bol.com

Recensie of boekbeschrijving

Wat gebeurt er eigenlijk als je ruzie hebt? Hoe komt het dat je je soms zo machteloos kunt voelen? Wat is pijn eigenlijk? Hoe moet je met je verdriet en je woede omgaan? Hoe ga je om met autoriteit? Wat is 'dichtklappen'? Wat is 'zieligheid'? Hoe komt het dat ruzies vaak zo lang duren? En helemaal niets opleveren? Deze en nog talloze andere vragen komen in dit boek aan de orde. Op een zeer systematische en bijna 'simpele' wijze legt Riekje Boswijk uit wat er met je energie gebeurt tijdens ruzies, hoe een machtsstrijd ontstaat en verloopt én wat je kunt doen om ruzies uit de knoop te halen en eventueel te voorkomen.

Aanbevolen en praktisch bruikbaar voor ieder die wel eens ruziet (en wie heeft dat niet?). Ook voor al diegenen die beroepshalve met mensen werken, omdat de originaliteit van de visie een volstrekt nieuw licht werpt op de oorspronkelijke heelheid van mensen en helder uitlegt hoe die heelheid onder invloed van pijn uiteenvalt in verdeeldheid.

Thematische verhandeling over het bewust omgaan met woede door deze wereldwijd bekende Vietnamese zenboeddhist, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het geengageerd boeddhisme. Net als Krishnamurti en Osho ziet de auteur niets in het onderdrukken of uiten van woede. Daarentegen pleit hij voor een bewust contact maken met deze emotie door ware aandacht, bewust ademen, lopen, zitten enzovoorts (het thema in zijn 'De geur van versgemaaid gras'*). De verschillende functies van de ware aandacht zijn de woede te herkennen en te erkennen, ze te omarmen en ze te vertroosten door middel van een groot bewustzijn en tederheid. Door zo de gewoonte-energie ervan te doorbreken, maakt men de weg vrij voor berip en compassie. De stijl is in zijn helderheid en eenvoud makkelijk leesbaar, waarbij de educatief verantwoordde herhaling bij wijlen een beetje stoort. Zoals in bijna al zijn boeken ook hier weer veel praktische aanwijzingen, waaronder vier bijlagen over een vredesverdrag opstellen, vijf aandachtsoefeningen, geleide meditaties om diep te schouwen en woede te verlichten en diepe ontspanning.

Harriet Lerner laat aan vrouwen zien hoe zij hun woede kunnen gebruiken als constructief, krachtig middel om hun leven te veranderen. Veel vrouwen beschouwen woede als een emotie die zwakte verraadt, machteloosheid aanduidt en dus onderdrukt moet worden. Harriet Lerner toont in Dans van woede aan hoe en waarom onze boosheid bestaande relationele patronen eerder beschermt dan uitdaagt. Tevens legt ze uit waarom het voor vrouwen niet alleen moeilijk is om boos te worden, maar ook om hun woede te gebruiken om zichzelf sterker en onafhankelijk te maken.
Agressie en geweld binnen en buiten het gezin stellen menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener voor een dilemma. Met regelmaat wordt gepleit voor een 'hardere' aanpak, maar escalatie ligt op de loer. Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van geweldloos verzet.
Recensie:
De titel doet anders vermoeden, maar het gaat er hier om dat je als ouder leert hoe je het grensoverschrijdende gedrag van je kind kunt veranderen zonder te dreigen, te slaan, te schelden en zonder je geduld te verliezen. Ik heb geleerd rustig te blijven en duidelijker te communiceren: dingen waarvan ik dacht dat ik het allang deed. Met deze methode wordt je je er niet alleen bewust van dat je bepaalde dingen doet, maar ook hoe je er op een rustige, weloverwogen en liefdevolle manier voor kunt zorgen dat je kind doet wat je van hem/haar verwacht. Uiteindelijk komt het er op neer dat je als ouder weer in je eigen kracht komt te staan zonder dat je steeds op de toppen van je emotie loopt omdat je weet dat er "hulptroepen" zijn die je effectief kunt inzetten!

Dit boekje is geschreven voor mensen die last hebben van hun eigen driftbuien, agressie en woede. Misschien heb jij daar ook last van. Je zou anders willen, maar het gebeurt gewoon. Opkomende drift of woede lijkt onstuitbaar en op zo’n moment realiseer je je niet, dat je achteraf spijt hebt van de woede-uitbarsting. De sfeer in de omgeving is grondig verknald, anderen hebben verdriet, zijn teleurgesteld of zijn zelf ook kwaad geworden, terwijl ze dat misschien helemaal niet hadden gewild.

Het boekje is echter niet alleen voor de driftkikkers zelf bestemd, maar ook voor hen die met driftkikkers moeten omgaan. Het wil antwoord geven op de vraag hoe je kunt voorkomen, dat je je niet door die ander laat meesleuren in die zo vaak humorloze ellende.

Drift, woede en agressie liggen dicht bij elkaar. Je voelt dan een bom van energie in jezelf, die al of niet kan exploderen. Deze energie hoeft niet altijd even hevig te zijn en kan kortere of langere tijd in je aanwezig zijn. Een aanval van woede of drift kan zich heel spontaan uiten, terwijl sommige vormen van agressie zich meer bedachtzaam uiten.