Op het Internet zijn diverse testen te vinden. Wij hebben de wat serieuzere testen voor u geselecteerd. Als u zich naar aanleiding van de uitslag wat zorgen maakt, kunt u zich in het onderwerp verdiepen via de boekbeschrijvingen, die onderaan de testpagina's staan.

  • Eet u wel gezond? Test of u de dagelijks aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen binnen krijgt.
  • Welke religie of levenswijze past het meest bij u? Doe de reli-test.
  • Bent u psychisch in balans?
  • Hebt u last van RSI? met literatuurverwijzing.
Wie de kans op een stabiele relatie wil vergroten wordt aanbevolen om te onderzoeken of er ontwikkelingsmogelijkheden liggen in de benodigde vaardigheden om een relatie tot een succes te maken. Daarvoor is de Relatie Vaardig Scan gemaakt.

Zijn deze testen betrouwbaar en valide?
Gratis testen zijn niet altijd betrouwbaar en valide, dat wil zeggen dat de resultaten en uitslagen per definitie betrouwbaar zijn en dat de testen altijd precies dat meten wat ze pretenderen te meten. Voor het garanderen hiervan moet veel research, veel afnames en veel vergelijkingen worden gedaan, en dit is kostbaar. De hier gebruikte testen zijn wel face-valide, dat wil zeggen: bij invullen krijg je relevante vragen te beantwoorden en de uitslag klopt redelijk met je gevoel (wat je kan helpen jouw voorgevoel en intuïtie explicieter te maken).

Een overzicht van (de validiteit en de betrouwbaarheid van) testen is te vinden in (het Cotan testhandboek):

In het Contan overzicht van testen staat ook de Team Diagnose Vragenlijst (TDV).

Wij maakten een overzicht van boeken over psychologische tests en die te bestellen zijn via bol.com