Wat is de meest gevoelde en diepe angst die mensen voelen en nauwelijks kunnen thuisbrengen?

Er zijn verschillende diepgewortelde angsten die mensen kunnen ervaren, maar een van de meest voorkomende en diepgaande angsten is de angst voor het onbekende. Deze angst kan zich manifesteren in verschillende situaties, zoals het onbekende pad voor ons, het onbekende in de toekomst, onbekende plaatsen of mensen, of het onbekende in onszelf.
Mensen hebben vaak de neiging om zich vast te houden aan wat bekend is en vertrouwd is, en vinden het moeilijk om te gaan met onzekerheden en onvoorspelbaarheid. Het idee van iets onbekends kan een gevoel van angst en spanning oproepen, omdat we niet weten wat er gaat gebeuren en we ons niet kunnen voorbereiden op wat er kan komen.
De angst voor het onbekende kan ook verband houden met andere angsten, zoals angst voor mislukking, angst voor verlies of angst voor de dood. Het kan ons ervan weerhouden nieuwe ervaringen op te doen, risico's te nemen en ons potentieel te bereiken.
Het is belangrijk om te begrijpen dat het normaal is om angst voor het onbekende te hebben en dat we ons hier bewust van moeten zijn om er effectief mee om te gaan. We kunnen ons vermogen om met onzekerheid om te gaan vergroten door ons comfortabel te maken met verandering, door nieuwe uitdagingen aan te gaan en door ons vertrouwen en veerkracht te ontwikkelen.

Boeken

'De angst de baas' is een praktisch hulpmiddel, waarmee u uw vrijheid weer terug kunt veroveren. Met angst voelt u zich vaak heel eenzaam en onbegrepen. Dit boek kan u helpen dit isolement te doorbreken.

Deze handleiding is bij uitstek geschikt om samen met uw partner, met uw vriend of vriendin, met lotgenoten of met uw huisarts/therapeut door te nemen. De talrijke vragen en huiswerkopdrachten maken het geen vrijblijvende theoretische beschouwing, maar een acht werkboek.

Gebaseerd op zijn eigen ervaring en zijn enorme historische en medische kennis van de 'ziekte biedt Stossel een even onthullend als helder betoog. Het boek begint bij de eerste medische beschrijvingen van angst in de oudheid en leidt, via de latere verhandelingen van Robert Burton en Søren Kierkegaard, naar de grote negentiende-eeuwse wetenschappers die de oorzaken gingen onderzoeken. Maar het vertelt ook de verhalen van beroemdheden die eraan geleden hebben, zoals Charles Darwin en Samuel Johnson. Stossel geeft bovendien een uitgebreid overzicht van de manieren waarop angst door de tijden heen bestreden is, door talloze vormen van psychotherapie, met medicijnen, yoga en meditatie.
bol.com review
Soms is angst een wegwijzer in het leven, maar het kan ons geluksgevoel ook behoorlijk belemmeren. Het vraagt durf en moed om je angsten onder ogen te zien en te erkennen dat je soms een angsthaas bent.
Guus Martens schreef een handzaam en origineel boekje om meer begrip van angst te krijgen. Je leert met je angsten om te gaan en ze waar mogelijk te overwinnen. Ook zul je anderen beter begrijpen en kun je hen helpen om de emotie de baas te worden. Alles met de bedoeling om gelukkiger te leven.
Thematische geselecteerde compilatie van teksten van de Indiase levensleraar Osho over de drie hoofdemoties woede, jaloezie en angst. Net als in het recente 'Moed als wijsheid'* is de voornaamste insteek dat men de bovenstaande emoties onbevooroordeeld moet bezien, er begripvol contact mee maken en ze zo overstijgen. De drie hoofdstukken over de emoties - met de samenhang tussen woede en verdriet, pijn en jaloezie of angst en eenzaamheid - worden ingeleid door een hoofdstuk over 'wat zijn emoties?' waarin de verbinding tussen emoties en sentimentaliteit, alsmede de onderdrukking en beheersing van emoties worden behandeld.

Geplaatst door .