Wat is het wezen van etiquette?

Etiquette verwijst naar de conventies en regels die worden gebruikt om respectvolle en gepaste gedragingen en handelingen te bepalen in sociale en professionele situaties. De essentie van etiquette is dus het bepalen van de juiste manieren om met anderen om te gaan, rekening houdend met de verwachtingen, normen en culturele tradities van de betreffende omgeving.
De regels van etiquette omvatten een breed scala aan gedragingen en handelingen, zoals het begroeten van mensen, het dragen van geschikte kleding, het gebruik van correcte taal en het tonen van respect en beleefdheid. Deze regels kunnen variëren afhankelijk van de cultuur, de situatie en de relatie tussen mensen.
In wezen gaat etiquette over het creëren van een gevoel van comfort en respect in sociale interacties. Het helpt om sociale situaties soepeler te laten verlopen en het kan helpen om een positief imago en reputatie op te bouwen bij anderen. Etiquette is dus niet alleen belangrijk in sociale situaties, maar ook in zakelijke omgevingen, waarbij het naleven van de juiste regels kan bijdragen aan het opbouwen van professionele relaties en het succesvol zakendoen.

Recensie of boekbeschrijving

Het Grote Etiquetteboek hoe het eigenlijk hoort in de 21-ste eeuw? (bol.com).
Hoe het eigenlijk hoort! "Is het toegestaan om geld te vragen aan bruiloftsgasten"? "Mag ik de tafelmanieren van mijn vriend corrigeren"? of "Mag ik mobiel bellen in gezelschap"? Goede omgangsvormen zijn van alle tijden en iedereen heeft liever met wellevendheid te maken dan met grofheid. Het Grote Etiquetteboek is zowel een naslagwerk om specifieke vragen in op te zoeken als een weerslag van hoe mensen begin eenentwintigste eeuw met elkaar omgaan.

Trudy Dehue: Betere mensen, over gezondheid als keuze en koopwaar (bol.com).

Dit boek lijkt een vreemde eend in deze bijt, maar wie wil weten hoe het hoort, zou zich ook moeten realiseren dat veel mensen geld verdienen aan anderen eenzijdige informatie voor te houden over wat normaal is.

Betere mensen laat zien dat wetenschappelijk onderzoek de werkelijkheid eerder vormgeeft dan dat ze haar ontdekt. Er is veel meer openheid nodig over de manieren waarop wetenschap de realiteit creëert, betoogt Trudy Dehue, omdat ze het leven anders vóór anderen, maar niet met hen maakt.

De omgangsvormen en beleefdheidsregels zijn permanent in beweging. Sinds oktober 1999 mag men een koninklijke onderscheiding ook dragen op een smoking, in plaats van uitsluitend op een rokkostuum, en de houding ten opzichte van het mobiel telefoneren in het openbaar is sterk aan verandering onderhevig.
Tegelijk dreigt een aantal waarden en normen in onze overvolle en razendsnelle samenleving verloren te gaan.

Wanneer draag je een smoking, wanneer een rokkostuum, en mag je in het openbaar je haren kammen?

Etiquette is het enige standaardwerk in Nederland dat de vinger aan de pols houdt bij alle verschuivingen en dat antwoorden geeft op alle vragen op het terrein van de omgangsvormen tussen moderne mensen.
Inez van Eijk ziet etiquette niet als een systeem van strenge regels, maar veeleer als een hulpmiddel om er met z'n allen op een wellevende manier iets van te maken.

Schrijver en journalist Binnert de Beaufort is zelf van adel en is zelf een beetje fatsoensrakker, maar neemt het op voor alle Nederlanders die vinden dat de onbeschoftheid van de Nederlanders een te groot probleem is geworden. Wanneer je "u" zegt, creëer je meer afstand en tempert "u" bij een meningsverschil de emoties.
Wanneer overhandig ik mijn visitekaartje tijdens een zakelijk gesprek? Wat trek ik aan naar een receptie van een klant? Veel mensen voelen zich onzeker over hoe ze zich in werksituaties moeten gedragen. In Zakelijke etiquette geeft Magda Berman in een toegankelijke stijl antwoord op dit soort vragen uit de praktijk. Daarnaast komen bekende Nederlandse zakenmensen aan het woord over hun ervaringen op dit gebied. Zo illustreert dit boek dat goede omgangsvormen de sleutel tot succes kunnen zijn in het zakelijk leven. Maar vooral is het een handzame en informatieve gids om bij onverwachte situaties het geheugen op te frissen.
Verzorgde gastvrijheid is een kwestie van cultuur, eten en drinken in gezelschap is een kwestie van tradities. Het genot is echter maar half zo groot, wanneer de spelregels onbekend zijn. Culinaire etiquette geeft alle informatie over gedragsregels bij eten en drinken.
  • Basisregels voor tafelcultuur en tafelschikking.
  • Aanwijzingen voor het eten van 'moeilijke' gerechten zoals kreeft en uiensoep.
  • Veel praktische tips over hoe men gasten thuis en in het restaurant op voorkomende wijze onthaalt.
  • Hoe men als gast onverkwikkelijke situaties hanteert en in alle omstandigheden zijn waardigheid behoudt.

Een boek voor de moderne generatie.

Sommige mensen raken door hun persoonlijkheid voortdurend in de knoei, of bezorgen hun omgeving enorme overlast. Slechts weinig mensen hebben een persoonlijkheidsstoornis, maar trekjes ervan heeft vrijwel iedereen. Die zijn dan ook heel herkenbaar - als je weet waar je op moet letten. Met dit boek kunt u persoonlijkheidstypen leren herkennen, en leert u ook hoe het eruitziet als het helemaal uit de hand is gelopen. Aan de hand van de tekeningen van Peter van Straaten biedt Willem van der Does u een kijkje in de keuken van klinisch psychologen en psychiaters, en geeft hij een rake schets van de soms tragische, soms hilarische aspecten van de menselijke persoonlijkheid. Hij geeft echter ook omgangstips, waardoor dit boek nuttig kan zijn voor iedereen die wel eens met een lastig of moeilijk te doorgronden individu te maken heeft - ook als u zelf dat individu bent.
Omgaan met complimenten behoort tot de meest onderschatte en tegelijk ook meest intrigerende vormen van communicatie. Zowel het uitdelen als het ontvangen van complimenten is omgeven met drempels en valkuilen. Er kan hevig naar een compliment worden verlangd en het compliment kan ook heel goed dienen om bij mensen iets te bereiken. In 'Als ik jou toch niet had' beschrijft Agnes Verbiest op een even grondige als plezierige manier de verschillende vormen van complimenten, en de rol die ze spelen in communicatie. Het boek staat vol met grappige, herkenbare voorbeelden en zelfs met nuttige tips die men kan inzetten om wederzijds begrip te vergroten.
Geplaatst door .