Mijn gedachten samengevat in aforismen

Sommige met links naar artikelen op mijn site(s).

De ultieme paradox: Alles verandert voortdurend en dat zal altijd wel zo blijven (Loesje).

Liefde is het enige dat meer wordt als we het delen met anderen

Tao is dat waaruit niets kan vertrekken.

Vrijheid is openheid is liefde. Wees hier als openheid, leef als liefde en verschijn als begrenzingen.

Vrijheid is onder meer het bewust worden van de invloed van anderen uit het verleden en het vrij kunnen kiezen van de invloed van anderen in het nu.

"Wat je voor jezelf niet wilt, leg dat ook niet op aan anderen" (Confucius). Mijn vrijheid houdt op, waar die van de ander begint (mens en dier). Vrijheid bestaat bij het erkennen van grenzen (Krishnamuti). Zonder vrijheid geen liefde en zonder liefde geen vrijheid.

We hebben een relatief vrije wil, want wie vrij is die wil niet en wie wil is niet vrij.

Vrijheid, ontketening, dit zou het doel van de mens moeten zijn. Maar hij kan niet stoppen uiterlijk een slaaf te zijn terwijl hij innerlijk een slaaf blijft. Daarom om vrij te worden, moet een mens innerlijke vrijheid verkrijgen ( G. Gurdjieff).

Sartre: In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid.

Nisargadatta: Wanneer ik naar binnen kijk, zegt Wijsheid me dat ik Niets ben. Wanneer ik naar buiten kijk, zegt Liefde me dat ik Alles ben. Tussen die twee stroomt mijn leven.

Als niets ertoe doet, zou het er ook niet toe moeten doen dat niets ertoe doet (Irvin D. Yalom).

Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken (Epictetus).

Aristoteles: Het doel van de wijze is niet het geluk te bereiken, maar het ongeluk te vermijden. Zie ook Via Negativa.

Wu wei en woorden, doen en/of laten. Wees stil of laat je woorden meer waarde hebben dan stilte. Pythagoras

Epicurus: ‘Niets is genoeg voor degene die genoeg te weinig vindt’.
Het betere is de vijand van het goede.

Alleen zij die liefdevol zijn kunnen de liefde vinden. D.H. Lawrence

Je hebt alle tijd die er is, want alle tijd is nu (Alan Watts, 48 minuten).

Wie altijd met beide benen op de grond staat, komt nooit een meter verder

Veel van wat wij 'vrije wil' noemen, komt neer op ons vermogen om nee te zeggen tegen dat wat ons biologische zelf wil ( Antonio Damasio)

In de eerste helft van ons leven ontwikkelen we ons door grenzen te verleggen, daarna door balans te zoeken en door evenwicht te houden

De tijd verdrijft de liefde en de liefde verdrijft de tijd

Wie het laatst lacht is niet erg snugger

De eerste slok van de beker met (wetenschappelijke) kennis scheidt je van God. Wanneer je de beker leegdrinkt, lacht God je vanaf de bodem toe

De wereld is een manifestatie van een denken dat keuzes maakt, waarheid is de manifestatie van een denken dat niet kiest (Osho)

Geduld, eenvoud en mededogen zijn de drie schatten die toegang geven tot de Dao

Een atheïst gelooft niet in God. Ik geloof dat een atheïst geen ongelijk heeft, maar ook geen geduld

Mae West: “Een vrouw kan een orgasme faken, een man een hele relatie”

Als God mij anders gewild had, dan had hij mij anders gemaakt

Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. (doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft men meer te dragen, dan God te dragen geeft. Nic. Beets)

Een mens brengt zijn leven door met heimwee naar het verleden, klagen over het heden en zich zorgen maken over de toekomst (Antoine de Rivarol).

Wie achter de kudde aanloopt, stapt snel in de shit van anderen

Maak niet telkens dezelfde fout, er is keuze genoeg

Crisis betekent in het Chinees zowel gevaar als kans

Het geheim van geluk is niet om meer te vinden, maar om tevreden te zijn met minder (Socrates)

Wanneer je ouder wordt, wordt alles minder, behalve het vergeten, dat wordt meer

Mensen leven liever met een probleem dat ze niet kunnen oplossen dan een oplossing te aanvaarden die ze niet kunnen begrijpen

Het is wijs om te weten wanneer je perfectie moet vermijden

Besef dat er nooit één waarheid is. Het gaat erom begrip te hebben voor elkaars waarheden

Mensen struikelen niet over bergen, maar over molshopen

Otto Weis: denken is zo buitengewoon vermoeiend dat velen de voorkeur geven aan oordelen

God heeft niet de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis; doch de mens heeft God geschapen naar zijn beeld en gelijkenis

We zijn allemaal (ook dieren etc.) onderdeel van een groter organisme wat we per definitie niet rechtstreeks kunnen overzien

Wanneer je niet kunt doen wat je graag wilt, wil dan graag wat je moet

Of ik geloof in de vrije wil? Natuurlijk, heb ik een keus dan?

Snelheid is geen voordeel wanneer je de verkeerde kant opgaat

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien

Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom, kiest zij allebei

Velen krijgen meer liefde dan zij verdienen, niemand zoveel als hij nodig heeft

Vertrouwelijkheid tussen mensen vraagt zowel om nabijheid als om afstand

Vrijheid vraagt regelmatig onderhoud

Snijd nooit door wat je kunt losknopen

Je krijgt jouw talenten van jouw voorouders en leent de aarde van jouw kinderen

De mens is harder dan steen, sterker dan ijzer en kwetsbaarder dan een roos

Wie zijn ziel volgt, wacht grote ontmoetingen

Ik ben mij zelf tot teken; Ik ben mijzelf tot lot; Ik ben mijzelf tot sleutel. Ik ben mijzelf tot slot.