A B D E G H K L M N
N O P R S T U V W Z

Uitdrukkingen met dieren

A (aal en aap)

Zich als een aal in allerlei bochten wringen

Zo glad als een aal

Aap, wat heb je mooie jongen

Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding

Daar komt de aap uit de mouw

De aap niet op je schouder laten springen

Een broodje aap verhaal

Iemand voor aap zetten

In de aap gelogeerd zijn

Voor aap staan

Aapjes kijken

Er schuilt een addertje onder het gras

Apetrots zijn

Op apegapen liggen

Na-apen

Apekool

Apenliefde

Als apen hoger klimmen willen, dan ziet men juist hun naakte billen

Hij werkt zich het apenzuur

Terug naar boven

B (beer, beest, bok, bot, bunzing, bij)

De beer is los

De huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is

Een beer van een vent

Wat een ongelikte beer

Zo sterk als een beer

De beest uithangen

Het beest bij zijn naam noemen

Hoe groter geest, hoe groter beest

Bij de beesten af

Wat een beestenbende

Het beestje moet toch een naam hebben

Het is de aard van het beestje

Of je 'm nou fikkie noemt of keesje, het is en blijft hetzelfde beestje

Berehonger hebben

Beresterk zijn

Beretrots zijn

Hij ziet beren op de weg

Als een bok op de haverkist

De zondebok zijn

Een bok schieten

Een oude bok lust nog wel een groen blaadje

De bokkenpruik op hebben

De bokken van de schapen scheiden

Hij kan geen bokkensprongen maken

Hij is het bokje

Bot vangen

Dat is een buffel van een kerel

Stinken als een bunzing

Wat niet goed voor de korf is, is niet goed voor de bij

Terug naar boven
C: Geen voorbeelden
Terug naar boven

D (dier, draak, duif, duizendpoot)

Elk diertje zijn pleziertje

Een draak van een mens

Zo grijs als een duif

De gebraden duiven vliegen niemand in de mond

Onder iemands duiven schieten

Hij is een duizendpoot

Terug naar boven

E (eend, ezel)

Een vreemde eend in de bijt

Het lelijke eendje

Koppig als een ezel

Een ezel stoot zich in 't gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen

Zo dom als een ezel

Een ezelsbruggetje

Ezelsoren

Terug naar boven
F: Geen voorbeelden
Terug naar boven

G (gans, garnaal, geit)

Een gans blaast wel maar hij bijt niet

Een vette gans bedruipt zichzelf

Zo dom als een gans

Zo stoned als een garnaal

De kool en de geit willen sparen

Vooruit met de geit

Terug naar boven

H (haai, haan, haas, hamster, haring, havik, hazewind, hond)

Gehaaid zijn

Er zijn haaien op de kust

Naar de haaien

Een goede haan is niet vet

Er zal geen haan naar kraaien

Een goede haan kraait tweemaal

De haan is de baas, als de hen niet thuis is

Haantje de voorste wezen

Er als een haas vandoor gaan

Mijn naam is haas

Het haasje zijn

Hij is aan het hamsteren

Geen twee hanen op een erf

Gevangen als haringen in een ton

Haviksogen hebben

Hij heeft een haviksneus

Wie twee hazen jaagt vangt er geen enkele

Het hazenpad kiezen

Hij loopt als een hazewind

De knuppel in het hoenderhok gooien

Zo fris als een hoentje

Als een hond behandelen

Commandeer je hond en blaf zelf

De hond in de pot vinden

Er was geen hond te zien

Hij is weer de gebeten hond

Je stuurt met dit weer geen hond de straat op

Komt men over de hond, dan komt men ook over de staart

Wie een hond wil slaan vindt altijd wel een stok

Zo moe als een hond

Zo ziek als een hond

Honden aan de lijn vangen geen hazen

Als twee honden vechten om een been, loopt de derde er mee heen

Blaffende honden bijten niet

Daar lusten de honden geen brood van

Er zijn meer honden die fikkie heten

Men moet geen slapende honden wakker maken

Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen

Als een hondje achter iemand aanlopen

Beven als een juffershondje

Terug naar boven
I: Geen voorbeelden
Terug naar boven
J: Geen voorbeelden
Terug naar boven

