Eric Fienig, overleden 2009

Eric Fienieg was gehuwd en had 3 dochters. Hij was werkzaam als behandelend psycholoog in eigen praktijk. Zijn interessegebieden omvatten, naast de psychologie ook de hedendaagse ontwikkelingen op levensbeschouwelijk gebied, de turbulente veranderingen in de spiritualiteit, de “wetenschap/religie-dialoog”, de interreligieuze- en inter-ideologische confrontaties die de mensheid nopen om tot de formatie van een mondiale ethiek te komen.