Openheid rond zelfdoding

Openheid rond zelfdoding kan helpen om het stigma te verminderen dat vaak gepaard gaat met mentale gezondheidsproblemen en suïcidale gedachten. Het kan mensen aanmoedigen om hulp te zoeken en kan degenen die worstelen met suïcidale gedachten helpen zich minder geïsoleerd te voelen.
Het bespreken van zelfmoord kan echter ook riskant zijn als het niet op een verantwoorde manier wordt gedaan. Onzorgvuldige of sensationele verslaggeving over zelfmoord in de media kan het risico op copycat-suïcides verhogen, wat betekent dat anderen worden aangemoedigd om hetzelfde te doen. Daarom is het belangrijk om verantwoorde media-richtlijnen te volgen bij het bespreken van zelfmoord.
Het is ook belangrijk om te onthouden dat openheid rond zelfdoding niet betekent dat het goed is om zelfmoord aan te moedigen of te romantiseren. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het bespreken van de problemen die mensen hebben en het bieden van hoop en ondersteuning om hen te helpen hun problemen te overwinnen.
Als je zelf worstelt met suïcidale gedachten, is het belangrijk om te weten dat je niet alleen bent en dat er mensen zijn die je kunnen helpen. Praat met een vertrouwde vriend, familielid, geestelijke gezondheidsprofessional of bel een hulplijn zoals 113 Zelfmoordpreventie in Nederland. Er is altijd hoop en hulp beschikbaar.

Zie ook mijn positieve ervaringen in het Maatjes voor Leven project.

'Voltooid. Nieuw licht op een zelfgekozen dood' van Bert Keizer is onderdeel van de essayreeks Nieuw Licht, waarbij Nederlandse denkers een klassiek geworden essay naar de hedendaagse wereld toe trekken om te zien hoe houdbaar de ideeën zijn. Arts en filosoof Bert Keizer herleest als ervaren stervensbegeleider Humes 'Over zelfdoding' en werpt nieuw licht op de praktijk en de theorie van een vrijwillig levenseinde. Keizer schreef de bestsellers 'Het refrein is Hein' en 'Onverklaarbaar bewoond'. We kenden al de luxe van een lang, zorgeloos leven na ons pensioen, nu willen we ook de luxe van een korte, pijnloze dood voor de aftakeling.

De Schotse filosoof David Hume pleitte al in de achttiende eeuw voor het recht op een zelfgekozen dood. We hebben evenveel recht op zo'n einde als op de vrijwillige keuzes ín het leven. 'Ik dank de voorzienigheid, niet alleen voor het goede dat ik reeds heb ontvangen, maar ook voor het vermogen dat ik bezit om aan het kwaad dat me bedreigt te ontkomen'.

Hoe logisch dit ook klinkt, het gebruik van 'voltooid leven' als argument om er een eind aan te maken heeft grote gevolgen voor ons idee van een waardevol leven.

Geplaatst door .