bol.com reviews

Diep in de hersenen zit een deel dat ons gevoel, humeur, gedrag, bloeddruk, ons immuunsysteem, kortom alles wat met ons welbevinden te maken heeft, beheerst: het emotionele brein. Door controle te krijgen over dit deel van de hersenen, is het mogelijk om stoornissen die voortkomen uit stress, angsten of depressie zelf te genezen.

Vanuit deze nieuwe, opzienbarende benadering beschrijft Dr. David Servan-Schreiber zeven natuurlijke behandelwijzen, die uitgaan van de eigen genezende kracht van de hersenen. Zijn methode is gebaseerd op baanbrekend onderzoek in het Shadyside Hospital van de gerenommeerde Universiteit van Pittsburgh en biedt een effectief alternatief voor de vaak langdurige en ingrijpende behandelingen als psychoanalyse en antidepressiva.

De auteurs, wetenschappelijke adviseurs, hebben een werkboek gemaakt, dat aansluit op het boek "Beter, leuker, slimmer, de uitdaging van stress" (2001)*. De inhoud vloeit voort uit een project van het Ministerie van VWS over stressmanagement. Dit werkboek gaat in op de mogelijkheden die individuele medewerkers hebben om zelfstandig stress in hun werk te voorkomen en tegen te gaan. Het boek bestaat uit vijf delen:

 1. Wat is stress?
 2. Basistechnieken;
 3. Technieken voor gevorderden;
 4. Individuele verschillen;
 5. Aanpak.

De inhoud bestaat voor een belangrijk deel uit checklists en reflectievragen, aangevuld met korte voorbeeldbeschrijvingen en aanwijzingen voor doelgerichte systematische stresshantering. De reflectie is gericht op stressbronnen en stressreacties. De lezer kan zelf bepalen welke tips van toepassing zijn. Het boek heeft een overzichtelijke structuur; verschillende onderdelen hebben een andere tekstlayout; er zijn geen illustraties of figuren. Het is een reflectief boek, bedoeld voor medewerkers in arbeidsorganisaties.

Iedereen heeft wel eens last van stressklachten. De oorzaken zijn niet altijd te voorkomen, maar je kunt er wel voor zorgen dat je minder gauw in de stress schiet waardoor deze klachten niet langer je leven beheersen. Luchtig en met humor laat Guus Martens zien hoe je definitief met stressklachten af kunt rekenen. Door middel van eenvoudige meditaties en oefeningen voor ademhaling, beweging en beheersing van je gedachten leer je rustig en kalm te blijven in stressvolle situaties.
Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel eens last van stress, in lichte of in ernstige mate: spanning, een opgejaagd gevoel, een gevoel van 'ik kan het niet meer aan', thuis of op het werk. Hoe stress ontstaat, hoe het tot uiting komt en vooral: wat je er aan kunt doen, bij jezelf en bij anderen, wordt in dit boekje uitgelegd. Het bevat een aantal programma's met behulp waarvan de lezer zelf aan zijn probleem kan werken.
De auteurs, een adviseur/trainer op het gebied van stressbestendigheid en een neerlandicus/tekstproducent, hebben tot doel mensen een variatie van hulpmiddelen bij stress-situaties te bieden, zodat ze het leven leuk kunnen houden. Onder een voortdurende prestatiedruk kunnen mensen de waarschuwingssignalen tegen overbelasting te laat onderkennen, waardoor ze ziek worden. De auteurs vertellen allereerst wat zij onder stress verstaan en maken onderscheid tussen gezonde en ongezonde stress. Daarna geven ze opdrachten om stress-signalen te herkennen. Ze behandelen verschillende stresshanteringstechnieken, cognitieve herstructurering (RET) en herbeleving (REI), ontspanning, risicohantering, doelgerichte verbeterbeheersing, assertiviteit, tijdbeheersing en dat op een heel praktijkgerichte manier met oefeningen en zelfreflectie. Qua layout is het ook gevarieerd: tekst afgewisseld met invuloefeningen, kaders met aparte thema's of zinspreuken, schema's, tabellen en cartoons. Een vlot leesbaar en gebruiksvriendelijk boek, bestemd voor individueel gebruik door een hoger opgeleid publiek.
Werk is voor de meeste mensen een belangrijk levensgebied: Het biedt mogelijkheden tot ontplooiing, sociale contacten, een inkomen en een zinvolle dagbesteding. Maar werk kan ook veel energie kosten, tot allerlei lichamelijke en psychische klachten leiden en daarmee een bron van ongezonde stress worden. Een hoge werkdruk, snel verouderende kennis, reorganisaties, lastige bazen en een moeilijke omgang met collega's; al deze zaken kunnen leiden tot stress.

