Enkele artikelen

Er staan op deze pagina per onderwerp een aantal artikelen van mij en van anderen als introductie tot de beschrijvingen van de boeken over zingeving of zelfhulp. Ook via blogs (bij sommige onderwerpen en in het linkermenu) wordt naar boeken verwezen. Er is samenhang in de keuze van de boeken en de artikelen.

Onderwerpen

Welzijn en geluk

Relaties en liefde

Gezondheid

Filosofie en spiritualiteit

Emoties

Colums en overig

Steekwoord en link (auteur)
Toelichting bij het artikel

Welzijn en geluk

Elementaire behoeften Abraham Maslow's theorie van de behoeftepiramide stelt: "aan het bevredigen van hogere behoeften komt de mens pas toe als lagere behoeften zijn bevredigd".
Balans Uitgangspunt van deze site is dat psychische gezondheid een balans is van zielskwaliteiten en dat men het meeste kans op geluk maakt bij een balans houden tussen autonomie, verbinding en kwaliteit.
In therapie
(Marjo van Soest)
Minder praten, minder diep graven en toch problemen oplossen... werkt dat?
Burnout
(Peter Bügel)
Het opgebrand zijn lijkt een onderschat probleem. Al in 1998 schatte het Centraal Bureau voor de Statistiek dat tien procent van de bevolking burnt-out was. Vooral beroepen waarin met mensen wordt gewerkt zijn risicovol.

Geluk maakt gezond
(Peter Bügel)

Van kanker wordt een mens niet vrolijker. De richting die zich bezighoudt met het omgekeerde, de invloed van ongelukkig zijn op lichamelijke kwalen, is controversiëler. Toch blijkt de theorie van de 'orenmaffia' niet helemaal onzinnig.
Het sleutelwoord is "zelfrespect" volgens Bügel.

Hoe wordt een mens of dier gelukkig? Klaas Rozemond is filosoof en schrijver van het boek Filosofie voor de zwijnen. In zijn boek probeert hij op basis van wat filosofen door de eeuwen hebben gezegd over de basis voor geluk de vraag te beantwoorden: wie is gelukkiger, de ontevreden filosoof of het tevreden varken?
Anorexia nervosa
(Peter Bügel)
Opzettelijk extreem vermageren was oorspronkelijk een afwijking die vrouwen trof, tegenwoordig lijken ook veel mannen een afwijkend lichaamsbeeld te koesteren. Peter Bügel beschrijft in een aantal columns dit fenomeen en de risico's die beide sexen lopen.
Innerlijke bevrijding In het boek De Psychologie van Vrijheid schetst Robert Hartzema hoe in zijn ogen het proces van een niet optimale kindertijd naar een psychologische volwassenheid kan verlopen. Hij noemt dit proces een groei naar vrijheid via innerlijke bevrijding.
(On)voorwaardelijke liefde
(Edwin Owen)
Zes levensvragen voorgelegd aan psycholoog René Diekstra: 'ik groeide op in het universum van de voorwaardelijke liefde. Als je de dansjes deed die van je werden verlangd, mocht je er zijn, maar je kon ook zo weer worden afgeschreven'.
Hoofdzonde Er zijn 8 combinaties van positieve of negatieve aspecten van de drie concepten "verbinding", "autonomie" en "kwaliteit". Een daarvan is ideaal. Je zou de zeven, niet optimale, combinaties kunnen zien als voorbeelden van de klassieke hoofdzonden (hebzucht, afgunst, hoogmoed, luiheid, woede, wellust en vraatzucht). Ook deugden en enneagramtypen zijn te koppelen.
Nachtmerrries
(Ada de Boer)
Ada duidt dromen. Heb je bijvoorbeeld wel eens last van achtervolgingen in jouw dromen?

Meer lezen?

Boekbeschrijvingen over jezelf worden en zijn, in balans zijn, geluk, zelfvertrouwen, vrijheid en verslaving.

Relaties en liefde

Liefde en vrijheid Liefde geeft vrijheid, en liefde die geen vrijheid geeft, is geen liefde.
Echte liefde Wat zijn de kenmerken van echte liefde?
Sex is geen plicht
(Liddie Austin)
'Misschien is de nieuwe seksuele revolutie wel dat je er openlijk voor uitkomt dat je er niet altijd zin in hebt en dat er toch niks mis is met je.'

