Mijn gedachten als aforismen

Aforismen zijn puntige teksten die ik ook wel eens in mijn hoofd heb.
Sommige met links naar artikelen op mijn site(s).

 • Allemaal één. Allemaal uniek.
 • Werkelijke compassie overschrijdt de grenzen tussen landen en soorten, hoe talloos levende wezens ook zijn.
 • De ultieme paradox: alles verandert voortdurend en dat zal altijd wel zo blijven (Loesje).
 • Oordelen splijten. Om dat te helen helpt en-en-denken.
 • Evenwaardigheid is de grondhouding waarbij er een bewuste balans is tussen oprechte bescheidenheid en gefundeerd zelfvertrouwen.
 • Mens en dier zijn intrinsiek evenwaardig in hun grondrecht op vrijheid.
 • Liefde is het enige dat meer wordt als we het delen met anderen.
 • Tao is dat waaruit niets kan vertrekken.
 • Vrijheid is openheid is liefde. Wees hier als openheid, leef als liefde en verschijn als begrenzingen.
 • Levend in de vereniging van drie dimensies kunnen we vrij zijn.
 • Vrijheid is onder meer het bewust worden van de invloed van anderen uit het verleden en het vrij kunnen kiezen van de invloed van anderen in het nu.
 • Wat je voor jezelf niet wilt, leg dat ook niet op aan anderen (Confucius).
 • Mijn vrijheid houdt op, waar die van de ander begint (mens en dier).
 • Vrijheid bestaat bij het erkennen van grenzen (Krishnamuti).
 • Zonder vrijheid geen liefde en zonder liefde geen vrijheid.
 • Vrijheid, ontketening, dit zou het doel van de mens moeten zijn. Maar hij kan niet stoppen uiterlijk een slaaf te zijn terwijl hij innerlijk een slaaf blijft. Daarom om vrij te worden, moet een mens innerlijke vrijheid verkrijgen (G. Gurdjieff).
 • De een wil een huisdier hebben en de ander wil een dier los laten. Twee verschillende gevolgtrekkingen van een besef van eenheid.
 • In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid (J. P. Sartre).
 • De mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest.
 • Na regen komt zonneschijn.
 • Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij.
 • Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Leer vertrouwen, maar zet je fiets op slot.
 • Nisargadatta: wanneer ik naar binnen kijk, zegt Wijsheid me dat ik Niets ben. Wanneer ik naar buiten kijk, zegt Liefde me dat ik Alles ben. Tussen die twee stroomt mijn leven.
 • Het leven moet voorwaarts worden geleefd en achterwaarts worden begrepen.
 • Als niets ertoe doet, zou het er ook niet toe moeten doen dat niets ertoe doet (Irvin D. Yalom).
 • Alles is leeg. En daarmee ontstaat ruimte voor volledigheid (Hans Laurentius).
 • Een leeg gemoed is de snelste weg (terug) naar vol-ledig geluk.
 • Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken (Epictetus).
 • Het doel van de wijze is niet het geluk te bereiken, maar het ongeluk te vermijden. Aristoteles. Zie ook Via Negativa.
 • Wu wei en woorden, doen en/of laten. Wees stil of laat je woorden meer waarde hebben dan stilte (Pythagoras).
 • Een van de meest wezenlijke dingen van het bestaan is wachten. Zonder verwachting kunnen wachten (Heidegger).
 • Het kleine goede, het doodgewone is de essentie van het bestaan (Levinas).
 • Stop met najagen, dan komt het (stilte) naar je toe.
 • Waarde hechten aan vorm is op zich ook een vorm. Dat kun je loslaten.
 • Ik buig voor het dogma, dat ik niet kan begrijpen.
 • Ik heb liever vragen die ik niet kan beantwoorden dan antwoorden die ik niet mag bevragen.
 • Twijfel is een ongemakkelijke toestand, maar zekerheid is een belachelijke (Voltaire).
 • Niets is genoeg voor degene die genoeg te weinig vindt (Epicurus).
 • Het betere is de vijand van het goede.
 • Culture is not your friend (Terence McKenna).
