Via deze leeswijzer wil ik de samenhang en de filosofie achter mijn teksten aangeven, zodat het kader en achtergrond van waaruit ik schrijf helpen om de gedachtesprongetjes, die ik maak, te volgen. Schrijven is schrappen. Aforismen zeggen het soms in één zin.
Mijn achtergrond is weliswaar ervaring in psychologie, filosofie, wetenschap, doceren, training en therapie maar ik wil simpelweg ervaringen delen en anderen uitnodigen dat ook te doen in evenwaardigheid.

Samenhang in mijn artikelen

Ik pleit voor en-en denken in plaats van of-of denken. Of-of denken leidt -wanneer je niet oplet- naar mijn mening tot halve waarheden, geforceerd oordelen en opgeblazen ego's, kortom het blokkeert de mogelijke verbinding. En-en denken komt wat mij betreft niet voort uit geen keuzes durven maken, maar uit het geheel willen zien in de som der delen, uit integriteit.
Ik ga er vanuit dat twee zaken erg belangrijk zijn in het leven, namelijk autonomie en verbinding, als vorm van de "ongrijpbare en onzichtbare" waarden vrijheid en liefde.
Zonder liefde geen vrijheid en zonder vrijheid geen liefde.
De kunst is in mijn ogen om beiden los te kunnen laten en telkens opnieuw (fris, open) te verbinden.
De artikelen over spiritualiteit, dierenrechten en psychologie zijn vanuit die uitgangspunten geschreven. Ieder levend wezen is voor mij verschillend, maar evenwaardig.

Een belangrijk onderwerp waarin vrijheid en liefde een rol spelen is respect. Ik observeer dat mensen het vaak over respect hebben zonder precies te omschrijven wat zij daar onder verstaan. Voor mij is respect het midden houden tussen betrokken zijn en de juiste afstand houden. Het is een soort switchen tussen vrijheid en liefde, waarbij de juiste balans telkens heel snel wordt ingesteld. Ook dit is een voorbeeld van en-en denken en twee zaken (gelijk)tijdig afwegen.

Samenhang in mijn communicatie

Ik probeer originele bijdragen te plaatsen in de media. Op sommige zaken reageer ik snel. Over andere zaken denk ik liever eerst wat na of overleg ik (via de mail en telefoon) met anderen.
Ik beheer meerdere websites en schrijf op diverse weblogs. Ik ben actief op Facebook en soms op Twitter.

Het verschil zit in de structuur. Via een website kan ik zelf bepalen hoe en wat ik aanbied. Bij de rest reageer ik meestal op de actualiteit en op anderen. In mijn weblogs lopen rijp en groen door elkaar en worden doorwrochte stukken afgewisseld met lichtvoetige.
Ik maak verbindingen en daarmee samenhang tussen de artikelen (ze linken en verwijzen naar elkaar). Soms voeg ik na publicatie toch nog iets toe ter verduidelijking.

Dagelijks reageer ik via Facebook op wat ik in de kranten of tijdschriften lees of zie op TV. Op weblogs beschrijf ik mijn gedachten over onderwerpen in de actualiteit waarover ik meestal een paar dagen heb nagedacht. Daarbij gebruik ik Twitter nauwelijks, soms om aandacht te vestigen op columns.
De weblogs gaan vaak over boeken met onderwerpen die mij bezighouden.

Samenhang in meten, visie en verwijzingen

Over bijvoorbeeld het onderwerp zelfvertrouwen, maak ik testen en scans. Ik schrijf blogs over hoe ik aankijk tegen het vergroten van zelfvertrouwen en verwijs naar zelfhulpboeken erover. Andere onderwerpen, waarvoor dit geldt, zijn geluk (scan / blog / boeken); zelfkennis (scan / blog / boeken) en verbinding (scan / blog / boeken).

Actualiteit

Ik volg dagelijks het nieuws in de media op de voet. Wanneer er iets wordt gepubliceerd waarvan ik vind dat een bepaald onderwerp goed wordt beschreven dan plaats ik die publicaties op Nieuwsduider in een van de vier onderwerpen die de site beschrijft. Dat gaat rechtstreeks op de site of via Facebook.

Feedback

Onder mijn columns is geen mogelijkheid tot reactie. De reden is dat ik bij anderen zoveel vervuiling heb gezien van reaguurders dat ik liever op lezers reageer die de moeite nemen om mij te mailen. Zo kunnen misverstanden en de noodzaak van censuur worden vermeden. Ik verwelkom alle reacties, ook wanneer deze slechts melding maken maken van spelfouten of ontbrekende bruggetjes in een redenering. Ik schrijf gecondenseerd en met hier en daar gedachtensprongen. Dat kan een blokkade zijn in het overbrengen van wat ik wil betogen, maar daar krijg ik graag feedback op.