De onderwerpen van de artikelen worden hieronder in de linker kolom met steekwoorden opgesomd. Rechts een korte toelichting.
Steekwoord en link (auteur) Toelichting bij het artikel
1. Welzijn en geluk
Elementaire behoeften Aan het bevredigen van hogere behoeften komt de mens pas toe als lagere behoeften zijn bevredigd.
Balans Uitgangspunt van deze site is dat psychische gezondheid een balans is en dat men het meeste kans op geluk maakt bij een balans tussen autonomie, verbinding en kwaliteit.
In therapie
(Marjo van Soest)
Minder praten, minder diep graven en toch problemen oplossen... werkt dat?
Burnout
(Peter Bügel)
Het opgebrand zijn lijkt een onderschat probleem. Al in 1998 schatte het Centraal Bureau voor de Statistiek dat tien procent van de bevolking burnt-out was. Vooral beroepen waarin met mensen wordt gewerkt zijn risicovol.

Geluk maakt gezond
(Peter Bügel)

Niet tobben, maar trainen
(Ronald Meijers)

Van kanker wordt een mens niet vrolijker. De richting die zich bezighoudt met het omgekeerde, de invloed van ongelukkig zijn op lichamelijke kwalen, is controversiŽler. Toch blijkt de theorie van de 'orenmaffia' niet helemaal onzinnig.
Het sleutelwoord is "zelfrespect" volgens Bügel en "trainen" volgens Meijers.

Hoe wordt een mens of dier gelukkig? Klaas Rozemond is filosoof en schrijver van het boek Filosofie voor de zwijnen. In zijn boek probeert hij op basis van wat filosofen door de eeuwen hebben gezegd over de basis voor geluk de vraag te beantwoorden: wie is gelukkiger, de ontevreden filosoof of het tevreden varken?
Gelukkig worden via het Pareto principe Zeven snelle manieren om gelukkig te worden via het Pareto principe. U kunt met 20% van uw energie 80% van uw tijd gelukkig zijn.
Anorexia nervosa
(Peter Bügel)
Opzettelijk extreem vermageren was oorspronkelijk een afwijking die vrouwen trof, tegenwoordig lijken ook veel mannen een afwijkend lichaamsbeeld te koesteren. Peter Bügel beschrijft in een aantal columns dit fenomeen en de risico's die beide sexen lopen.
Gij zult gelukkig zijn en rijk worden De Franse cultuurfilosoof Pascal Bruckner noemt het ostentatieve vertoon van geluk in Gij zult gelukkig zijn! `een vriendelijke vorm van hekserij'. Tevens trekt hij ten strijde tegen onze nieuwe religie: de economie.
Geluk, succes en serendipiteit 'Als succes een spel is, dan zijn dit de regels' laat zien hoe u met behulp van tien eenvoudige regels een succesvol leven kunt leiden, meldt de achterflap van het boekje van de populaire management-consultant Chérie Carter-Scott.
Innerlijke bevrijding In het boek De Psychologie van Vrijheid schetst Robert Hartzema hoe in zijn ogen het proces van een niet optimale kindertijd naar een psychologische volwassenheid kan verlopen. Hij noemt dit proces een groei naar vrijheid via innerlijke bevrijding.
(On)voorwaardelijke liefde
(Edwin Owen)
Zes levensvragen voorgelegd aan psycholoog René Diekstra: 'ik groeide op in het universum van de voorwaardelijke liefde. Als je de dansjes deed die van je werden verlangd, mocht je er zijn, maar je kon ook zo weer worden afgeschreven'.
Hoofdzonde Er zijn 8 combinaties van positieve of negatieve aspecten van de drie concepten "verbinding", "autonomie" en "kwaliteit". Een daarvan is ideaal. Je zou de zeven, niet optimale, combinaties kunnen zien als voorbeelden van de klassieke hoofdzonden (hebzucht, afgunst, hoogmoed, luiheid, woede, wellust en vraatzucht). Ook deugden en enneagramtypen zijn te koppelen.
Boekbeschrijvingen over jezelf worden en zijn , in balans zijn, geluk, zelfvertrouwen, vrijheid en verslaving.
2. Relaties en liefde
Liefde en vrijheid Liefde geeft vrijheid, en liefde die geen vrijheid geeft, is geen liefde.
Echte liefde Wat zijn de kenmerken van echte liefde?
Sex is geen plicht
(Liddie Austin)
'Misschien is de nieuwe seksuele revolutie wel dat je er openlijk voor uitkomt dat je er niet altijd zin in hebt en dat er toch niks mis is met je.'

