Introductie van Gerwine Wuring

Gerwine Wuring

Gerwine Wuring (Sneek, 1956) is biologe/ecologe en druïde. Ze kreeg in 2002 het idee van Reizende Aarde School dat ze nu aan het vormgeven is, terwijl ze bezig was haar werk rond aarde educatie verder te ontwikkelen. In diezelfde tijd schreef ze het boek Spiegelingen Mens & Natuur, pad van AARDE educatie (2003, uitgeverij Entos). In 1996 startte ze met haar Bureau Aerda, bureau voor aarde educatie, visie-ontwikkeling en methodiekscholing. Vandaaruit organiseert ze bijeenkomsten voor het Netwerk Aarde, Milieu & Spiritualiteit dat ze in 1992 opzette. In dit verband gaf ze in het voorjaar van 2005 het werkboek De kracht van Water, Aarde, Lucht en Vuur, Leven met de natuurelementen uit in samenwerking met het Aarde Educatief.

Een 5-weekse studie in de Deep Ecology welke ze in 1992 volgde bij de Noorse filosoof Arne Naess op het Schumacher College in Devon, Engeland markeert de start van al deze ontwikkelingen. In 1989 pakte ze via OBOD, de Order of bards, Ovates and Druïdes een schriftelijke cursus Druïderie op. In die tijd werkte ze in de natuur- en milieueducatie op de Volkshogeschool Allardsoog te Bakkeveen. Ze organiseerde er onder andere studiedagen rond het thema ‘De binnenkant van het Milieuvraagstuk' waar educatoren, therapeuten en wetenschappers elkaar ontmoetten op de vraag hoe we onze eigen persoonlijke groei in kunnen brengen in de maatschappelijke ontwikkelingen en milieuvraagstukken van het moment. Sinds 1995 organiseert ze in samenwerking met het Netwerk een verscheidenheid aan workshops onder de titel ‘Spiegelen aan de Natuur' op het Eigentijds Festival. Een jaarlijkse ontmoeting van zo'n 2500 mensen rond de thema's Spiritualiteit, Kunst & Natuur. Daarnaast is ze freelance projectleider. Zo heeft ze jaren gewerkt voor waterschappen om natuurvriendelijk waterbeheer in te voeren in beleid en uitvoeringspraktijk. En als projectontwikkelaar milieuparticipatie in het landelijke opbouwwerk, ondersteunt ze het proces van stadsbewoners om hun betrokkenheid bij de eigen leefomgeving weer vorm en inhoud te geven in en om de stad. In samenwerking met het InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster probeert ze momenteel natuurbeleving en natuurbeleid dichterbij elkaar te brengen.

Telkens gaat het er om dat we onze eigen aard en natuur weerspiegeld gaan zien in de wereld om ons heen. Opdat de natuur voor velen een veilige plek kan zijn en gaan worden. Waar we vanuit onze persoonlijke groei krachtige bijdragen kunnen leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Zie ook www.aerda.nl

Voor meer informatie

Zie haar essay in het boek Vrijheid, spiritualiteit en engagement.