Wie krijgt niet van tijd tot tijd een oproep via e-mail om zijn naam onder een petitie te zetten? Of een oproep om bepaalde mails niet te openen om virusbesmetting te voorkomen?

Altijd wordt opgeroepen om de mail door te sturen aan anderen.

Ook beloven sommige mails grote sommen geld.

Waar kun je checken of de mails betrouwbaar zijn?

 

Veel van de misstanden waartegen de petities gericht zijn, komen bij nadere lezing niet zo geloofwaardig over. Maar veel ontvangers zijn of goedgelovig of gevoelig voor de oproep om de ketting onder geen beding te breken (“of er gebeuren erge dingen of u loopt gunstige zaken mis”).

Er is een speciale website om na te lezen hoe geloofwaardig en petitie is: Breakthechain.

Op de site worden alle petities getoetst aan een aantal criteria. Voor “salonactivisme” als e-mail petities,  gelden de volgende 7 criteria:

  1. Heeft het een deadline?
  2. Heeft de petitie een doel?
  3. Integriteit, komt de petitie uit een geloofwaardige hoek en gaat het resultaat naar de juiste ontvanger?
  4. Is de privacy van de ondertekenaar gewaarborgd?
  5. Betrouwbaarheid. Werkt de e-mail van de ontvanger wel?
  6. Organisatie. Kun je contact opnemen met de initiatiefnemers?
  7. Controleerbaarheid. Is de misstand wel aantoonbaar gebeurd, bestaat het onrecht wel en is dit na te gaan?

Soortgelijke criteria heeft men opgesteld voor oproepen tot boycot.

Hoax is in het Engels een woord voor poets, nep, bedrog, truc, oplichterij. Het woord is waarschijnlijk een samentrekking van hocus pocus.

In Engelstalige landen wordt het woord vrij algemeen voor allerlei bedrog en nep gebruikt, bijvoorbeeld voor het opzettelijk maken van een graancirkel.

Wikipedia meldt over nep-virusmeldingen:

Hoax in de computerwereld

In de computerwereld wordt het woord in het bijzonder gebruikt voor een vals gerucht, een bewering die niet waar is en per e-mail wijde verspreiding vindt. In deze betekenis begint het ook in andere talen door te dringen. Het betreft hier meestal zeer bijzondere aanbiedingen (o.a. het beloven van grote sommen geld), reddingsacties van zieke kinderen of een aankondiging van uitzonderlijk gevaarlijke computervirussen. Het bericht gaat meestal vergezeld van de oproep om het bericht vooral toch ongelimiteerd naar iedereen door te sturen.

Een bijzondere categorie hoax is een nepvirus: een emailbericht met daarin een aansporing aan de computergebruiker om een, zogenaamd gevaarlijk, computerbestand te verwijderen. Dit computerbestand is in werkelijkheid een ongevaarlijk of zelfs noodzakelijk onderdeel van het besturingssysteem.

Ze bestaan uit minstens twee onderdelen:

  1. de opdracht tot het uitvoeren van een schadelijke handeling (bijvoorbeeld het wissen van een essentieel onderdeel van het besturingssysteem) en
  2. de opdracht het bericht zo snel mogelijk en aan zo veel mogelijk vrienden en kennissen door te sturen.

Niet doen dus

Een andere nuttige site is Loreley-verhalen.nl. Deze website telt ruim 600 verhalen die een beetje apart zijn. In het Engels heten ze 'urban legends' oftewel stadslegendes. In Nederland noemen we dat soort verhalen 'broodje aap verhalen'. Het zijn verhalen die mensen elkaar als waargebeurd doorvertellen, maar die dat in de meeste gevallen niet zijn.