Introductie van Koos Leemker

Koos Leemker

Curriculum vitae

Personalia:

Jacobus Franciscus Leemker (Koos), geboren te Franeker op 21 juli 1936,
gehuwd met An de Gier sinds 19 mei 1965, twee dochters, rooms-katholiek
adres: Kasteellaan 102 6602 DK Wijchen
telefoon: 024- 6415707; e-mail: j.f.leemker@freeler.nl

Opleiding:

 • gymnasium alpha te Megen (N. Br.) (1949-1956)
 • noviciaat franciscanen te Hoogcruts (L.) (1956-1957)
 • philosophicum franciscanen te Venray (1957-1959)
 • militaire dienst: sergeant hoofdgewondenverzorger (1959-1961)
 • r.k.kweekschool Steenwijkerwold: volledig bevoegd onderwijzer akte 41a/41b (1961-1964)
 • akte pedagogiek MO-A; Noordelijke Leergangen onder auspiciĆ«n van de Fryske Akademy te Leeuwaren (1965-1969)
 • akte pedagogiek MO-B; RU Groningen (1970-1973)
 • doctoraal religiestudies aan de Theologische Faculteit van de KUN (1991-1995)
  afstudeervariant: filosofische/systematisch-theologische
 • doctoraalscriptie:
  "Armoede-ideaal en Eerbied voor de Schepping" franciscaanse milieu-spiritualiteit en haar doorwerking naar en betekenis voor de wereld van nu
 • op 29 mei 2002 in Nijmegen gepromoveerd op de dissertatie: "Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd" – een bijdrage van de franciscaanse spiritualiteit aan de oplossing van de hedendaagse milieucrisis

Loopbaan:

 • vijf jaar onderwijzer te Leeuwarden ( 1964-1969)
 • zes jaar verbonden aan de NXX-opleiding te Steenwijkerwold (Ieraressenopleiding voor kinderverzorging / -opvoeding en handenarbeid) in de volgende functies:
  docent pedagogiek, psychologie en didactiek, tevens stagecoordinator (1969-1973)
  adjunct-directeur ( 1973-1975)
 • van augustus 1975 tot 1 januari 1994 verbonden aan de Gelderse Leergangen, later Hogeschool Gelderland, thans Hogeschool Arnhem -Nijmegen (HAN) in de volgende functies:
  twee jaar docent Onderwijskunde, dertien jaar hoofddocent Huishoudkunde, ruim vier.jaar stafmedewerker (in deeltijd) voor PR en Voorlichting aan de Educatieve Faculteit

Vrijwilligerswerk / Hobby's:

 • pastorale activiteiten in parochie De Hoeksteen te Wijchen
 • 15 jaar dirigent van het kerkkoor "Soli Deo Gloria"
 • 15 jaar lid van verschillende schoolbesturen MBO
 • lid van de gregoriaanse Schola Cantorum 'Karolus Magnus' vanaf de oprichting in 1988
 • sinds juni 1995 lid van de werkgroep Milieu van het Franciscaans Studiecentrum te Utrecht

Zie zijn essay in het boek Vrijheid, spiritualiteit en engagement.