Het verschil tussen geluk ervaren en gelukkig zijn

Geluk ervaren verwijst naar de kortdurende momenten van positieve emoties en gevoelens die we kunnen ervaren in ons dagelijks leven, zoals wanneer we genieten van een lekkere maaltijd, een mooie zonsondergang, of een gezellige avond met vrienden. Deze momenten van geluk kunnen intens zijn, maar zijn meestal van korte duur en kunnen snel vervagen.
Gelukkig zijn daarentegen is een meer duurzame staat van zijn, die niet alleen afhankelijk is van korte momenten van positieve ervaringen, maar eerder wordt gekenmerkt door een algemeen gevoel van tevredenheid en welzijn in het leven. Gelukkig zijn is dus meer een algemene toestand van tevredenheid en voldoening met ons leven als geheel, en niet alleen afhankelijk van korte momenten van plezier.
Hoewel geluk ervaren en gelukkig zijn elkaar kunnen beïnvloeden en soms samenvallen, is het belangrijk om te erkennen dat het twee verschillende concepten zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om veel momenten van geluk te ervaren, maar toch niet gelukkig te zijn als gevolg van diepere ontevredenheid of onvervulde behoeften in ons leven. Omgekeerd is het ook mogelijk om in het algemeen gelukkig te zijn, ondanks dat we niet altijd gelukkige momenten ervaren.

Blogs

Er is een zeer uitgebreide reeks van blogs over geluk.

Boeken

Lenoir eindigt zijn boek Over geluk: een filosofische ontdekkingsreis met een epiloog waarin hij schrijft "filosofische kennis, in de zin van spirituele oefening, kan de vreugde vrijmaken die ieder diep in zijn hart bezit. Zoals de zon altijd schijnt, ook achter de wolken, zijn liefde, vreugde en vrede altijd diep in ons aanwezig". Gelukkig zijn betekent voor Lenoir meetrillen met ons diepste wezen.
Het gaat erom in de binnenwereld de obstakels te verwijderen voor de onverwoestbare vrede en vrijheid die in ons zijn. Wees aandachtig zonder er moeite voor te doen, begeef je niet in een situatie om die naar je hand te zetten; weet wanneer je wel wanneer je niet moet handelen.
Spreuken vormen een schat vol diepe levenswijsheid. In die wijsheid komen kennis en liefde samen. Bloemen van geluk moet je zelf planten! bundelt vijfenveertig spreuken en teksten die Phil Bosmans schreef om de mensen van deze tijd een kleine filosofie en een beetje levenswijsheid te geven.

Is het mogelijk gelukkiger te worden? Ja, geluk is maakbaar. In De maakbaarheid van het geluk toont Sonja Lyubomirsky aan dat geluk bij de geboorte al voor 50% vastligt, voor 10% wordt bepaald door de omstandigheden (relatie, inkomen, gezondheid, woonomgeving) en voor 40% door doelbewuste acties.

Bijna iedereen accepteert de zogenaamde mythes van geluk – de overtuiging dat sommige gebeurtenissen in het leven (huwelijk, kinderen, banen, geld) ons gelukkig maken en dat tegenvallers (gezondheidsproblemen, verbroken relaties, financiële problemen) ons voor altijd ongelukkig maken. In De mythes van geluk kijkt Sonja Lyubomirsky met een analytisch oog naar de keerpunten in ons leven en roept ze ons op om te stoppen met wachten op geluk: het is tijd voor actie.

Ons leven lang hunkeren we ernaar onszelf lief te hebben en met anderen een intens gevoel van verbondenheid te ervaren. Angst voor intimiteit - zowel met anderen als met onszelf - veroorzaakt gevoelens van pijn en verlangen. Deze gevoelens kunnen echter ook aanleiding zijn tot een zoektocht naar vrijheid, en ons de bereidheid geven een spiritueel pad te bewandelen.

In dit inspirerende boek Liefdevolle vriendelijkheid: een ander perspectief op geluk laat Sharon Salzberg, een van de leidende spirituele leraren in Amerika, ons zien hoe het boeddhistische pad van 'liefdevolle vriendelijkheid' (metta) ons kan helpen het stralende en vreugdevolle middelpunt van ons wezen te ontdekken. Het leren leven met liefdevolle vriendelijkheid is een revolutionaire praktijk. Het stelt ons in staat het leven een radicaal andere richting te geven, in onszelf werkelijk geluk te ervaren en anderen met oprecht mededogen te benaderen.

Ricard: "Geluk is een manier van zijn die wordt gekenmerkt door een gevoel van harmonie met de omgeving, het ontbreken van strijd; het gaat om een gelijkmoedigheid die blijvend is".

