bol.com review
'Hoe beleef je plezier aan seks?' is een vraag die in de bestaande seksuele voorlichting maar zelden gesteld wordt. Seksuologen Rik van Lunsen en Ellen Laan gaan hier in Seks! juist op in. De praktijk leert dat Nederlanders van alle leeftijden seksualiteit zien als een essentieel onderdeel van hun leven, maar vaak over onvoldoende 'tools' beschikken om er ook echt plezier aan te beleven. De essentie van seks is samen te vatten in drie woorden: stimulus, context en communicatie. Om van seks te kunnen genieten moet je weten wat jij en je partner nodig hebben om opgewonden te worden en zin te krijgen, én moet je kunnen en durven aangeven wat je wel en niet wilt. Gebrek aan kennis over het eigen lijf en over hoe seks werkt, en mythes en ideeën over wat normaal is staan seksueel plezier vaak in de weg.

Als je net begint te puberen, is dat de start van een spannende periode vol veranderingen. Niet alleen je lichaam gaat er anders uitzien, je gaat je ook anders gedragen. Je verandert aan de buiten-, maar ook aan de binnenkant. Je gaat anders over seks denken, je plek in het gezin verandert en je vrienden en vriendinnen worden steeds belangrijker...

Sanderijn van der Doef, seksuologe en schrijfster, geeft heldere informatie over al die veranderingen.

Marian Latour maakte de vaak humoristische tekeningen. Zo ontstond een boeiende en bijzondere handleiding voor alle (pre)pubers.

Ben je een beetje in war, maak je je zorgen of word je gek van jezelf? En vind je de wereld om je heen ook maar raar? Geen paniek, dit is een boek voor jou.

In dit boek komen onverbloemd alle onderwerpen aan de orde die te maken hebben met puberteit en seks. Het begint bij een heldere uitleg over wat puberteit nu eigenlijk is, waarom je lichaam verandert, welke uiterlijke én innerlijke veranderingen erbij horen en welk effect die kunnen hebben op je dagelijkse leven. Maar er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan verliefd zijn, de eerste keer en zwangerschap.

Vanaf 10 jaar.

Ben jij al een keer verliefd geweest? Snap jij ook niet waarom meisjes en jongens zo verschillend zijn? Heb je ook meer vragen dan antwoorden over verliefdheid, liefde, puberteit, seksualiteit en voortplanting? Dan kan je in dit kleurrijke boek op ontdekking. Je komt er allerlei logische, schattige, stoute, gevoelige, grappige en vooral eerlijke antwoorden tegen!

Kolet Janssen nam eerder al moeilijke vragen van kinderen onder de loep in Waarom? Deze keer vuren kinderen allerlei vragen over seksualiteit op haar af. In dit unieke boek geeft ze hen een duidelijke uitleg over de 'technische' en de emotionele kant van de kriebels in hun buik. Meteen geeft ze de ouders en de leerkrachten ook ideeën en inspiratie om op een levensechte manier met kinderen te praten over dat ingewikkelde verkeer tussen mensen. Met speelse illustraties van Bologna Ragazzi Award winnaar Klaas Verplancke.

