gelukkig te worden is de levensstijl ontwikkelen die u en uw partner willen. Dit vereist een harmonieuze balans tussen werk, thuis en uw sociale leven. Dit betekent dat u woont waar u wilt werken, dat u de levenskwaliteit hebt die u wilt, en tijd voor uw gezin en sociale leven, en dat u op het werk net zo gelukkig bent als daarbuiten.

Blogs over psychologie en spiritualiteit