 • Alleen zij die liefdevol zijn kunnen de liefde vinden (D.H. Lawrence).
 • De God van de liefde woont in hem of haar die bemint, niet in degene die bemind wordt (Plato).
 • De liefde; een jaar vuur, dertig jaar as (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1896-1957).
 • Liefde levert wrijvingswarmte. Uit die vorm van warmte is jouw lijf ontstaan.
 • Je hebt alle tijd die er is, want alle tijd is nu (Alan Watts).
 • Of ik geloof in de vrije wil? Natuurlijk, heb ik een keus dan?
 • We hebben de vrije wil om onze intentie te synchroniseren met God.
 • We hebben een relatief vrije wil, want wie vrij is die wil niet en wie wil is niet vrij.
 • De vrije wil bestaat niet op zichzelf. Door in het hier en nu met aandacht te focussen op wat er is, kun je de vrijheid ontdekken.
 • Veel van wat wij 'vrije wil' noemen, komt neer op ons vermogen om nee te zeggen tegen dat wat ons biologische zelf wil (Antonio Damasio).
 • In de eerste helft van ons leven ontwikkelen we ons door grenzen te verleggen, daarna door balans te zoeken en door evenwicht te houden.
 • Wanneer je bereid bent in het leven twee zaken tegelijk te wegen is het leven niet zo zwaar.
 • Wie denkt het ultime bereikt te hebben, komt, net als op golven op het strand, uiteindelijk zichzelf weer tegen.
 • Wie altijd met beide benen op de grond staat, komt nooit een meter verder.
 • De tijd verdrijft de liefde en de liefde verdrijft de tijd.
 • Wie het laatst lacht is niet erg snugger.
 • De eerste slok van de beker met (wetenschappelijke) kennis scheidt je van God. Wanneer je de beker leegdrinkt, lacht God je vanaf de bodem toe.
 • Kennis bezitten geeft twee voordelen, men oordeelt minder en men oordeelt beter (Handelingen 2, 36-41; Johannes 20, 11-18).
 •  “Anderen beschuldigen van je tegenslagen toont aan, dat er een noodzaak bestaat voor de ontwikkeling van je persoonlijkheid;
   Jezelf beschuldigen voor je tegenslagen toont aan dat de ontwikkeling van je persoonlijkheid op gang is gekomen;
   Jezelf nóch anderen beschuldigen toont aan dat de ontwikkeling van je persoonlijkheid is voltooid”. (Griekse filosoof Epictetus).
 • Je kunt je "ware zelf" niet definiëren. Je kunt jezelf niet tot object of tot concept maken. Jij en/of jouw ego vallen niet met en binnen een categorie te beschrijven. Je kunt niet iets overzien wat geen grenzen heeft. (Alan Watts).
 • De wereld is een manifestatie van een denken dat keuzes maakt, waarheid is de manifestatie van een denken dat niet kiest (Osho).
 • Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid (Marcus Aurelius).
 • Waarheid vertelt ons wat de wereld is, moraal vertelt ons hoe die zou moeten zijn (Kant).
 • Wetenschap is de kunst van het mogelijke; poëzie, de kunst van het onmogelijke (Friedrich Nietzsche).
 • Complotdenkers hebben een blind vertrouwen in het eigen wantrouwen.
 • Bij het zoeken naar de eenheid als doel, maakt het zien van alleen maar tweedelingen veel problemen, maar ligt de oplossing in het kiezen van de juiste driedeling.
 • Geduld, eenvoud en mededogen zijn de drie schatten die toegang geven tot de Dao.
 • Een atheïst gelooft niet in God. Ik geloof dat een atheïst geen ongelijk heeft, maar ook geen geduld.
 • Haat is een gif dat je zelf inneemt in de hoop dat een ander sterft.
 • Een vrouw kan een orgasme faken, een man een hele relatie (Mae West).
 • Als God mij anders gewild had, dan had hij mij anders gemaakt.
 • Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. (doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft men meer te dragen, dan God te dragen geeft.) (Nic. Beets).
