bol.com review

Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbede van hetgeen ze later kunnen realiseren.

Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren.

Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Die weg wordt in dit boek beschreven.

Wat maakt een mens gelukkig? Wat maakt ons leven de moeite waard? Dit boek over creativiteit van kunstenaars en wetenschappers kan onze cultuur de visie op de wereld veranderen. Csikszentmihalyi interviewde meer dan negentig uiterst boeiende mensen die grote invloed hebben gehad op de denk- en werkwijze van anderen en voor wie creativiteit een cruciale rol speelt. In zijn bestseller Flow bestudeerde Csikszentmihalyi toestanden van 'optimale ervaring: momenten waarop mensen diep geconcentreerd zijn en intens genieten, een staat van bewustzijn die hij flow noemt. In Creativiteit portretteert hij mensen die manieren hebben gevonden om deze flow in hun leven te integreren. Mensen zoals de fysicus Freeman Dyson, de wetenschapper Stephen Jay Gould, de Zuid-Afrikaanse schrijfster Nadinc Gordiincr en de Egyptische auteur Naguib Malijòuz. Csikszentinihalyi benadrukt dat creativiteit niet alleen in van oudsher creatieve vakgebieden als de wetenschappen en de kunsten gecultiveerd moet worden, maar ook in het bedrijfsleven, bij de overheid en in het onderwijs.
Bezieling en kwaliteit in organisaties is een pleidooi voor het scheppend vermogen in individuen en organisaties. Het gaat over de creërende mens in een creërende organisatie. Organisaties worden gezien als levende organismen met een taak zowel naar binnen als naar buiten, die vragen om een organische en respectvolle benadering gericht op gezonde groei.

Intern betekent dat aandacht voor de relaties en verbindingen tussen mensen, afdelingen en niveaus; extern aandacht voor de relaties tussen de organisaties en haar doelgroepen (afnemers, opdrachtgevers, cliënten, belanghebbenden). Meerwaarde ontstaat wanneer mensen en organisatie zich gedragen als delen van een creatief geheel, hun energie bundelen en daarmee meer bereiken.

Dit boek spreekt zowel managers aan die de bezieling en kwaliteit in hun organisatie willen verbeteren, als ook ieder ander die in de organisatie een rol speelt. Het ontwikkelen van kernkwaliteiten, het optimaliseren van bewuste en verantwoordelijke werkhoudingen, het creëren van het totaalproces, vergt immers de inzet van iedereen in de organisatie.

Creativiteit & Management is geschreven voor iedereen die kennis en inventiviteit van medewerkers, maar ook van zichzelf, wil stimuleren. Het biedt:
  • technieken om problemen te definiëren;
  • technieken om ideeën te genereren;
  • handvatten om persoonskenmerken die met creativiteit samenhangen, te achterhalen;
  • aangrijpingspunten om te motiveren;
  • een fasemodel om creativiteit te coachen;
  • algemene en creativiteitsspecifieke gespreksvaardigheden;
  • vaardigheden om creatieve processen te stimuleren;
  • tips om creativiteit te 'organiseren' en belemmeringen in een organisatie op te heffen;
  • technieken om ideeën te selecteren;
  • een acceptatieplan om een idee in een organisatie te implementeren.
De auteur, hoogleraar management en creativiteit aan Universiteit Nijenrode en ondernemer-directeur van Cadenza Consulting, is een gedreven man wiens professionele passie ligt in het meedenken over een meebouwen aan waardengedreven ondernemingen die hun medewerkers ruimte bieden voor hun creativiteit, verbeeldingskracht en ondernemerschap gericht op organisatorisch en persoonlijk succes. Volgens de auteur is de kern van innovatiemanagement dan ook het ontdekken en vormgeven van creativiteit in organisaties. De auteur biedt een aanstekelijke en diepgaande analyse van creativiteit in organisaties en een visie op het managen en realiseren van creativiteit en ideeen. Aan de hand van een stappenplan, checklist, casuistiek, een discussiehandleiding en literatuursuggesties geeft hij de lezer een inspirerende kist vol gereedschap om zelf aan de slag te gaan. Een uniek managementboek bestemd voor elke manager en leidinggevende. Met register, notenapparaat en literatuuroverzicht.
Bij de woorden 'creativiteit' en 'creëren' denken we in eerste instantie aan kunst en grote uitvindingen. Maar de ware betekenis van creativiteit is 'scheppend vermogen'. Zo is elke gedachte die wij hebben, elke zin die wij spreken en elke actie die we ondernemen een vorm van creativiteit: elke gedachte, zin of daad zet iets in gang, heeft effect.

Deze gedachtegang ligt ten grondslag aan Het grote boek van de creativiteit, het alomvattende handboek van George Parker. Hij maakt de lezer bewust van de voortdurende 'invloed' van gedachten en handelingen op zijn of haar gedrag en omgeving. Een volgende stap is te leren hoe de werkelijkheid bewust is te bespelen om langgekoesterde dromen te verwezenlijken. Aan de hand van voorbeelden legt George Parker de basisprincipes van het creatieve proces uit, beschijft hij verrassende technieken om op nieuwe ideeën te komen en reikt hij praktische strategieën aan waarmee ideeën omgezet kunnen worden in tastbare realiteit.

Een denk-, lees- en werkboek dat de lezer prikkelt en inspireert en dat niet alleen bestemd is voor privé-gebruik maar ook voor op het werk.

Een projectmanager staat voor een moeilijke taak: hij moet complexe veranderingsprocessen sturen, vaak in een instabiele omgeving en onder hoge druk. In het boek Projectmanagement geven de auteurs aan hoe projectmanagers op een creatieve manier met veranderingsprocessen om kunnen gaan.

Projectmanagers moeten planmatig te werk gaan: de 'harde' aspecten van het proces, maar tegelijkertijd moeten ze flexibel inspelen op de menselijke, 'zachte' aspecten van veranderingsprocessen. Projecten zijn eigenlijk complexe puzzels waarvan de puzzelstukjes bij elkaar gehouden worden door de projectmanager.

De auteurs zijn erin geslaagd om de complexiteit en vereiste creativiteit van projectmanagement weer te geven met behulp van voorbeelden, verhalen, schema's en foto's. Dit boek is een nieuwe toepassing van de succesvolle matrixmethode.