Tegen beter weten in op zoek naar de Ware

Twintigers weten het zeker: ze gaan het anders aanpakken dan hun scheidende, ruzi├źnde ouders. Wie eenmaal de Ware heeft gevonden, zet zijn relatie niet meer op het spel. Maar ja, de eigen vrijheid opgeven en je helemaal binden, is eng. Bovendien: straks kom je die Ene tegen die veel beter bij je past. Zo bedriegt de neoromanticus zichzelf met zijn dromen.

Samenvatting van een artikel van uit Vrij Nederland, 17 juli 2004.

Malou van Hintum beschrijft hoe het romantische ideaal een comeback maakt onder jongeren, vooral bij twintigers, die zich afzetten tegen de vrijheid-blijheid mentaliteit van hun babyboomerouders. De kinderen van de echtscheidingscultuur willen het anders doen en streven naar de Ware Liefde. Opgroeiend in welvarende gezinnen met gescheiden ouders, ervaren ze de emotionele impact van echtscheidingen. Ondanks hun streven naar langdurige relaties, ontbreekt het hen aan goede voorbeelden en psychologische bagage. Cultuursocioloog Carl Rohde merkt op dat deze jongeren het romantisch ideaal koesteren, maar weinig voorbeelden hebben van succesvolle langdurige relaties. Hij wijst ook op de moeilijkheden bij jongeren om langdurige relaties aan te gaan, ondanks hun sterke motivatie, vanwege een gebrek aan psychologische vaardigheden.

Malou van Hintum benadrukt de invloed van de babyboomers, die in de jaren zestig braken met traditionele waarden, maar nu geconfronteerd worden met de gevolgen van hun eigen experimenten. De veranderde organisatie van werk, flexibiliteit, en individualisme hebben ook invloed op relaties. Zij betoogt dat de romantische idealen van vrijheid en individualiteit leiden tot een 'egoïstisch' gedrag, waarbij mensen zich richten op hun eigen behoeften en verlangens. Er wordt gewezen op de discrepantie tussen het verlangen naar een diepe verbinding en de nadruk op autonomie en individualiteit. Jongeren stellen hoge eisen aan hun relaties maar vinden het moeilijk om compromissen te sluiten. De invloed van de emotiecultuur, waarin openheid en oprechtheid centraal staan, wordt besproken, maar ook de uitdagingen die dit met zich meebrengt in het behouden van stabiele relaties. Het artikel eindigt met de voorspelling dat mannen de grote verliezers kunnen worden in deze ontwikkeling, met een groeiend aantal single veertigers zonder geborgenheid. De zoektocht naar liefde blijft echter doorgaan, ondanks de complexiteit van moderne romantische relaties.

Geplaatst door .