Lustbalans
(Cas Wouters)

Zijn de benen van jongeren sterk genoeg om de weelde te kunnen dragen van de emancipatie van seksualiteit? Gaat iedereen mee in de ontwikkeling van de lustbalans in de richting van een seksualisering van de liefde en een erotisering van de seks.
Versmelting? Is als geliefden onderling te versmelten iets om naar te verlangen of om van weg te lopen?
Moderne mannen
(Emma Brunt)
Het onbegrip tussen de seksen wordt als iets van alle tijden beschouwd. Maar moderne mannen blijken juist veel met vrouwen gemeen te hebben.
Machtsstrijd
(Riekje Boswijk-Hummel)
Machtsstrijden eindigen niet. Ook als ze zijn gewonnen gaan ze gewoon door, want niemand wil leven in een hiŽrarchie; niemand wil een verliezer zijn en een winnaar tegenover zich hebben.
Scheiden
(Mar Oomen)
Het blijkt een fatale combinatie: de behoefte aan zelfontplooiing en de veeleisende druk-druk-druk-maatschappij. Vooral werkende ouders houden daardoor nauwelijks tijd voor elkaar over. Ze ruziŽn over de taakverdeling, zien elkaar alleen als ze afgepeigerd zijn en raken op elkaar uitgekeken.
Snuffelen
(Peter Bügel)
Wanneer mensen parfums kiezen zou het kunnen zijn dat ze onbewust luchtjes kiezen die hun natuurlijke geur versterken.
Boekbesprekingen over liefde , liefdesgedichten, eenzaamheid en scheiden
Blogs
3. Gezondheid
Vitamines veilig Is het altijd goed om vitamines bij te slikken of kan het kwaad wanneer je teveel slikt?
CVS
(Beatrijs Ritsema)
CVS-patiŽnten hunkeren naar een fysieke oorsprong voor hun kwaal, want dat pleit de geest vrij. Mensen met onverklaarbare ziektes staan altijd afwijzend tegenover het idee dat het lichaam door de geest beïnvloed zou kunnen worden.
Veilig smeren
(NoŽl Ummels)
Shampoo, aftershave, parfum, deodorant, dagcrèmes, babylotiondoekjes: het is allemaal uitgebreid onderzocht en hartstikke veilig. Meent de industrie. Maar volgens de milieubeweging zijn de chemicaliŽn in al die verzorgende producten helemaal niet goed onderzocht. “Het is een grootscheeps chemisch experiment op de mensheid.”
Huidkanker
(Marcel Roele)
Er is geen enkel bewijs dat zonnebrandcremes huidkanker veroorzaken; anderzijds is er ook geen bewijs dat ze veilig zijn.
Gezelligheid en gezondheid
(Peter Bügel)
De hoeveelheid gezondheid bevorderende leefregels stijgt evenredig met onze welvaart. Vaak zijn ze voorspelbaar. Een vuistregel luidt dat lekker ongezond is. Onsmakelijk eten en nodeloze inspanning zouden daarentegen de gezondheid en levensverwachting bevorderen. Deze stand van zaken stemt niet vrolijk. Gelukkig is er wetenschappelijk onderzoek dat een andere kant van de medaille laat zien.
4. Voeding en dieet
Afslanken
(Fresco en Katan)
Alleen minder eten helpt. Hoogleraren Fresco en Katan vechten tegen de waan dat bepaald (gezond) eten alleen al slanker maakt. Hoogleraar Willem Vrakking reageert met de stelling dat vegetarisch eten deze doelstelling wel laat halen.
Vet eten
(Marcel Roele)
De westerse mens wordt dikker en dikker. Al 25 jaar voeren voedseldeskundigen met de overheid in hun kielzog campagne tegen het eten van vet. Zoete drankjes, repen en boterhammetjes leveren een wilde piek in het bloedsuikergehalte op, waaraan iemand die geestelijke arbeid of lichte lichamelijke inspanningen verricht helemaal niets heeft.
Neandertal-dieet
(Peter Bügel)
Mensen die bij elke maaltijd rauwkost eten, houden er volgens Steingarten drie onjuiste opvattingen op na.
Boekbeschrijvingen over afvallen en op gewicht blijven.
5. Filosofie, moraal en spiritualiteit
Vrijheid De behoefte aan autonomie is een van de meest fundamentele behoeften van mens en dier.
Kwaliteit Robert Pirsig schrijft in zijn boeken over de Metafysica van Kwaliteit. Kwaliteit kent een statische en dynamische component. Dynamische kwaliteit is de bron van alle verandering, de kwaliteit van de vrijheid.
Christen-dom? Is religie voor goedgelovigen?
Paradox Het goed kunnen omgaan met paradoxen werkt bevrijdend!
Spirituele termen Wat is of betekent bijvoorbeeld "Ahimsâ", of "Bhagavad-Gita", "Chakra", of "Dialectiek"? enz.. Alle termen op alfabet.
Wat houdt dialectiek in? Filosoof Jasper Schaaf loopt punt voor punt de mogelijkheden van dialectiek in de praktijk langs.
Dialectiek Stapsgewijs naar een (hogere) balans in autonomie, relaties en kwaliteit.
De ziel Wat heeft een spirituele levenshouding met God te maken? God gepresenteerd als boeman, is een illusie.
Euthanasie of sedatie Veel artsen staan huiverig tegenover het actief ingrijpen bij het laatste levenseinde. Door sedatie met het slaapmiddel Dormicum lijkt deze drempel lager. Terecht? Een reactie van Ton Vink en Hans van Dam.
Etiquette
(Beatrijs Ritsema)
Hoe hoort het? Etiquette van de aandacht. Praten over jezelf is volgens de conversatie-etiquette van oudsher taboe. Egopraat zuigt de aandacht op als een zwart gat. Roddelen staat hoger aangeschreven.
Coupé-instinct
(Peter Bügel)
Groepsegoïsme en vreemdelingenhaat zijn antropologische constanten. Om voortdurende bloedbaden te vermijden, hebben oude samenlevingen de taboes en rituelen van de gastvrijheid bedacht. De gast is heilig. Maar hij mag niet blijven.
Boekbesprekingen over etiquette , filosofie , metafysica , spiritualiteit en vrijheid.
Blogs

