bol.com reviews
'De angst de baas' is een praktisch hulpmiddel, waarmee u uw vrijheid weer terug kunt veroveren. Met angst voelt u zich vaak heel eenzaam en onbegrepen. Dit boek kan u helpen dit isolement te doorbreken.

Deze handleiding is bij uitstek geschikt om samen met uw partner, met uw vriend of vriendin, met lotgenoten of met uw huisarts/therapeut door te nemen. De talrijke vragen en huiswerkopdrachten maken het geen vrijblijvende theoretische beschouwing, maar een acht werkboek.

Gebaseerd op zijn eigen ervaring en zijn enorme historische en medische kennis van de `ziekte biedt Stossel een even onthullend als helder betoog. Het boek begint bij de eerste medische beschrijvingen van angst in de oudheid en leidt, via de latere verhandelingen van Robert Burton en Søren Kierkegaard, naar de grote negentiende-eeuwse wetenschappers die de oorzaken gingen onderzoeken. Maar het vertelt ook de verhalen van beroemdheden die eraan geleden hebben, zoals Charles Darwin en Samuel Johnson. Stossel geeft bovendien een uitgebreid overzicht van de manieren waarop angst door de tijden heen bestreden is, door talloze vormen van psychotherapie, met medicijnen, yoga en meditatie.
Soms is angst een wegwijzer in het leven, maar het kan ons geluksgevoel ook behoorlijk belemmeren. Het vraagt durf en moed om je angsten onder ogen te zien en te erkennen dat je soms een angsthaas bent.
Guus Martens schreef een handzaam en origineel boekje om meer begrip van angst te krijgen. Je leert met je angsten om te gaan en ze waar mogelijk te overwinnen. Ook zul je anderen beter begrijpen en kun je hen helpen om de emotie de baas te worden. Alles met de bedoeling om gelukkiger te leven.
Concrete aanwijzingen voor persoonlijke transformatie, waarbij schuldgevoelens, angsten en pijnlijke herinneringen opgelost kunnen worden als men zich op het nu richt en niet op het verleden of op de toekomst. In een aantal regels en lessen wordt aangegeven hoe de mens, als hij dat wil, volgens de schrijver contact kan krijgen met zijn ware zelf, die liefde is en zich dan "heel" kan voelen en "een met zichzelf en de omgeving". Bemoedigend optimistisch en a.h.w. een persoonlijk getuigen van de mogelijkheid zich van angsten te bevrijden. Een voorbeeld van "Gestalt-denken" waarbij men steeds wordt aangespoord zijn eigen bewuste keuzes te maken en zich niet afhankelijk van anderen of van eigen schuldgevoelens te maken. Bevat veel cartoons.
Thematische geselecteerde compilatie van teksten van de Indiase levensleraar Osho over de drie hoofdemoties woede, jaloezie en angst. Net als in het recente 'Moed als wijsheid'* is de voornaamste insteek dat men de bovenstaande emoties onbevooroordeeld moet bezien, er begripvol contact mee maken en ze zo overstijgen. De drie hoofdstukken over de emoties - met de samenhang tussen woede en verdriet, pijn en jaloezie of angst en eenzaamheid - worden ingeleid door een hoofdstuk over 'wat zijn emoties?' waarin de verbinding tussen emoties en sentimentaliteit, alsmede de onderdrukking en beheersing van emoties worden behandeld.