De belangrijkste hindernis op onze zoektocht naar een gelukkig leven is de onbeheerste invloed van emoties als begeerte, haat, woede en jaloezie. Matthieu Ricard aarzelt in Gelukkig leven niet om met uiterst realistische voorbeelden te illustreren welke destructieve krachten er in onze ongecontroleerde emoties schuilen. Bovendien wil hij aantonen dat er in de meest bizarre situaties ruimte is voor een radicale omslag die leidt tot meer geluk en innerlijke vrede.
Wat voor soort geluk kan dat zijn? In het boeddhisme omschrijft men het als een staat van blijvende vreugde en innerlijke vrijheid die onverwoestbaar is, waar de buitenwereld geen grip op heeft. Deze zijnstoestand kan zich echter pas manifesteren als we onze conflictueuze emoties hebben overwonnen.

In Als hij maar gelukkig is; vrouwen die te veel in liefde investeren komen vrouwen aan het woord die te veel in de liefde investeren en er te veel van verwachten, vrouwen die de neiging hebben zichzelf op te offeren en weg te cijferen, allemaal in de hoop dat hij gelukkig zal zijn. Dit krampachtige verlangen tast echter vaak het eigen emotionele welzijn aan en kan zelfs de fysieke gezondheid en veiligheid in gevaar brengen. Psychotherapeute Robin Norwood laat zien hoe verlammend die zelfopoffering kan werken en hoe je eraan kunt ontsnappen.

Iedereen is op zoek naar geluk, maar niet iedereen vindt het. De Dalai Lama laat in De Kunst Van Het Geluk Over De Zin Van Het Leven zien dat geluk binnen ieders handbereik ligt. Het is een houding die je aanneemt tegenover anderen en tegenover jezelf. Een houding die draait om openheid en herkenning.

Inzien dat een ander, net als jijzelf, een mens is, is de eerste stap naar innerlijke vrede.

Uitgaande van meer dan 2500 jaar boeddhistische kennis en helder inzicht maakt de Dalai Lama duidelijk hoe we onzekerheid, woede en moedeloosheid kunnen overwinnen.

Een centrale vraag in de westerse zowel als de oosterse filosofie luidt, of en zo ja hoe de mens gelukkig kan worden. In de loop der tijd zijn er uiteenlopende antwoorden op deze vraag geformuleerd. Als uitersten worden hier opgevoerd Socrates, de altijd kritisch denkende, maar ontevreden filosoof, en de mens als zwijn, die uit verveling de vervulling van materiele verlangens najaagt. In zijn speurtocht door de geschiedenis van de filosofie, waarin hij steeds lijnen en verbanden aangeeft, herontdekt Rozemond in Filosofie voor de zwijnen: Over het geluk van dier en mens de mens die leeft als een varken, dat met weinig tevreden is.
Hoe word je gelukkig in een zakelijke omgeving? En hoe worden organisaties gelukkig, ofwel succesvol? In Geluk In Zaken: Met De 25 Wetten Van Geluk stelt Peter ten Hoopen, auteur en mede-oprichter van een succesvol reclamebureau, dat het antwoord voor mensen en organisaties gelijk is: jezelf zijn. Doen waar je in gelooft, kiezen voor werk dat je met heel je hart kunt doen. Die keuze lijkt een luxe, maar is in feite eerste voorwaarde voor succes. Want werk dat je met liefde doet, doe je veel beter. Dat geldt voor mensen, en het geldt ook voor organisaties.
Dit boek gaat over energetische opvoeding. Voor het Geluk geboren, de energetische opvoeding bol.com begint met een uitleg van de begrippen geluk, de opvoeder en diens invloed, gezien vanuit de bron energie. Daaropvolgend uitleg over geluk en welke noodzakelijke voorwaarden er nodig zijn, uitgaande van energiesystemen, die genoemd zijn naar organen van het lichaam. Uitgangspunt is dat geluk energetisch is; deze visie is gangbaar in de Chinese traditie. Een mens wordt beschouwd als een zelfstandig energiesysteem met subsystemen. Dit wordt met schema's uitgewerkt, eveneens als er een verstoring van emoties optreedt. In de volgende hoofdstukken worden vanuit dezelfde visie de rol van de opvoeder en diens invloed behandeld. Na deze inleiding worden vijf energiesystemen besproken, gezien vanuit de opvoeding, en hoe deze verstoord kunnen worden, op welke manier men dit merkt en hoe men daar mee om moet gaan. Het volgende deel is een praktische handleiding voor de energetische opvoeding. Het geeft basisoefeningen en geeft aan hoe men een profiel moet bepalen met scorelijsten zowel voor het kind als voor de opvoeder. Dan advies over medicatie, een schematisch overzicht en een samenvatting. Het boek geeft voor ouders en hulpverleners die met kinderen werken, helder uitleg van een aanpak van hulpverlening die nog niet zo bekend is.
Geplaatst door .