Het blijkt een fatale combinatie: de behoefte aan zelfontplooiing en de veeleisende druk-druk-druk-maatschappij. Vooral werkende ouders houden daardoor nauwelijks tijd voor elkaar over. Ze ruziën over de taakverdeling, zien elkaar alleen als ze afgepeigerd zijn en raken op elkaar uitgekeken - of erger 'moderne gezinnen waarin beide ouders werken, zijn een continubedrijf, stomende fabriekjes waarin de 'magie' tussen de partners -zo essentieel voor een goede relatie- makkelijk vermorzeld raakt'.

Samenvatting van een artikel geschreven door in Vrij Nederland 3 mei 2003.

Oomen beschrijft verschillende verhalen van echtparen die zijn gescheiden en wijst op de toenemende trend van echtscheidingen in Nederland. Het fenomeen wordt toegeschreven aan de zoektocht naar de 'Perfecte Relatie' en de veranderende rolverdeling tussen mannen en vrouwen. De traditionele gezinsstructuren worden in de moderne samenleving uitgedaagd, vooral wanneer beide partners een carrière nastreven en kinderen krijgen.
Het verhaal belicht verschillende aspecten zoals druk op het werk, gebrek aan communicatie, ongelijke verdeling van huishoudelijke taken, en de zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling. De verhalen illustreren dat de traditionele rolverdeling en verwachtingen in huwelijken niet altijd passen bij de moderne realiteit. Het hebben van kinderen lijkt geen bindende factor meer te zijn, maar eerder een bron van stress in drukke moderne gezinnen.
Oomen benadrukt ook dat, ondanks de afwijzing van scheiden door de meerderheid van de Nederlanders, het aantal echtscheidingen blijft stijgen. Volgens experts zoals Jan Latten van het CBS en relatietherapeut Aukje Delahay, is de generatie geboren na 1970 op zoek naar een nieuwe blauwdruk voor het huwelijk, zonder traditionele normen en verwachtingen. Het individuele consumptiepatroon, waarbij persoonlijk geluk centraal staat, wordt genoemd als een drijvende kracht achter de toenemende scheidingen.
Het artikel concludeert dat het leven na de scheiding, ondanks het streven naar individueel geluk, niet noodzakelijk beter wordt, vooral voor paren met kinderen. Het blijft een complexe uitdaging om na een scheiding opnieuw het huwelijkswiel uit te vinden, met de voortdurende verbondenheid als ouders van dezelfde kinderen. Ten slotte wordt gesuggereerd dat nieuwe, jonge stellen de mogelijkheid hebben om de traditionele valkuilen te vermijden, met de introductie van een campagne genaamd 'Mannen in de hoofdrol', waarin wordt benadrukt dat mannen moderne helden kunnen zijn en tegelijkertijd ideale huisvaders.


Boeken over relaties, vindt u hier, boeken over scheiden hier.

Geplaatst door .