In dit boek komt aan de orde wat stress is en hoe ongezonde stress aan te pakken, om zo overspannenheid en burnout te voorkomen. Zo komen herstellen en ontspannen aan bod, evenals het managen van tijd en taken. Er wordt aandacht besteed aan de rol van waarnemen en denken in het ontwikkelen van stress. Lezers leren hoe zich assertiever op te stellen, hoe om te gaan met conflicten en hoe de communicatie met leidinggevenden slimmer aan te pakken. Daarnaast laat dit boek lezers ook stilstaan bij de plaats die werk in hun leven inneemt.

In spanning integreert traditionele stresstheorieën met recente theorieën en biedt werkgevers aanknopingspunten voor tijdige herkenning van stress en preventie van ziekteverzuim. Het boek is geschreven voor mensen in zowel uitvoerende als leidinggevende functies, die last hebben van stress op hun werk. Daarnaast is het boek ook geschikt voor begeleiders en behandelaars van mensen met werkgerelateerde problemen, zoals psychologen, bedrijfs- en huisartsen.

Veel mensen voelen zich tegenwoordig te vaak gestrest, opgejaagd, moe, lusteloos en geïrriteerd. Hoofdpijn, stijve spieren, RSI, slaapproblemen, maag- en darmklachten zijn voorbeelden van veelvoorkomende stressklachten. In de krant lezen we dat mensen in Nederland moe zijn. Te moe.

Is onze werk- en leefdruk te hoog, willen we te veel in een te korte tijd of klagen we met z'n allen gewoon meer en eerder? Er is al veel geschreven over stress en burn-out. Dit boek is anders. Het is een mix van theoretische onderbouwing en praktische doe-opdrachten. Het helpt u de balans te vinden tussen accepteren wat u niet kunt veranderen en veranderen wat u wel kunt beïnvloeden. Het bevat veel tips om meer te zijn wie u wilt zijn en te doen wat u wilt doen. En bovenal helpt dit boek u ongezonde stress te voorkomen en te hanteren om zo meer energie over te houden, ook als u een druk leven hebt.

2. Boeken over Burnout

Carien Karsten ontvangt in haar praktijk als psychotherapeut en managementconsultant veel mensen die door hard werken burnout zijn geraakt. Zij heeft hen geholpen hun leven en werk opnieuw in te richten. De beklemmende ervaring van burnout is omgezet in meer plezier in leven en werk dan ooit tevoren.

In dit boek geeft Carien Karsten een antwoord op vragen waarmee mensen met burnout vaak rondlopen, zoals:

 • Hoe maak ik het best gebruik van mijn talenten?
 • Hoe ontdek ik wat ik leuk vind?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn werk geen energie vreet, maar geeft?

In In dertig dagen uit je burnout staan de stappen van het ACCES-protocol beschreven. ACCES is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en staat voor: Analyse van de werkgerelateerde problemen en situatie van de werknemer; Conditieherstel; verandering van Cognities; verbetering van het Effectief functioneren in het werk; en Stabiliseren van het resultaat.

In dertig dagen uit je burnout is bedoeld voor mensen die burnout zijn of dit dreigen te raken. Het boek bevat ook ervaringen van (ex-)burnoutpatiënten en tips voor leidinggevenden om burnout bij medewerkers te signaleren en de burnoutgevoeligheid van hun organisatie te meten.

'Iedereen zag het aankomen, behalve ikzelf', schreef een vrouw na haar burnout. Frank Schaper verklaart in 'Geen tijd voor burnout' waarom mensen tijdens het opbranden alle waarschuwingssignalen negeren. Hij legt de link tussen persoonlijkheid en burnout-risico, aan de hand van het Enneagram, dat hij eerder beschreef als coauteur van 'Het team in jezelf'.

Schaper ziet een burnout als de dramatische afsluiting van een levensfase, na het te lang doorgaan met een bepaalde levensstrategie. Als rode draad gebruikt hij het verhaal van Joop van den Ende, die zijn leven een nieuwe wending gaf na zijn burnout op 58-jarige leeftijd. Verder gaat het boek in op vragen als:

 • Waarom raken jonge vrouwen zoals Katja Schuurman (28) burnout?
 • Was de burnout van Karin Bloemen kenmerkend voor vrouwen van 40?
 • Bij welke leeftijden piekt het aantal burnouts?
 • Is workaholic John de Mol bezig op te branden?
 • En: waarom branden mannen later op dan vrouwen?

De antwoorden vindt u in 'Geen tijd voor burnout'