Wanneer spreek je van een depressie?

Depressie is een ernstige stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door een aanhoudend gevoel van verdriet, hopeloosheid, verlies van interesse in activiteiten die vroeger plezierig waren, en een verminderde energie of vermoeidheid gedurende ten minste twee weken.
Andere symptomen bij mensen met depressie zijn de volgende.

  • Veranderingen in eetlust en gewicht.
  • Slaapproblemen, zoals slapeloosheid of hypersomnie (overmatige slaap).
  • Prikkelbaarheid of rusteloosheid.
  • Verminderde concentratie en geheugenproblemen.
  • Gevoelens van waardeloosheid of schuld.
  • Zelfmoordgedachten of -gedrag.

Een depressie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder biologische factoren, genetica, omgevingsfactoren, stressvolle gebeurtenissen en trauma's. Een depressie kan ook voorkomen bij mensen met andere psychische aandoeningen, zoals angststoornissen, eetstoornissen of verslavingsproblemen.
Als iemand denkt dat hij of zij een depressie heeft, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Een gekwalificeerde zorgverlener, zoals een psychiater of psycholoog, kan een diagnose stellen en een behandelplan opstellen dat kan bestaan uit therapie, medicatie of een combinatie van beide.

Boeken

Nederland hoort tot de meest welvarende, vrije en gelukkige landen. Dat constateren wetenschappelijk onderzoekers van het geluk. Maar tegelijk zijn anti-depressiva de meest geslikte medicijnen. Talloos zijn de andere therapieën, de zelfhulpboeken en de internetpagina's over depressiviteit. En deskundigen stellen dat depressie nog grotendeels onderbehandeld is. Is depressie een biologisch bepaalde ziekte die nu pas goed herkend en behandeld wordt? Praten de hulpverlening en de farmaceutische industrie ons psychische stoornissen aan? Of bracht de verzorgingsstaat mentale kleinzerigheid op grote schaal? Trudy Dehue bespreekt in De depressie-epidemie Over de plicht het lot in eigen hand te nemen de geschiedenis van neerslachtigheid. Ze bestudeert de claims van de biopsychiatrie, analyseert de commercialisering van het psychiatrisch onderzoek en de inhoud van de anti-depressivareclames. Ze betoogt dat gangbare verklaringen voor de toename van depressie niet houdbaar of niet volledig zijn. De depressie-epidemie belicht het proces waarin het ideaal van de maakbare samenleving werd ingeruild voor dat van het maakbare individu. Benadrukten we voorheen omstandigheden als oorzaak van ellende, tegenwoordig gaat de aandacht naar het individuele brein. Daarbij werden we zelf verantwoordelijk voor wat ons vroeger gewoon overkwam. Want nu succes een keuze is geworden, geldt dat voor mislukking evenzeer.

Depressie is een volksziekte: een op de zes Nederlanders krijgt ermee te maken. Dit boek is bestemd voor mensen die aan depressie lijden, of het nu eenmalig of chronisch is. Maar het is ook handig voor hun vrienden, collega's en familie.
De aap op mijn rug geeft een compleet en actueel overzicht van het verschijnsel en biedt tegelijkertijd een monter soort gereedschap hoe met stemmingsstoornissen om te gaan. Het beval praktische tips, feiten, herkenbare verhalen, eye-openers en adressen.
Marian Henderson (Den Haag, 1954) lijdt al sinds haar puberteit aan terugkerende depressies. Behalve haar persoonlijke ervaringen heeft ze bij het schrijven van De aap op mijn rug haar beroepskennis gebruikt: ze werkt al meer dan dertig jaar in de gezondheidszorg, waaronder de verslavingszorg en de psychiatrie.
Dit boek biedt een vernieuwend programma van acht therapiesessies ter voorkoming van terugval bij patiënten met depressie. Het introduceert de 'oosterse' aandachtsmeditatie in de reguliere 'westerse' psychotherapeutische praktijk. De auteurs combineren cognitie met emotie en plaatsen aandachtgerichtheid -- mindfulness -- in een raamwerk van principes en technieken van cognitieve therapie. Klinisch-wetenschappelijk onderzoek heeeft inmiddels de effectiviteit van de methode bewezen.

Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie laat zien hoe een therapeut cliënten leert een eenvoudige maar radicale verandering te bewerkstelligen in de beleving van gedachten en gevoelens die kunnen bijdragen aan een terugval in depressie. Ze beschrijven de theoretische basis van de aandachtgerichte methode, bespreken in detail gestructureerde groepssessies en bieden praktische informatie over de implementering van het programma, inclusief sessie-draaiboeken, handouts voor deelnemers, casus-voorbeelden en richtlijnen voor het opzetten van een eigen aandachtgerichte praktijk.

Geplaatst door .