Het doen van zaken in de vorm van een organomie

Een organomie is een netwerk van personen en bedrijven die elkaar een dienst verlenen of producten verkopen. De relaties in dit netwerk en de administratie van de geleverde uren of producten wordt via Internet zichtbaar gemaakt en afgehandeld.
Het voordeel hiervan is dat voor iedereen transparant kan zijn wie met wie te maken heeft. Door het transparante en open netwerk wordt zowel het virtuele als persoonlijke, directe contact tussen producent en consument gelegd of hersteld. Dit versterkt zowel het Vertrouwen, een Verantwoordelijke manier van werken en Vrijheid van betrokkenen (VVV) en verbetert de kwaliteit van de producten en diensten. Iemand die overweegt van de organomie gebruik te maken kan dan van te voren bepalen of het netwerk hem aanstaat. Daarvoor hoeft hij de personen in het netwerk niet te benaderen, hij kan zich via Internet een volledig beeld vormen. Deze vorm van werken scheelt alle partijen tijd, die flexibel ingezet kan worden voor zaken die men wel van belang acht. Immers Internet en e-mail zijn geduldig.
Een ander voordeel van een organomie is dat door de transparantie het minder pregnant wordt om een keurmerk te voeren. Niet iedereen vindt alle aspecten waaraan een keurmerk moet voldoen even belangrijk of essentieel. Men kan nu via Internet zelf vaststellen of hij de gepresenteerde manier van werken verantwoord vindt.

Een voorbeeld van een organomie is de stichting Landjuwelen. Deze stichting probeert samen met boeren niet alleen een meer verantwoord landbouwproduct te produceren, maar tevens de consument meer te betrekken bij de productie. Ook zorgtaken voor kwetsbare personen worden door de leden van deze organomie opgepakt en uitgevoerd. Bijvoorbeeld door ouderen, die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen maar nog wel vitaal zijn, te laten meewerken op een boerderij.