K (kalf, kat, kikker, kip, koe, konijn, koekoek, kraai, kreeft, krokodil, kwal, kwartel)

Als het kalf verdronken is, dempt men de put

Het gemeste kalf slachten

Het gouden kalf aanbidden

Kat in bakkie

Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel

Als kat en hond leven

De kat de bel aanbinden

De kat in het donker knijpen

De kat op het spek binden

De kat uit de boom kijken

Een kat en muis spel

Een kat in de zak kopen

Een kat in nood maakt rare sprongen

Een kat komt altijd op zijn pootjes terecht

Er omheen draaien als een kat om de hete brij

Het eerste gewin is kattengespin

Je moet een kat niet tegen de haren in strijken

Omwille van de smeer likt de kat de kandeleer

Staan te kijken als een kat in een vreemd pakhuis

Voor de kat zijn viool

Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken

Als de katjes muizen, mauwen ze niet

Kattenkwaad uithalen

In katzwijm vallen

Hij loopt als een kievit

Een koele kikker

Een kikker in zijn keel hebben

Je kunt van een kale kikker geen veren plukken

Je moet niet de kip met de gouden eieren slachten

Als een kip zonder kop

Er was geen kip te zien

Men moet niet al zijn eieren onder één kip leggen

Er als de kippen bij zijn

Met de kippen op stok gaan

Ik krijg er kippenvel van

Ze is een echte moederkloek

Achteraf kijk je een koe in de kont

Zo dom als het achtereind van een koe

Een waarheid als een koe

De koe bij de horens vatten

Men kan niet weten hoe een koe een haas vangt

Men noemt geen koe zo zwart of er zit wel een vlekje aan

Iemand koeien met gouden horens beloven

Met koeienletters schrijven

Oude koeien uit de sloot halen

Dank je de koekoek

Over koetjes en kalfjes praten

Het is bij de konijnen af

Een vliegende kraai vindt altijd wat

Kind nog kraai hebben

Zo rood als een kreeft

Krokodillentranen huilen

Wat een kwal van een vent

Doof als een kwartel

Terug naar boven

L (lam, leeuw, luis)

Als een lam ter slachtbank geleid worden

Zo mak als een lammetje

Zich in het hol van de leeuw wagen

Zo moedig als een leeuw

Iemand voor de leeuwen gooien

Het leeuwendeel krijgen

Hij is de luis in de pels

Leven als een luis op een zeer hoofd

Een luizenleven leiden

Hij heeft een luizenbaan

Terug naar boven

M (marmot, mieren, mol, mossel, mug, muis, mus)

Slapen als een marmot

Mierenneuken

Zo ijverig als de mieren

Zo blind als een mol

Zo week als een mossel

Met een kanon een mug doodschieten

Van een mug een olifant maken

Hij is een muggenzifter

Met man en muis vergaan

Zo stil als een muis

Dat muisje krijgt nog een staartje

Muizenissen in het hoofd hebben

Iemand blij maken met een dode mus

De mussen vallen dood van het dak

Terug naar boven

N (nachtegaal)

Zingen als een nachtegaal

Terug naar boven

O (oester, olifant, oorworm, otter)

Hij zit zo dicht als een oester

Als een olifant door de porseleinkast lopen

Een olifantsgeheugen hebben

Een olifantshuid hebben

Een gezicht als een oorwurm zetten

Stinken als een otter

Terug naar boven

P (paard, paling, pier, pink, poedel, poes)

