Openheid rond zelfdoding

Openheid rond zelfdoding kan helpen om het stigma te verminderen dat vaak gepaard gaat met mentale gezondheidsproblemen en suïcidale gedachten. Het kan mensen aanmoedigen om hulp te zoeken en kan degenen die worstelen met suïcidale gedachten helpen zich minder geïsoleerd te voelen.
Het bespreken van zelfmoord kan echter ook riskant zijn als het niet op een verantwoorde manier wordt gedaan. Onzorgvuldige of sensationele verslaggeving over zelfmoord in de media kan het risico op copycat-suïcides verhogen, wat betekent dat anderen worden aangemoedigd om hetzelfde te doen. Daarom is het belangrijk om verantwoorde media-richtlijnen te volgen bij het bespreken van zelfmoord.
Het is ook belangrijk om te onthouden dat openheid rond zelfdoding niet betekent dat het goed is om zelfmoord aan te moedigen of te romantiseren. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het bespreken van de problemen die mensen hebben en het bieden van hoop en ondersteuning om hen te helpen hun problemen te overwinnen.
Als je zelf worstelt met suïcidale gedachten, is het belangrijk om te weten dat je niet alleen bent en dat er mensen zijn die je kunnen helpen. Praat met een vertrouwde vriend, familielid, geestelijke gezondheidsprofessional of bel een hulplijn zoals 113 Zelfmoordpreventie in Nederland. Er is altijd hoop en hulp beschikbaar.

Boeken

'Voltooid' van Bert Keizer is onderdeel van de essayreeks Nieuw Licht, waarbij Nederlandse denkers een klassiek geworden essay naar de hedendaagse wereld toe trekken om te zien hoe houdbaar de ideeën zijn. Arts en filosoof Bert Keizer herleest als ervaren stervensbegeleider Humes 'Over zelfdoding' en werpt nieuw licht op de praktijk en de theorie van een vrijwillig levenseinde. Keizer schreef de bestsellers 'Het refrein is Hein' en 'Onverklaarbaar bewoond'. We kenden al de luxe van een lang, zorgeloos leven na ons pensioen, nu willen we ook de luxe van een korte, pijnloze dood voor de aftakeling. De Schotse filosoof David Hume pleitte al in de achttiende eeuw voor het recht op een zelfgekozen dood. We hebben evenveel recht op zo'n einde als op de vrijwillige keuzes ín het leven. 'Ik dank de voorzienigheid, niet alleen voor het goede dat ik reeds heb ontvangen, maar ook voor het vermogen dat ik bezit om aan het kwaad dat me bedreigt te ontkomen'. Hoe logisch dit ook klinkt, het gebruik van 'voltooid leven' als argument om er een eind aan te maken heeft grote gevolgen voor ons idee van een waardevol leven.
bol.com review
Dat boeren een grotere kans lopen door eigen hand te overlijden dan anderen is in vele landen aangetoond. Maar Nederland wil het niet weten. Er is geen onderzoek, er zijn geen cijfers. Er is er al geruime tijd reden tot zorg, want het leven van de boer wordt steeds moeilijker. Maar zelfmoord is een groot taboe op het Nederlandse platteland, dus blijft het een verborgen probleem. Lizzy van Leeuwen verdiepte zich in de achtergronden van het taboe, sprak met nabestaanden, hulpverleners en wetenschappers in Nederland en de VS. Ze laat zien dat de hulpverlening in Nederland op schokkende wijze tekortschiet maar ook dat er op het gebied van preventie veel mogelijk is. De hanenbalken licht de sluier van een onbekend stuk cultuurgeschiedenis en is tegelijkertijd een indringend pleidooi voor meer openheid.
De Britse schrijver C.S. Lewis (1898-1963) is behalve door de 'Narnia'-boeken bekend geworden door de originele manier waarop hij zijn (christelijke) visie op deze wereld en haar samenleving in veel boeken onder woorden bracht. Daarbij kenmerkten zijn publicaties zich altijd door een bijzonder persoonlijke aanpak vanuit zijn eigen geloofsbeleving. Ook dit boekje vertoont die trekken, maar hier nog sterker op zijn persoonlijke situatie toegespitst: het zijn dagboekfragmenten uit de tijd vlak na het overlijden van zijn vrouw. In korte notities gaf hij impressies van zijn verwerking van dat verdriet. Op deze manier is de lezer in staat het rouwproces als het ware op de voet te volgen. Lewis spaarde zichzelf daarbij niet. Maar in alles klinkt een ondertoon van gelovig vasthouden aan God. In een tijd met veel aandacht voor de zin en verwerking van het lijden is dit een heel eigen geluid, dat gehoord mag worden.
Geplaatst door .