Op de site van uitgever Scriptum staat de samenvatting te lezen van het boek van Joep Schrijvers, "Het wilde vlees. De tomtomisering van de passionele mens":

Hoe worden onze hartstochten gemanipuleerd? Waarom is angst de kern van moderne bedrijven? Waarom moet u van iedereen gelukkig worden? Waarom walgen we steeds minder? Bestseller-auteur Joep Schrijvers vertelt het allemaal in dit boek en legt opnieuw huiveringwekkende verbanden die anders onopgemerkt blijven.

De samenleving is een groot logistiek imperium geworden, dat zelfs haar invloed uitoefent op het privé-leven, de dromen en vooral de hartstochten van mensen. Iedereen is gestoord bezig met het rondpompen van geld, goederen, informatie en sperma.

Vele passiestrategieën zijn werkzaam om de emoties van mensen op te poken, te dempen of te kanaliseren. Iedereen staat onder controle en toezicht. De 'tomtomisering' is definitief doorgedrongen. Mensen moeten nuttig en doelgericht blijven.

De vraag is of dit erg is. Schrijvers meent van wel: 'We leven onder het juk van een utilitair fundamentalisme met totalitaire trekken. Het spreadsheet is onze sharia.' Dit boek geeft aan dat ontsnappen mogelijk is en dat de existentiële dimensie van het leven heroverd kan worden. U moet dan wel een principiële geluksweigeraar worden. 'Het Wilde Vlees' is een boek, dat ogen opent die anders gesloten blijven.
Tot zover Scriptum.

In de Volkskrant van 6 oktober 2006 bespreekt journaliste Carien Overdijk het boek.
Zij vat de boodschap van Schrijvers als volgt samen:
De wereld stoomt op naar één groot, totalitair regime: dat van de geglobaliseerde economie. Alle mensen zijn radertjes in strak afgestelde logistieke ketens die de wereld omspannen. Die ketens reguleren onze emoties en standaardiseren ons gedrag om de voortstuwing van goederen en diensten alsmaar efficiënter te maken. Het totalitaire regime dringt zelfs in onze lichamen door, elektronisch en chemisch. We zijn al veel meer cyborg dan we zelf doorhebben.

Overdijk heeft kritiek op Schrijvers:
Schrijvers' dreiging met totalitarisme is echter onzin. Onze dichtbevolkte, hoogontwikkelde en cultureel heterogene maatschappij kan niet zonder systemen en regels. Zorgdossiers, leerlingvolgsystemen, sofinummers en identificatieplicht zijn de logische opvolgers van consultatiebureaus, leerplicht, uitkeringen en emancipatie.
Maar iedereen kan in het vrije Westen de regels veranderen, en dat gebeurt ook. Kunstenaars, idealisten, politici en ondernemers morrelen constant aan de systemen. Hun initiatieven worden soms zelf weer een systeem. of het nu The Body Shop is of het Iederwijs-onderwijs. burgerwachten of biologische groentenabonnementen.
Een dictatuur heeft een machtscentrum, ons neologistieke imperium niet. Schrijvers erkent dat wel, maar acht het een gradueel verschil. Hij toont zich een klassiek romanticus, die ruimte opeist voor de ongebreidelde emotie, voor het zalig nietsdoen, voor een onvoorspelbaar en eigenzinnig leven.
Tot zover Overdijk.

Waar het om gaat is de tegenstrijdigheid van beide boodschappen te begrijpen. “Zoekt en gij zult vinden” en “Stop met het najagen van geluk en ga uit van jezelf”. Wie beide adagia weet te combineren en te overstijgen, maakt de grootste kans te vinden wat hij zoekt.