Boeken over HRM

bol.com review
Organisaties en medewerkers stellen in toenemende mate andere eisen aan de kwaliteit en de rol van het personeelsmanagement. Ook externe factoren, zoals de voortschrijdende nieuwe technologieën en de wijziging in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zijn van invloed op de bijdrage en activiteiten van de afdeling P&O.

e-HRM, het gebruik van elektronische toepassingen ten behoeve van het personeelsbeleid, is meer dan een hype! Elektronische toepassingen maken het - meer dan ooit - mogelijk om adequaat in te spelen op alle (nieuwe) eisen waar de afdeling P&O mee te maken heeft. In e-HRM wordt duidelijk dat het gebruik van internet en intranet de afdeling P&O ontlast van haar traditionele administratieve rompslomp. Hierdoor, krijgen P&O-ers de ruimte voor een wezenlijke inbreng in de strategie en koers van de organisatie; kunnen managers de afdeling P&O benutten als business-partner in plaats van reactief administratief centrum; worden medewerkers meer betrokken bij en verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan; leiden toepassingen van e-HRM tot serieuze besparingen op het budget van de P&O-afdeling.

In dit boek wordt e-HRM toegelicht door de ogen van de P&O-er en wordt ingegaan op de do's en don'ts bij de invoering ervan in de organisatie. Verder komen de volgende toepassingen van e-HRM aan bod: e-recruitment, business-to-employee / selfservice concepten, e-learning, e-HRM en aanpalend kennismanagement, telewerken en virtuele samenwerking. Verplichte kost voor iedereen die alert wil blijven op de ontwikkeling in zijn vak.

Met geheel herziene set van 45 taakcompetenties.

Het is een oud ideaal: één taal waarin de relaties van mens en organisatie goed kunnen worden beschreven. Mens en organisatie zijn immers niet zonder elkaar te denken, al voelen beide zich wel eens tot de ander veroordeeld. In mensbeelden en theorieën over het individu bestaat helaas weinig aandacht voor het organisatieniveau, en in het organisatiedenken is de individuele persoon nauwelijks terug te vinden en moeilijk in te passen. Terwijl een organisatie toch in essentie vooral uit mensen (en voor mensen) bestaat.

Het is ook een praktisch ideaal. Als de expertise over het functioneren van mensen en de kennis over het functioneren van organisaties kan worden samengebracht in één taal, dan is dat de sleutel tot het beter functioneren van beide. Dat praktische ideaal wordt door het competentie-begrip goed benaderd: het vormt een verbindende schakel met een grote praktische waarde.

De auteurs geven in dit boek een concrete uitleg van competenties als vermogens tot situationele effectiviteit in een bepaald domein. De mogelijkheden van mensen voor het leren van competenties krijgen veel aandacht. Tevens wordt een overzicht geboden over de ideeën en de praktische mogelijkheden van competentieprofilering en competentiemanagement, op basis van een visie op HRM in een kennisintensieve samenleving. De verbinding met kerncompetenties van de organisatie wordt gelegd. In een praktijkgericht gedeelte geven de auteurs tal van aanwijzingen en tips rond competentiemanagement, zonder een bepaalde methode heilig te verklaren. Gestreefd is naar nuchtere, duidelijke en concrete antwoorden op vragen rond competentiemanagement, zonder oppervlakkig en vaag te worden.

Iedere organisatie is ernaar op zoek: zeer goed gemotiveerde en goed presterende werknemers. Daarvoor komt veel meer kijken dan alleen een interessante werkplek. Uiteindelijk draait het om de (perfecte) afstemming tussen de behoeften van een organisatie en de interesses en capaciteiten van iedere werknemer. Loopbaanmanagement vormt daarbij een belangrijk instrument, zowel voor de organisatie als voor de individuele werknemer.
Doel van dit boek is door het aanbieden van organisatorische modellen de HR-profesional beter grip te laten krijgen op de complexe werkelijkheid. Aan bod komen modellen om de organisatie te analyseren, voor gebruik bij (de invoer van) HR-strategie, bij ontwerpen van een organisatiestructuur, in relatie tot een balanced scorecard. Dit boek is geschreven door een praktijkman, directeur Personeelzaken van een grote onderneming. Het boek biedt informatie om te gebruiken binnen het organisatiedenken, waar te vaak het HRM-element tekort schiet, terwijl het ook de HR-professional ondersteunt bij het beter begrijpen van de organisatorische verhoudingen. De doelgroep bestaat voornamelijk uit HR-medewerkers/managers en studenten op HBO/academisch niveau. Het geheel is toegankelijk en bondig beschreven, praktisch van opzet en sluit aan bij de actuele HR-situatie.

Een zeer informatief en gemakkelijk leesbaar boek over het psychologisch onderzoek en de assessmentmethodiek: een goed voorbeeld van verantwoorde popularisering van wetenschappelijke inzichten en onderzoeksgegevens. Voor personen, die in een selectieprocedure een dergelijk onderzoek zullen meemaken, is het zeer waardevol door de talrijke goed geformuleerde adviezen op basis van de beschrijvingen van intelligentietesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, het selectieinterview, de assessment-roloefeningen, individueel en in groepsverband. Met behulp van dit boek kan men zich goed voorbereiden op een dergelijk onderzoek.

Assessment betekent niet meer dan het in kaart brengen van zaken of eigenschappen, maar in de hier bedoelde betekenis gaat het vooral om persoonlijke eigenschappen, met andere woorden: in een assessment worden uitspraken gedaan over wat voor soort persoon je bent en hoe je in elkaar zit. In de praktijk betekent dit dat je te maken kunt krijgen met de volgende middelen: interviews; persoonlijkheidsvragenlijsten; intelligentietests; praktijkopdrachten; rollenspelen.