Introductie van Mario Coolen

Mario Coolen

Ik heb in Nijmegen theologie gestudeerd, ben afgestudeerd bij professor Schillebeeckx en mijn doctoraalscriptie ging over Albert Camus en zijn verhouding tot het christendom. Herinner me dat ik in die tijd voor Tijdschrift voor Geestelijk Leven teksten van Camus heb verzameld o.a. rond thema armoede en dood. Een samenvatting van mijn scriptie is gepubliceerd in het tijdschrift Streven.
In 1972 ben ik als lekentheoloog naar Guatemala vertrokken en heb daar gewerkt tot 1980, het jaar waarin verscheidene van mijn collega's, Vlaamse Scheutisten, werden vermoord. Zij zijn door de bisschoppenconferentie van Belgiƫ voorgedragen voor de lijst van martelaren van de afgelopen eeuwen.
Ons werk in Guatemala bestond vooral in pastorale begeleiding van Maya-indianen die als seizoenarbeiders werkzaam zijn op de plantages van suikerriet, koffie en katoen. Met hen hebben we basisgemeenschappen gevormd en de bijbel gelezen vanuit een perspectief van bevrijding. De sociale beweging die ontstond vanuit het werk aan de basis van de kerk leidde bij grootgrondbezitters en militairen tot het besluit om met harde hand in te grijpen. En zo werden in de periode van het geweld (vooral 1979-1983) naar schatting 200.000 personen gedood of ontvoerd. Van de slachtoffers behoorde meer dan 90% tot de Maya's.

Vanaf 1981 ben ik in dienst van de Interkerkelijke Ontwikkelingsorganisatie Solidaridad in Utrecht; Solidaridad heeft een eigen home-page: www.solidaridad.nl.
Solidaridad onderhoudt contacten met kerkelijke en sociale partners in de verschillende landen van Latijns Amerika die betrokken zijn bij sociaal pastoraat, grondproblematiek, mensenrechten, theologie en spiritualiteit. Daarbij probeert Solidaridad contact en uitwisseling te bevorderen tussen groepen in Latijns Amerika en in ons eigen land met nadruk op gelijkwaardigheid. Vanuit dat streven heeft Solidaridad aan de wieg gestaan van het Max Havelaar model, ‘fair trade' op het gebied van economie en handel. Dezelfde ‘eerlijke behandeling' wil Solidaridad ook bevorderen m.b.t. geloof en spiritualiteit: uitwisseling in gelijkwaardigheid ook op het gebied van datgene wat mensen ten diepste beweegt. Daarom horen bij Solidaridad inzet voor een menswaardige samenleving en verbondenheid met de bronnen van spirituele kracht wezenlijk bij elkaar.

Mario Coolen is de auteur van ‘Hart voor de aarde, Cultuur, spiritualiteit en mensenrechten van Maya's in Guatemala', 240 pag. Uitgave Solidaridad Utrecht, 3e druk 2005.

Zie zijn essay in het boek Vrijheid, spiritualiteit en engagement.