Ben je psychologisch in balans?

Test jouw balans op deze pagina!

Mensen die psychisch gezond zijn, zijn in balans. Wanneer je ziek bent, ben je lichamelijk uit balans. Gezondheid is een vorm van vrijheid. Het is niet gezond wanneer je niet liefdevol met anderen kunt omgaan.
Vrijheid en liefde zijn twee zeer belangrijke aspecten aan een psychologisch gezonde balans. Het derde aspect, dat wij belangrijk vinden is, is kwaliteit.

Zijn mensen uit balans op één van de aspecten "vrijheid, kwaliteit en liefde" dan wordt hun persoonlijkheid gekenmerkt door een extreme eigenschap. Is iemand bijvoorbeeld bijzonder gesteld op zijn vrijheid, maar heeft hij geen liefdevolle aandacht voor de mensen en dieren die te maken hebben met de gevolgen van zijn gedrag dan kan zo'n iemand "hebzuchtig" genoemd worden.

Zo heeft elk van de drie aspecten in combinatie met het missen van één of meer van de andere aspecten een bepaald en opvallend kenmerk.
Deze zeven kenmerken zijn "hebzucht, onmatigheid (vraatzucht), wraakzucht, jaloezie, luiheid, ijdelheid (trots) of lust(verslaving)", toevallig ook de benaming van de zeven hoofdzonden.

Houd je niet zo van bijbelse termen, lees dan voor de zeven hoofdzonden: "libertair, promiscue, anarchistisch, passioneel, onverschillig, steriel en afhankelijk".

Hoe zit dat met jouw balans? Vind het uit met deze test.

De test bevat een aantal stellingen. Vink alle stellingen aan waar je het mee eens bent.
Je kunt het scherm zo omlaag scrolen dat je kunt zien hoe jouw antwoorden bijdragen aan de uitslag.

Begin test.

Bedankt voor het invullen.
(Wanneer je op een link hebt geklikt en op deze pagina terugkomt en de scores zijn weg, klik dan twee keer in een willekeurig hokje van de test.)
De test levert gelukkig niet altijd een hoge score op voor 1 van de 7 hoofd"zonden". Vaak scoor je op alle "ongezonde" kenmerken een beetje. De laatste vier regels geven een indruk over in welke mate wij denken dat jouw persoonlijkheid in balans is.

In het volgende schema laten we zien wat de kenmerken zijn van iemand die niet in balans is op "vrijheid, kwaliteit en liefde".

vrijheid kwaliteit liefde kenmerk "7 hoofdzonden"
+ + + in balans -
+ + - egoïstisch/
libertair
1 hebzucht
+ - + losbandig 2 onmatigheid (vraatzucht)
+ - - aggressief
anarchistisch
3 wraakzucht
- + + obsessief
passioneel
4 jaloezie
- + - megalomaan 5 ijdelheid (trots)
- - + afhankelijk 6 lust(verslaving)
- - - onverschillig 7 luiheid

De gehechtheid is een toestand waarin de geest zodanig in sommige zaken is opgegaan, dat zíj als het ware de baas over de geest zijn geworden. Of de geest het nu wil of niet, hij of zij móet dan bewùst naar de bevrediging van bepaalde verlangens streven.
In deze gehechte geestesgesteldheid is de geest in zichzelf opgegaan en is de werkzaamheid van de vermogens voornamelijk op de geest zelf gericht. Deze zelfgerichtheid is de zelfzucht.
In de zelfzuchtige geestesgesteldheid wordt het waarnemen gekenmerkt door hebzucht: alles wat de geest ziet, wil de geest dan hebben.
Het denken wordt gekenmerkt door regelzucht: de geest wil alles regelen naar eigen inzichten.
Het voelen wordt gekenmerkt door eerzucht: de geest is zo met zichzelf ingenomen, dat met alles wat de geest doet, eer moet worden verworven. Door gehechtheid aan het zelfgevoel kan het voelen tot uiting komen als eigenliefde, hoogmoed en eerzucht.
Het willen wordt gekenmerkt door heerszucht: de geest stelt zichzelf in het middelpunt en alles wat gebeurt, moet gaan zoals de geest het wil.
De oorspronkelijke betekenis van het woord 'zucht' is: ziekte. Zelfzucht betekent een toestand, waarin de geestesgesteldheid ziek is door zelfgerichtheid.

Tot zover de test en een uitleg.