Op de cliënt toegespitste seksuele voorlichting is een verrijking van de kwaliteit van het bestaan; de cliënt krijgt meer regie over zijn eigen leven. Hoe kunnen hulpverleners, ouders en verwanten adequate seksuele voorlichting bieden aan mensen met een lichte, matige, ernstige of diepe verstandelijke handicap? Erik Bosch en Ellen Suykerbuyk beantwoorden deze vraag door in hun boek bruikbare methodische handreikingen bij seksuele voorlichting te geven waarbij zij de methodiek van de hermeneutische cirkel toepassen.
De Lesbo-encyclopedie geeft in twintig hoofdstukken met meer dan vijfhonderd lemma's, geschreven door meer dan honderd auteurs, een uitgebreid beeld van het lesbische leven in Nederland. Over Anna Blaman, Andreas Burnier, Ien Dales, Annemarie Grewel, Barbara Barend, Frédérique Spigt, Claudia de Breij en vele anderen. De Lesbo-encyclopedie is een prachtig lees- en kijkboek, met feiten en foto's, herinneringen en herkenning. Maar bovenal is het een boek waarin de veelzijdigheid van het lesbische leven in al zijn bekende en onverwachte kanten zichtbaar wordt.
In de inleiding van dit boekje wordt de vraag gesteld: Wat doe je met je seksualiteit ? Het kan lekker zijn.., Je kunt je er schuldig door voelen.., Je gooit je energie eruit en je voelt je weer ontspannen, je kunt het beleven als een voorbijgaand plezier of een kick... en voor jezelf kun je dit lijstje nog uitbreiden. Maar heb je nooit het gevoel gehad van: is dat nou alles? Heb je nooit dat vage vermoeden, die verre herinnering gehad van: ergens moet er meer zijn? Over dat 'meer' gaat dit boekje; en dat meer kan een begin voor je zijn van een heel nieuw avontuur. Een boekje met duidelijke oefeningen voor enkelingen en paren, niet alleen voor jongeren maar voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in seks en seksualiteit. Tevens een boekje dat een begin maakt met het antwoord op de vraag: Wat is tantra?
Dit boekje beschrijft op eenvoudige wijze hoe ouders vanuit een christelijke visie met hun opgroeiende kinderen kunnen 'praten over seks'. De schrijfster gaat er daarbij vanuit dat de seksuele opvoeding ingebed moet zijn in de hele opvoeding en kan worden gegeven vanuit normen en waarden die horen bij een christelijke cultuur. Het boekje bestaat uit vijf hoofdstukken. Hierin wordt o.a. ingegaan op de vraag wat seksualiteit eigenlijk is en wat dit voor kinderen betekent, op de ontwikkeling naar een duidelijke eigen sekse-identiteit en communicatie over seks. Het boek bevat informatie over de seksuele ontwikkeling van kinderen en het eindigt met een hoofdstuk over seks in onze cultuur. De tekst is open en duidelijk en op veel plekken worden concrete formuleringen aangereikt die ouders zouden kunnen gebruiken in het gesprek met hun kinderen. Ook bevat de tekst vragen aan de lezer(es) en gespreksvragen, waarover ouders met hun kinderen kunnen spreken. De schrijfster is orthopedagoog en verbonden aan Oke Boeken.
'Als ik op mijn leven terugkijk, zie ik dat ik altijd bezig ben geweest te leren mijn diepste wensen te vertrouwen. Alles wat ik heb beleefd mondt uit in dit inzicht: mijn diepste wensen zijn de beste leermeesters.'

Zo begint 'Geest en drift', een radicaal boek waarin geen blad voor de mond wordt genomen. Het neemt vurig stelling tegen al diegenen die veilig met elkaar weten hoe het hoort: wat we moeten geloven, hoe we moeten omgaan met onze seksuele wensen, hoe we ons moeten gedragen als vrouw of als man. Het doorbreekt het vakjesdenken van zowel de conservatief christelijke als de modern feministische en New Age-moralisten. Het levert gefundeerde kritiek en het inspireert tot oorspronkelijk denken en handelen. Velen die vrij en integer willen leven, zullen bij het lezen van dit boek een zucht van verlichting slaken.

Ieder mens lijdt als kind onder het onbegrijpelijk verschil tussen wat goed is en wat lekker. Ook als volwassenen lijden we hieronder en de vraag blijft: hoe brengen we die beide samen? Hanneke Korteweg ziet het zoeken naar een eigen antwoord op deze centrale vraag als het echte levenswerk. Zij beschrijft hoe seksuele energie bij vol bewustzijn kan worden ingezet, zodat het hoogste weten en de laagste wensen samenkomen in een oorspronkelijk en creatief bestaan.

Het geeft in heldere tekst en tekeningen uitleg over diverse vormen van erotische massage, orale genietingen en talrijke andere uitingen van erotische hartstocht.
Veel van deze passionele technieken zijn gebaseerd op oude tantrische inzichten en tradities en zijn een stimulans bij het fascinerende spel van de liefde.
De vele illustraties in kleur, van de hand van Louise-Andrée Saulnier, vormen eenwaardevolle aanvulling op dit aantrekkelijke boek van bestsellerauteur Kenneth Ray Stubbs.
Voor uitleg op Internet, zie ook: De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH).