bol.com reviews
Voortbouwend op de principes van de cognitieve therapie zijn de psychologen Jeffrey Young en Janet Klosko erin geslaagd om een uiterst bruikbare gids te schrijven voor een breed publiek. Het boek leert mensen hun negatieve gedachtepatronen, door de auteurs 'valkuilen' genoemd, te herkennen. Helder en aansprekend beschrijven Young en Klosko elf van de meest voorkomende valkuilen, waaronder problematische relaties, een irrationeel gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, eenzaamheid. Problemen waar veel mensen mee kampen. Tegelijkertijd bieden zij uitgebreide diagnostische tests en vragenlijsten om elke valkuil te herkennen, en stapsgewijze suggesties om ze in de toekomst te omzeilen. In Amerika hebben al duizenden mensen geprofiteerd van deze directe methode. Het boek Leven in je leven laat niet alleen zien hoe mensen kunnen ontsnappen aan de vicieuze cirkel van negatieve gedachten, het werkt ook inspirerend voor eenieder die over zijn leven wil nadenken.
Iedereen heeft dromen op het gebied van werk, relatie, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Maar wat is er eigenlijk nodig om de stap van dromen, naar durven en uiteindelijk doen te zetten? Veel mensen vertrouwen op goede bedoelingen en wilskracht, maar onderzoek laat zien dat dit niet werkt. Meer dan 80% van alle mensen die beginnen aan een belangrijke verandering, valt binnen twee jaar terug in oud gedrag. Maar wat werkt dan wel? Ben Tiggelaar geeft met dit boek heldere antwoorden op deze vragen. Gebaseerd op actuele psychologische inzichten, praktische ervaring én persoonlijke verhalen van mensen, die met vallen en opstaan, hebben geleerd om leiding te geven aan zichzelf.
Een gezonde dosis zelfvertrouwen is onontbeerlijk voor een gelukkig leven. Om te bereiken wat je wilt, om op te komen voor jezelf, maar ook om je fouten en zwakheden te accepteren en om te kunnen gaan met kritiek, is een gevoel van eigenwaarde onmisbaar.
Helaas kampen veel mensen toch geregeld met een gebrek aan zelfvertrouwen. Ze vinden het moeilijk om op te komen voor zichzelf. Zeggen wat je denkt en voelt, is voor hen niet zo vanzelfsprekend als ze wel zouden willen. In het boek Zelfvertrouwen leer je hoe je je gevoel voor eigenwaarde kunt vergroten.
Jonge tieners zitten vaak in de knoop met zichzelf, de anderen, de school, hun identiteit en de zin van het bestaan. Ze worden bestookt door onprettige gedachten
Hoe filter je als opgroeiende puber die negatieve gedachten over jezelf en hoe kun je met meer durf en positieve energie in het leven staan?
In een uniek en prettig vormgegeven boekje reikt Marijke Bisschop handige strategieën aan om te werken aan meer zelfvertrouwen.
Wat kun je als ouder doen om je kind een positief zelfbeeld mee te geven? "Geef je kind meer zelfvertrouwen" doet je zo'n 150 suggesties aan de hand uit de prakrijk van tientallen ouders - sommigen zien inmiddels al vol trots, hoe hun kinderen in alle vertrouwen de volwassenenwereld tegemoettreden.

"Geef je kind meer zelfvertrouwen" is zeer to the point: na de inleiding vind je op afzonderlijke pagina's telkens in enkele zinnen een suggestie met aansluitend een verhaal uit de gezinspraktijk van een van de vele ouders die betrokken waren bij het samenstellen van dit boek. Hun verhalen illustreren op levendige wijze de uitwerking van hun aanpak op het gevoel van eigenwaarde van hun kind.

"Geef je kind meer zelfvertrouwen" bevat prachtige voorbeelden van samenzijn met je kind met als niet te versmaden bijeffect dat het zich belangrijke vaardigheden eigen maakt waarvan het in het latere leven nog veel profijt kan hebben.

Drie stappen naar zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is nodig om succesvol te zijn. Succes is nodig om zelfvertrouwen te krijgen. Gelukkig zijn is doen waar je van houdt en het is nooit te laat om daarmee te beginnen. Wat maakt jou gelukkig? Lees "je bent goud waard" en ontdek wat jij graag wilt doen en hoe je dit kunt doen. Julia Hastings leert je om een rotsvast vertrouwen in jezelf te krijgen. Kies voor geluk en investeer in jezelf. Je bent het waard!
Je opgelaten voelen in gezelschap, blozen, een blackout krijgen tijdens een speech of sollicitatiegesprek. Het zijn allemaal vormen van verlegenheid en sociale angst. Wat kun je ertegen doen en hoe kom je ervan af?

Vaak zijn het niet de situaties zelf die sociale angst en verlegenheid opwekken, maar de gedachten die mensen over deze situaties hebben, zoals 'ik ben niet goed genoeg' of 'als ik maar niet afga'. Het gevolg: je durft niet meer te praten met iemand die je niet kent of staat met je mond vol tanden als iemand een kritische vraag stelt. Het risico bestaat bovendien dat mensen 'enge' situaties gaan vermijden of in een sociaal isolement terechtkomen.

Pieternel Dijkstra legt in heldere, bondige taal uit waar verlegenheid, faalangst en sociale angst vandaan komen. Ze geeft veel tips, oefeningen en tests die zullen helpen om verlegenheid en sociale angst te overwinnen, meer zelfvertrouwen te krijgen en beter met 'enge' situaties om te leren gaan.

Dit boek gaat over zelfvertrouwen bij kinderen. Er wordt aangegeven hoe het zelfbeeld van een kind zich kan ontwikkelen tot zelfvertrouwen. Het boek beschrijft wat er mis kan gaan bij deze ontwikkeling en hoe dan een negatief zelfbeeld kan ontstaan, en hoe ouders dit kunnen herkennen. De rol, de verwachting, het voorbeeld van opvoeders, die een rol spelen bij de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld en vertrouwen wordt beschreven vanaf de babytijd tot ongeveer twaalf jaar. Dit eveneens vanuit bijbels perspectief. Als laatste wordt aangegeven hoe men concrete stappen kan zetten om te bouwen aan zelfvertrouwen, met een overzicht van boeken rondom het thema. Elk hoofdstuk eindigt met vragen die in een gespreksgroep behandeld kunnen worden. Het boek is eenvoudig geschreven en bestemd voor ouders met een christelijke achtergrond die nog niet zoveel opvoedingservaring hebben.
Een boek voor de leerkracht over zelfvertrouwen en weerbaarheid
'Denk eens wat positiever!': een kreet die het tegenwoordig 'goed' doet. Je kunt het als werknemer van je werkgever te horen krijgen, Omgekeerd zal het eerder worden gedacht dan uitgesproken. Een man kan het zeggen tegen zijn vrouw. Het kan gezegd worden tegen een depressief iemand. De bedoeling van de ander zal vaak goed zijn, maar wat koop je ervoor? Positief denken? Makkelijker gezegd dan gedaan!

Rationeel Emotieve Therapie (RET) is een manier om je denkstijl ook wérkelijk te wijzigen. Deze methode leert je om vooral nuchter en realistisch te denken en je zodoende minder gespannen en depressief te voelen. Het zijn niet de gebeurtenissen zélf die je een naar gevoel bezorgen, maar de manier waarop je tegen de gebeurtenissen aankijkt.

In dit boek, dat eigenlijk een werkboek wil zijn, wordt de; RET op christelijke leest geschoeid. Het is bestemd voor ieder die zich minder onzeker zou willen voelen, meer tegen allerlei narigheid opgewassen zou willen zijn en minder met zichzelf en anderen in de clinch zou willen liggen. Het woordje moeten speelt een sleutelrol. Mensen in het algemeen en christenen in het bijzonder moeten van alles van zichzelf. Dat het in veel gevallen niet gaat om een bijbels moeten, is één van de vele eye-openers van dit boek.

We leven in een maatschappij vol keuzes. Maar beslissingen nemen en knopen doorhakken is voor heel veel mensen erg moeilijk. Bijna alles is mogelijk en de meeste alternatieven zijn algemeen geaccepteerd. Omdat mensen hun toekomst zelf in de hand hebben, en juist omdat er zoveel mogelijkheden zijn, willen ze echter vooral de goede beslissing nemen en geen kansen laten liggen of vergooien.

In Beslissen doe je zó laat Jolet Plomp zien hoe je om kunt gaan met keuzes en welke psychologische processen daarbij meespelen. Voor twijfelaars, voor overhaaste beslissers en voor alle anderen die nieuwsgierig zijn naar de psychologie van het kiezen. Het gaat erom effectief te beslissen zonder onnodige keuzestress.

Bang voor meningsverschillen of ruzies? Steeds last van twijfel of schuldgevoelens? Dan is dit boek je op het lijf geschreven. Ute Ehrhardt, schrijfster van Brave meisjes komen in de hemel, brutale overal, geeft tal van praktische tips aan vrouwen om voor zichzelf op te komen. Leer conflicten aan te gaan, doelen te formuleren en die te realiseren. Met kleine, bewuste stappen ontwikkel je je persoonlijkheid zonder jezelf ooit nog te verliezen.