Lustbalans
(Cas Wouters)

Zijn de benen van jongeren sterk genoeg om de weelde te kunnen dragen van de emancipatie van seksualiteit? Gaat iedereen mee in de ontwikkeling van de lustbalans in de richting van een seksualisering van de liefde en een erotisering van de seks.
Versmelting? Is als geliefden onderling te versmelten iets om naar te verlangen of om van weg te lopen?
Moderne mannen
(Emma Brunt)
Het onbegrip tussen de seksen wordt als iets van alle tijden beschouwd. Maar moderne mannen blijken juist veel met vrouwen gemeen te hebben.
Machtsstrijd
(Riekje Boswijk-Hummel)
Machtsstrijden eindigen niet. Ook als ze zijn gewonnen gaan ze gewoon door, want niemand wil leven in een hiërarchie; niemand wil een verliezer zijn en een winnaar tegenover zich hebben.
Scheiden
(Mar Oomen)
Het blijkt een fatale combinatie: de behoefte aan zelfontplooiing en de veeleisende druk-druk-druk-maatschappij. Vooral werkende ouders houden daardoor nauwelijks tijd voor elkaar over. Ze ruziën over de taakverdeling, zien elkaar alleen als ze afgepeigerd zijn en raken op elkaar uitgekeken.
Snuffelen
(Peter Bügel)
Wanneer mensen parfums kiezen zou het kunnen zijn dat ze onbewust luchtjes kiezen die hun natuurlijke geur versterken.
Coupé-instinct
(Peter Bügel)
Groepsegoïsme en vreemdelingenhaat zijn antropologische constanten. Om voortdurende bloedbaden te vermijden, hebben oude samenlevingen de taboes en rituelen van de gastvrijheid bedacht. De gast is heilig. Maar hij mag niet blijven.

Meer lezen?

Boekbesprekingen over liefde, liefdesgedichten, eenzaamheid en scheiden
blogspot

Meer lezen over liefde? Kijk op het blog.

Balans zoeken?

Over de balans tussen verbinden en autonoom blijven? Bekijk binnen deze site de titels

Meer balans?

Over de balans tussen mannen en vrouwen? Bekijk binnen deze site de titels

Gezondheid

Vitamines veilig
(Rob Sijmons)
Is het altijd goed om vitamines bij te slikken of kan het kwaad wanneer je teveel slikt?
Veilig smeren
(Noël Ummels)
Shampoo, aftershave, parfum, deodorant, dagcrèmes, babylotiondoekjes: het is allemaal uitgebreid onderzocht en hartstikke veilig. Meent de industrie. Maar volgens de milieubeweging zijn de chemicaliën in al die verzorgende producten helemaal niet goed onderzocht. “Het is een grootscheeps chemisch experiment op de mensheid.”
Huidkanker
(Marcel Roele)
Er is geen enkel bewijs dat zonnebrandcremes huidkanker veroorzaken; anderzijds is er ook geen bewijs dat ze veilig zijn.
Gezelligheid en gezondheid
(Peter Bügel)
De hoeveelheid gezondheid bevorderende leefregels stijgt evenredig met onze welvaart. Vaak zijn ze voorspelbaar. Een vuistregel luidt dat lekker ongezond is. Onsmakelijk eten en nodeloze inspanning zouden daarentegen de gezondheid en levensverwachting bevorderen. Deze stand van zaken stemt niet vrolijk. Gelukkig is er wetenschappelijk onderzoek dat een andere kant van de medaille laat zien.
Vet eten
(Marcel Roele)
De westerse mens wordt dikker en dikker. Al 25 jaar voeren voedseldeskundigen met de overheid in hun kielzog campagne tegen het eten van vet. Zoete drankjes, repen en boterhammetjes leveren een wilde piek in het bloedsuikergehalte op, waaraan iemand die geestelijke arbeid of lichte lichamelijke inspanningen verricht helemaal niets heeft.
Stenentijdperk menu
(Marcel Roele)
In de oertijd bevatte een vleesmaaltijd in verhouding meer eiwitten en minder vet dan tegenwoordig.
Joep Schrijvers "Het wilde vlees. De tomtomisering van de passionele mens":
Neandertal-dieet
(Peter Bügel)
Mensen die bij elke maaltijd rauwkost eten, houden er volgens Steingarten drie onjuiste opvattingen op na.

