Er staan op deze pagina per onderwerp artikelen van mij en van anderen als introductie tot de beschrijvingen van de boeken over zingeving of zelfhulp. De boekonderwerpen over zelfhulp worden kort ingeleid met mogelijke oplossingen.
Ook via blogs (bij sommige onderwerpen en in het linkermenu) wordt naar boeken verwezen. Er is samenhang in de keuze van de boeken en de artikelen.

Onderwerpen artikelen

Welzijn en geluk

Relaties en liefde

Filosofie en spiritualiteit

Emoties

Columns en overig

Steekwoord en link (auteur)
Toelichting bij het artikel

Welzijn en geluk

Elementaire behoeften Abraham Maslow's theorie van de behoeftepiramide stelt: "aan het bevredigen van hogere behoeften komt de mens pas toe als lagere behoeften zijn bevredigd".
Balans Uitgangspunt van deze site is dat psychische gezondheid een balans is van zielskwaliteiten en dat men het meeste kans op geluk maakt bij een balans houden tussen autonomie, verbinding en kwaliteit.
In therapie
(Marjo van Soest)
Minder praten, minder diep graven en toch problemen oplossen…. werkt dat?
(On)voorwaardelijke liefde
(Edwin Owen)
Zes levensvragen voorgelegd aan psycholoog René Diekstra: 'ik groeide op in het universum van de voorwaardelijke liefde. Als je de dansjes deed die van je werden verlangd, mocht je er zijn, maar je kon ook zo weer worden afgeschreven'.
Hoofdzonde Er zijn 8 combinaties van positieve of negatieve aspecten van de drie concepten "verbinding", "autonomie" en "kwaliteit". Een daarvan is ideaal. Je zou de zeven, niet optimale, combinaties kunnen zien als voorbeelden van de klassieke hoofdzonden (hebzucht, afgunst, hoogmoed, luiheid, woede, wellust en vraatzucht). Ook deugden en enneagramtypen zijn te koppelen.

Meer lezen?

Boekbeschrijvingen over jezelf worden en zijn, in balans zijn, geluk, zelfvertrouwen, vrijheid en verslaving.

Relaties en liefde

Liefde en vrijheid Liefde geeft vrijheid, en liefde die geen vrijheid geeft, is geen liefde.
Echte liefde (lang) Wat zijn de kenmerken van echte liefde? Samenvatting.
Versmelting? Is als geliefden onderling te versmelten iets om naar te verlangen of om van weg te lopen?
Machtsstrijd
(Riekje Boswijk-Hummel)
Machtsstrijden eindigen niet. Ook als ze zijn gewonnen gaan ze gewoon door, want niemand wil leven in een hiërarchie; niemand wil een verliezer zijn en een winnaar tegenover zich hebben.
Scheiden
(Mar Oomen)
Het blijkt een fatale combinatie: de behoefte aan zelfontplooiing en de veeleisende druk-druk-druk-maatschappij. Vooral werkende ouders houden daardoor nauwelijks tijd voor elkaar over. Ze ruziën over de taakverdeling, zien elkaar alleen als ze afgepeigerd zijn en raken op elkaar uitgekeken.

Meer lezen?

Boekbesprekingen over liefde, eenzaamheid en scheiden.
blogspot

Meer lezen over liefde? Kijk op het blog.

Filosofie, moraal en spiritualiteit

Vrijheid De behoefte aan autonomie is een van de meest fundamentele behoeften van mens en dier.
Kwaliteit Robert Pirsig schrijft in zijn boeken over de Metafysica van Kwaliteit. Kwaliteit kent een statische en dynamische component. Dynamische kwaliteit is de bron van alle verandering, de kwaliteit van de vrijheid.
Christen-dom? Is religie voor goedgelovigen?
Paradox Het goed kunnen omgaan met paradoxen werkt bevrijdend!
Spirituele termen Wat is of betekent bijvoorbeeld "Ahimsâ", of "Bhagavad-Gita", "Chakra", of "Dialectiek"? enz.. Alle termen op alfabet.
Wat houdt dialectiek in?
(Jasper Schaaf)
Filosoof Jasper loopt punt voor punt de mogelijkheden van dialectiek in de praktijk langs.
Dialectiek Stapsgewijs naar een (hogere) balans in autonomie, relaties en kwaliteit.
De ziel Wat heeft een spirituele levenshouding met God te maken? God gepresenteerd als boeman, is een illusie.
Etiquette
(Beatrijs Ritsema)
Hoe hoort het? Etiquette van de aandacht. Praten over jezelf is volgens de conversatie-etiquette van oudsher taboe. Egopraat zuigt de aandacht op als een zwart gat. Roddelen staat hoger aangeschreven.

Meer lezen?

Boekbesprekingen over etiquette en vrijheid.
blogspot Meer lezen over spiritualiteit? Kijk op het blog.

Balans zoeken?

Emoties en gevoelens

Verdrongen pijn
(Edwin Oden)

Het menselijk lichaam draagt alle ervaringen van het leven met zich mee en ziet toe op al onze innerlijke waarheden. Er zijn ervaringen uit onze jeugd die we weggedrukt hebben en waar we ons niet langer van bewust zijn. Alice Miller roept op om deze pijn te (h)erkennen en zo verlost te worden van de consequenties op volwassen leeftijd en te voorkomen dat het wordt doorgegeven aan nieuwe generaties.

Meer lezen?

Boekbesprekingen over emoties, verdriet, zelfdoding, jaloezie, angst en woede.

Columns en overig

Fromm over vooruitgang
(Herman Damveld)
We leven alsof we altijd over een onbeperkte hoeveelheid schone en goedkope energie zullen beschikken. Intussen worden milieuverslechteringen steeds duidelijker. Hoe komt het dat velen ondanks deze verslechteringen blijven praten over vooruitgang? Over de betekenis van economie, vrijheid, angst, magische helper en vervreemding.
Pareto principe De 80/20 regel: hoe minder kan leiden tot meer.
Testen Een paar testjes for fun.
Gezegdes Uitdrukkingen, gezegden en spreekwoorden met dieren
Stukken overnemen Jeanne Doomen vraagt zich af wat de beste oplossing is voor het vergoeden van stukken die zijn overgenomen uit de media
Geplaatst door .