 • Een mens brengt zijn leven door met heimwee naar het verleden, klagen over het heden en zich zorgen maken over de toekomst (Antoine de Rivarol).
 • Wanneer je depressief bent dan leef je in het verleden. Wanneer je bang bent, leef je in de toekomst. Wanneer je in vrede leeft, leef je in het heden (Lao Tzu/Tse).
 • Wie achter de kudde aanloopt, stapt snel in de shit van anderen.
 • Maak niet telkens dezelfde fout, er is keuze genoeg.
 • Eenzijdige en kritiekloze gerichtheid op groei leidt tot gekanker en geestelijke armoede.
 • Crisis betekent in het Chinees zowel gevaar als kans.
 • Het geheim van geluk is niet om meer te vinden, maar om tevreden te zijn met minder (Socrates).
 • Wanneer je ouder wordt, wordt alles minder, behalve het vergeten, dat wordt meer.
 • Mensen leven liever met een probleem dat ze niet kunnen oplossen dan een oplossing te aanvaarden die ze niet kunnen begrijpen.
 • Het is wijs om te weten wanneer je perfectie moet vermijden.
 • Besef dat er nooit één waarheid is. Het gaat erom begrip te hebben voor elkaars waarheden.
 • Pas wanneer we worden, als we veranderen, zijn we waar (Ernst Bloch).
 • Mensen struikelen niet over bergen, maar over molshopen (Confucius).
 • Denken is zo buitengewoon vermoeiend dat velen de voorkeur geven aan oordelen (Otto Weis).
 • God heeft niet de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis; doch de mens heeft God geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.
 • We zijn allemaal (ook dieren etc.) onderdeel van een groter organisme wat we per definitie niet rechtstreeks kunnen overzien.
 • Wanneer je niet kunt doen wat je graag wilt, wil dan graag wat je moet.
 • Dansen is even zinloos als al het andere, maar zinloos is niet hetzelfde als waardeloos (vrij naar David Papineau).
 • Jouw waarde wordt gedefinieerd door je vermogen jezelf gelijk te schalen aan ieder ander. We zijn allemaal, mens en dier, intrinsiek evenwaardig en gelijk in het recht op een vrij en natuurlijk leven.
 • De reden dat je jezelf wilt verbeteren is de reden dat je het niet bent (Alan Watts). Watts benadrukt het belang van zelfacceptatie en het leven in het nu, terwijl we ook streven naar groei en ontwikkeling op een meer ontspannen en niet-zo-gefixeerde manier.
 • Snelheid is geen voordeel wanneer je de verkeerde kant op raast.
 • Wie vaak haast heeft, raakt snel uit de tijd.
 • Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.
 • Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom, kiest zij allebei.
 • Velen krijgen meer liefde dan zij verdienen, niemand zoveel als hij nodig heeft.
 • Dat je niets kunt doen om verlichting te bereiken betekent niet dat je niets moet doen, maar doe door niet te doen (wei wu wei).
 • Ik kijk naar binnen en het is leeg. Ik kijk naar buiten en het is vol. Volledig besta ik. (Dick Sinnige).
 • Vertrouwelijkheid tussen mensen vraagt zowel om nabijheid als om afstand.
 • Vrijheid vraagt regelmatig onderhoud.
 • Snijd nooit door wat je kunt losknopen.
 • Je krijgt jouw talenten van jouw voorouders en leent de aarde van jouw kinderen. Kinderen keren zich op een gegeven moment van je af, maar de liefde, die je kreeg van jouw ouders en die je geeft aan je kinderen, wordt doorgegeven aan je kleinkinderen.
 • De mens is harder dan steen, sterker dan ijzer en kwetsbaarder dan een roos.
 • Wie zijn ziel volgt, wacht grote ontmoetingen.
 • Wanneer je niet leeft wat er in je leeft, dan wordt het je ondergang (Carl Gustav Jung).
 • Ik ben mij zelf tot teken; ik ben mijzelf tot lot; ik ben mijzelf tot sleutel; ik ben mijzelf tot slot.
Geplaatst door .

Privacy verklaring.