bol.com review
Uitgangspunt van de auteurs Chopich en Paul, beiden ervaren psychotherapeuten, van het boek Eenzaamheid hoeft niet is dat ons 'innerlijke kind' in onze jeugd vaak te lijden heeft gehad onder onbegrip en dat de 'innerlijke volwassene' deze pijn niet goed heeft verwerkt en het innerlijke kind als het ware heeft weggedrukt. Ons innerlijke kind is een verwaarloosd en geïsoleerd kind geworden, met als gevolg: we lijden als volwassenen onder chronische eenzaamheid, een innerlijke gebrokenheid waar veel mensen moeilijk mee kunnen leven. We kunnen de breuk tussen beide delen van onszelf herstellen zodat er ruimte ontstaat voor een liefdevolle verhouding tussen 'kind' en 'volwassene'. Pas dan kan het kind zich in zijn oorspronkelijkheid doen gelden en kunnen we van uit ons werkelijke zelf in het leven gaan staan. Met praktische methoden en oefeningen geven de auteurs aan hoe we kunnen leren in contact te komen met ons 'innerlijke kind'. Er kan zo - letterlijk - een dialoog ontstaan, waaruit we uiteindelijk als innerlijk volwassen te voorschijn komen, omdat we met behulp van ons innerlijke kind de ik-weet-het-beter-houding van de geïsoleerde, egocentrische volwassene in onszelf hebben doorbroken.

Circa de helft van de bewoners van zorgcentra zegt zich eenzaam tot zeer eenzaam te voelen. Dit is een groot probleem voor de ouderen zelf, maar ook voor de medewerkers van het zorgcentrum die het probleem vaak wel zien, maar door allerlei oorzaken niet in staat zijn het op te lossen. Hoe kan eenzaamheid in het zorgcentrum worden gesignaleerd en wat is eraan te doen?

De uitgave Werken aan eenzaamheid is in eerste instantie bestemd voor zorg- en locatiemanagers, geestelijk verzorgers en activiteitenbegeleiders. Ook de overige medewerkers van zorgcentra die het welzijn van bewoners structureel willen verbeteren, kunnen er echter in meerdere opzichten hun voordeel mee doen.

De boeken hieronder zijn klassiekers, die onder meer eenzaamheid als bewuste keuze beschrijven.
In dit moderne sprookje vertelt de schrijver en vliegenier over zijn ontmoeting met de kleine prins. Wijs en relativerend zijn de mooie verhalen die de prins vertelt over de planeet waar hij woont en de andere planeten die hij bezoekt. Heel subtiel worden, vooral wat betreft volwassenen, onder andere gezagsverhoudingen, menselijke relaties en solidariteit, kameraadschap en eenzaamheid, in een wat laconieke stijl aan de kaak gesteld, versterkt door 'naieve' illustraties in kleur van de schrijver zelf. Dit in 1943 geschreven klassieke werk is vanwege de hoge opvattingen van menselijke waarden ook voor deze tijd nog steeds van belang. Vanwege het heimwee van de auteur naar de kindertijd zal dit boek volwassenen aanspreken evenals kinderen die oog hebben voor symbolische waarden in het verhaal.
Jonathan Livingston Zeemeeuw is het verhaal van een meeuw die zijn meeuwenleven te beperkt vindt. Jonathan Livingston streeft naar iets hogers - ook letterlijk, door zo hoog en zo elegant en zo snel mogelijk te vliegen.
De meeuwenkolonie stoot de nieuwlichter uit, die het dan in zijn eentje moet redden.
Jonathan Livingston Zeemeeuw komt erachter dat verveling en angst en haat de redenen zijn dat een meeuwenleven zo kort is, en omdat hij dat alles niet kent, leidt hij inderdaad een lang en gelukkig leven.
Jonathan is het symbool van het verlangen naar onbegrensde vrijheid in de mens.