Filosofie, moraal en spiritualiteit

Vrijheid De behoefte aan autonomie is een van de meest fundamentele behoeften van mens en dier.
Kwaliteit Robert Pirsig schrijft in zijn boeken over de Metafysica van Kwaliteit. Kwaliteit kent een statische en dynamische component. Dynamische kwaliteit is de bron van alle verandering, de kwaliteit van de vrijheid.
Christen-dom? Is religie voor goedgelovigen?
Paradox Het goed kunnen omgaan met paradoxen werkt bevrijdend!
Spirituele termen Wat is of betekent bijvoorbeeld "Ahimsâ", of "Bhagavad-Gita", "Chakra", of "Dialectiek"? enz.. Alle termen op alfabet.
Wat houdt dialectiek in?
(Jasper Schaaf)
Filosoof Jasper loopt punt voor punt de mogelijkheden van dialectiek in de praktijk langs.
Dialectiek Stapsgewijs naar een (hogere) balans in autonomie, relaties en kwaliteit.
De ziel Wat heeft een spirituele levenshouding met God te maken? God gepresenteerd als boeman, is een illusie.
Etiquette
(Beatrijs Ritsema)
Hoe hoort het? Etiquette van de aandacht. Praten over jezelf is volgens de conversatie-etiquette van oudsher taboe. Egopraat zuigt de aandacht op als een zwart gat. Roddelen staat hoger aangeschreven.

Meer lezen?

Boekbesprekingen over etiquette, filosofie, metafysica, spiritualiteit en vrijheid.
blogspot Meer lezen over spiritualiteit? Kijk op het blog.

Balans zoeken?

Meer lezen over ego en non-dualiteit? Bekijk binnen deze site de titels

Emoties en gevoelens

Verdrongen pijn
(Edwin Oden)

Het menselijk lichaam draagt alle ervaringen van het leven met zich mee en ziet toe op al onze innerlijke waarheden. Er zijn ervaringen uit onze jeugd die we weggedrukt hebben en waar we ons niet langer van bewust zijn. Alice Miller roept op om deze pijn te (h)erkennen en zo verlost te worden van de consequenties op volwassen leeftijd en te voorkomen dat het wordt doorgegeven aan nieuwe generaties.

Denkkracht van emoties
(Kester Freriks)

Emoties worden vaak geassocieerd met huilen en slapte, maar William Reddy weet dat het anders is: emoties leiden tot daadkrachtig handelen.

Onderbuikgevoelens
(Marcel Roele)

Onderbuikgevoelens in het hoofd, gedachten in de darmen. De denkende darm en onze hersenen worden beïnvloed door dezelfde chemische stofjes.

Verdringen
(Peter Bügel)
Er is weinig over verdringers bekend omdat ze uiteraard de spreekkamers van zielkundigen niet frequenteren. Jammer, misschien kunnen we veel van hen leren.

Meer lezen?

Boekbesprekingen over intuïtie, emoties, verdriet, zelfdoding, jaloezie, angst en woede.

Columns en overig

Dwarsdenken?

Columns van Marcel Roele en Peter Bügel

Peter Bügel

Er zijn 3 series columns.

Marcel Roele Columns en artikelen

Overig (niet noodzakelijk zelfhulp onderwerpen)

Fromm over vooruitgang
(Herman Damveld)
We leven alsof we altijd over een onbeperkte hoeveelheid schone en goedkope energie zullen beschikken. Intussen worden milieuverslechteringen steeds duidelijker. Hoe komt het dat velen ondanks deze verslechteringen blijven praten over vooruitgang? Over de betekenis van economie, vrijheid, angst, magische helper en vervreemding.
Pareto principe De 80/20 regel: hoe minder kan leiden tot meer.
Testen Een paar professionele en een paar testjes for fun.
Gezegdes Uitdrukkingen, gezegden en spreekwoorden met dieren
Stop Spam Stuur waarschuwingen niet zo maar door. Waar kun je checken of de mails betrouwbaar zijn?
Stukken overnemen Jeanne Doomen vraagt zich af wat de beste oplossing is voor het vergoeden van stukken die zijn overgenomen uit de media