Internet als ontmoetingsplaats

Vanaf de introductie van Internet ben ik enthousiast over de mogelijkheden om ideëen uit te wisselen met mensen die je daarvoor nooit zou hebben bereikt.

Wie mijn columns leest, krijgt goed zicht op hoe ik tegen de virtuele en echte wereld aankijk en waar mijn interesses naar uitgaan. Ik hou van relativeren en geloof in de kracht van jezelf kwetsbaar opstellen, maar realiseer mij dat velen daardoor op afstand blijven. Dat is een krachtenveld en krachtenspel.

Ik vind het leuk om de tijdgeest te volgen, maar terwijl ik in 2001 samen met iemand een toekomstprijs won, heb ik geen pretentie om in deze tijd van snelle veranderingen blijvende trends te voorspellen.
Ik ben meer van de inhoud op het Internet dan van de vorm en techniek. Ik gebruik "u" en "je" door elkaar en deel af en toe een frivoliteit.

Voor mij is Internet een zakelijke en persoonlijke ontmoetingsplaats.
Ik werk graag met anderen aan een leukere samenleving. Transparantie is daarbij een vloek en een zegen. Het bevordert dat ik gelijkgestemden bereik en de beweging dat anderen afstand houden kan ik mee leven.

Ik ben afgestudeerd als Persoonlijkheidspsycholoog en heb diverse sites over een duurzamere en diervriendelijkere levensstijl, psychologie en spiritualiteit. De inhoud van deze sites is met elkaar in samenhang.