6. Emoties

Verdrongen pijn Het menselijk lichaam draagt alle ervaringen van het leven met zich mee en ziet toe op al onze innerlijke waarheden. Er zijn ervaringen uit onze jeugd die we weggedrukt hebben en waar we ons niet langer van bewust zijn. Alice Miller roept op om deze pijn te (h)erkennen en zo verlost te worden van de consequenties op volwassen leeftijd en te voorkomen dat het wordt doorgegeven aan nieuwe generaties.

Denkkracht en emoties
(Kester Freriks)

Emoties worden vaak geassocieerd met huilen en slapte, maar William Reddy weet dat het anders is: emoties leiden tot daadkrachtig handelen.
Onderbuikgevoelens
(Marcel Roele)
Onderbuik gevoelens in het hoofd, gedachten in de darmen. De denkende darm en onze hersenen worden beïnvloed door dezelfde chemische stofjes.
Verdringen
(Peter Bügel)
Er is weinig over verdringers bekend omdat ze uiteraard de spreekkamers van zielkundigen niet frequenteren. Jammer, misschien kunnen we veel van hen leren.
Boekbesprekingen over intuïtie, emoties, verdriet, zelfdoding , jaloezie, angst en woede.
7. Overig
Peters Principe
(Peter Bügel)
In grote organisaties zijn leidinggevenden als regel incompetent. Dit is te danken aan een wetmatigheid die de Canadese auteur Laurence Peter beschreef.
Fromm over vooruitgang
(Herman Damveld)
We leven alsof we altijd over een onbeperkte hoeveelheid schone en goedkope energie zullen beschikken. Intussen worden milieuverslechteringen steeds duidelijker. Hoe komt het dat velen ondanks deze verslechteringen blijven praten over vooruitgang? Over de betekenis van economie, vrijheid, angst, magische helper en vervreemding.
Pareto principe De 80/20 regel: hoe minder kan leiden tot meer.
Onder elk artikel vindt u een lijst van onderwerpen, waarvan we voor u boekbeschrijvingen hebben gemaakt. De boeken zijn via Internet te koop op bol.com. Meer over de achtergrond van deze site, vindt u via "home".
Daaronder de artikelen op onze site met een overzicht van de onderwerpen. Gebruik ons zoekprogramma voor het vinden van de onderwerpen die u interesseren.