Denken moet je aan een paard overlaten, die hebben een groter hoofd

Een blind paard zou er geen schade doen

Een gegeven paard mag men niet in de bek kijken

Het paard achter de wagen spannen

Het beste paard van stal

Het oog van de meester maakt het paard vet

Het Trojaanse paard

Hoog te paard zitten

Op het verkeerde paard wedden

Over het paard getild zijn

Vertrouwen vertrekt te paard en komt te voet

Werken als een paard

Zo sterk als een paard

De paarden die de haver verdienen krijgen ze niet

Een paardenmiddel

Je hebt luxe paarden en werkpaarden

Twee man en een halve paardenkop

Op zijn stokpaardje zitten

Zo glad als een paling in een emmer snot

Zo trots als een pauw

De kwade pier

Zo dood als een pier

Zo vol als een potje met pieren

Bij de pinken zijn

De poedelprijs winnen

Die is niet voor de poes

Poeslief zijn

Terug naar boven
Q: Geen voorbeelden
Terug naar boven

R (raaf, rat, rund)

Een witte raaf

Stelen als de raven

Als een rat in de val

Zo arm als een kerkrat

De ratten verlaten als eerste het zinkende schip

Van de ratten besnuffeld

Stelen als de raven

Bloeden als een rund

Zo stom als een rund

Terug naar boven

S (sardines, schaap, slang, slak, spiering, spin, stier, struisvogel)

Als sardines in een blikje

Schaapachtig lachen

Als één schaap over de dam is volgen er meer

Het schaap met de vijf poten

Het verloren schaap is terecht

Het zwarte schaap zijn

Zo mak als een schaap

Schaapjes tellen

Zijn schaapjes op het droge hebben

Als de herder dwaalt, dolen de schapen

Er gaan veel makke schapen in een hok

Zich in een slangenkuil begeven

Zo traag als een slak

Op alle slakken zout leggen

Een spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen

Nijdig als een spin

Zich als een spin in het web voelen

Bij de wilde spinnen af

Werken als een rode lap op een stier

Struisvogelpolitiek

Als een struisvogel je kop in 't zand steken

Terug naar boven

T (tortelduif)

Zo verliefd als twee tortelduifjes

Terug naar boven

U (uil)

Een uilskuiken

Een uiltje knappen

Terug naar boven

V (varken, veulen, vis, vlieg, vlinder, vogel, vos)

Dat slaat als een tang op een varken

Schreeuwen als een speenvarken

Zo dom als het achtereind van een varken

Zo vies als een varken

Vele varkens maken de spoeling dun

Vieze varkens worden niet vet

Ik zal dat varkentje wel even wassen

Zo dartel als een veulen

Als een vis op het droge

Boter bij de vis doen

Dat is vlees noch vis

De vis wordt duur betaald

Hij voelt zich als een vis in het water

Iemand uitmaken voor rotte vis

Zo gezond als een vis

Een visje uitgooien

Vis moet zwemmen

Achter het net vissen

De grote vissen eten de kleine

In troebel water is het goed vissen

Naar iets vissen

Een vlieg afvangen

Geen vlieg kwaad doen

Men vangt meer vliegen met stroop dan met azijn

Niets afslaan behalve vliegen

Twee vliegen in één klap

Vlinders in de buik hebben

Men kan beter op een zak vlooien passen dan op een jonge meid

Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht

Aan de veren kent men de vogel

De vogel is gevlogen

Een vroege vogel

Zo vrij als een vogel

Vogels van diverse pluimage

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is

Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken

Als de vos passie preekt, boer pas op je kippen

Terug naar boven

W (wesp, wezel, wolf)

Als door een wesp gestoken zijn

Zich in een wespennest steken

Bang als een wezel

Een wolf in schaapskleren

Met de wolven huilen

Terug naar boven
X: Geen voorbeelden
Terug naar boven
Y: Geen voorbeelden
Terug naar boven

Z (zalm, zwaluw, zwijn)

Het neusje van de zalm zijn

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Parels voor de zwijnen werpen