Wat kun je doen wanneer je jouw emoties niet meer in bedwang hebt?

Wanneer je je emoties niet meer in bedwang hebt, kan het moeilijk zijn om op een effectieve manier te communiceren of om situaties te hanteren. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om je emoties te beheersen wanneer ze hoog oplopen.

  • Ademhalingsoefeningen. Probeer diep adem te halen en langzaam uit te ademen. Dit kan helpen om je hartslag te verlagen en je rustiger te voelen.
  • Fysieke activiteit. Als je merkt dat je emoties te hoog oplopen, kun je proberen om fysieke activiteit te ondernemen om wat stoom af te blazen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door te gaan sporten, wandelen, of yoga te doen.
  • Afstand nemen. Neem even afstand van de situatie die je emoties triggert. Ga naar een rustige plek en neem de tijd om te kalmeren voordat je terugkomt op de situatie.
  • Zoek steun. Praat met iemand die je vertrouwt en die je kan helpen om je emoties te uiten en te beheersen. Dit kan een vriend, familielid of een professional zijn.
  • Schrijf het op. Schrijf je emoties en gedachten op papier. Dit kan helpen om je gedachten en gevoelens beter te begrijpen en ze te verwerken.
  • Mindfulness. Probeer mindfulness-oefeningen te doen. Dit kan je helpen om in het moment te blijven en je emoties te observeren zonder erop te reageren.
  • Therapie. Als je merkt dat je regelmatig moeite hebt om je emoties onder controle te houden, kan therapie helpen. Een therapeut kan je helpen om beter te begrijpen waarom je zo emotioneel reageert en je helpen om effectieve manieren te vinden om met deze emoties om te gaan.

Onthoud dat het beheersen van emoties niet altijd makkelijk is en dat het tijd kost om nieuwe vaardigheden te leren. Het belangrijkste is om niet op te geven en hulp te zoeken wanneer dat nodig is.

Boeken

Emoties worden vaak gezien als irrationele, onbewuste krachten waar we weinig inzicht in en controle over hebben. In De zin en onzin van emoties beargumenteert Agneta Fischer dat emoties veel rationeler zijn dan we vaak denken. Emoties zijn zinvol en geven ons inzicht in wat onze doelen en motieven zijn.
In dit boek worden op basis van inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek allerlei aspecten van ons emotioneel functioneren beschreven, zoals emotieregulatie, de rol van emoties in beslissingen, emotionele besmetting en man-vrouwverschillen in emoties. Hierbij wordt ook afgerekend met verschillende populaire opvattingen, zoals het idee dat vrouwen emotioneler zijn dan mannen, het idee dat emoties oncontroleerbaar zijn, intuitief genomen besluiten beter zijn dan weloverwogen en dat het helpt om je hart te luchten.

Een overzicht van onderzoek en theorie

Nederlands wetenschapper Nico Frijda, werkzaam in Amerika, schreef standaardwerk over De emoties een overzicht van onderzoek en theorie: wat is hun (on)nut en wat zijn emoties eigenlijk?

Nooit meer overmand door je gevoelens. Volgens Scott Spradlin zijn emoties niet alleen gevoelservaringen, maar ook gedachten en gedragsneigingen. U kunt het beste hiermee omgaan door aandachtsgerichtheid te beoefenen.

Het boek Je emoties de baas nooit meer overmeesterd door je gevoelens. bol.com. bevat praktische oefeningen gebaseerd op dialectische gedragstherapie.

Heftige emoties en nare gedachten kunnen ons leven beheersen wanneer we niet weten waar ze vandaan komen, wat we ermee aan moeten en hoe we ons ervan kunnen bevrijden. Louter overleven en vermijden, angsten en conflicten zijn het gevolg. Dat is onnodig, omdat veel van deze gevoelens en gedachten op illusies berusten. Illusies waardoor we niet meer constructief kunnen omgaan met wat op onze weg komt, en niet werkelijk van het leven kunnen genieten.

In het vervolg op het succesvolle De herontdekking van het ware zelf schetst Ingeborg Bosch treffend en herkenbaar hoe ons leven, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, wordt beheerst door illusies waarmee we pijnlijke gevoelsn uit onze kindertijd verdringen. Hoe nuttig deze onbewuste overlevingsstrategiën ook kunnen zijn voor een kind, voor de volwassene werken ze voornamelijk destructief. Het gevolg is dat we meer lijden dan nodig is.

Aan de hand van duidelijke voorbeelden legt Bosch in Emotionele bevrijding SAI en de sleutel tot emotionele vrijheid en innerlijke rust uit hoe we aan dit illusoire lijden kunnen ontsnappen. Ze geeft de lezer een sleutel om zich te bevrijden uit de doolhof van soms overweldigende en dikwijls onbegrepen emoties en gedachten, die een belemmering vormen voor emotionele harmonie.

Kijk op emoties. bol.com geschreven onder redactie van deskundigen verbonden aan de afdeling ontwikkelingspsychologie en pedagogiek van de universiteit van Amsterdam, bevat een serie artikelen over de endoge en exogene factoren die van invloed zijn op de emotionele en morele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen en de problemen die tot afwijkend gedrag leiden. Vanuit theoretisch perspectief en een breed scala van recente onderzoeken spreekt men onder andere over de relatie tussen emotie en cognitie, de mentale strategieen, de neurologische en biochemische activiteiten, sociale cognitie en het geweten. Een diversiteit van probleemgedrag bij kinderen van verschillend cognitief niveau wordt belicht vanuit de relatie van het kind met zijn omgeving, het gezin, school, de buurt en de hulpverlening. De artikelen geven de lezer, studenten en hulpverleners, een breed overzicht van recente bevindingen en informatie zoals demografische gegevens, nieuwe inzichten en suggesties voor verder onderzoek, waarbij ook aandacht besteed wordt aan de maatschappelijke context.

Economen zijn geneigd de mens als een rationeel wezen te zien. Maar wie om zich heen kijkt, ziet verschijnselen die moeilijk te rijmen zijn met het uitgangspunt van de rationele mens: beleggers vertonen kuddegedrag dat in hun nadeel werkt en vrouwen hebben een achterstand op de arbeidsmarkt die niet valt te verklaren uit hun capaciteiten. In het boek Geld en gevoel. Over emoties, economie en ethiek. gebruikt Henriëtte Prast inzichten uit de psychologische wetenschap om dit soort verschijnselen te verklaren.
Maar de relatie tussen emoties en economie is geen eenrichtingsverkeer. Keuzes in ons gevoelsleven en zelfs in onze ethiek worden soms beïnvloed door economische afwegingen. Het geven van een diamanten verlovingsring bijvoorbeeld, een traditie waaraan wij nu een romantische betekenis toekennen, kent een puur economische grondslag.

Damasio's stelling is dat emoties manifestaties zijn van lichamelijke reacties op gebeurtenissen binnen en buiten het lichaam. Met spannende casestudies toont hij aan dat zulke emoties automatisch gepaard gaan met gevoelens, vrolijke, verdrietige of welke aan ook. De auteur laat vervolgens zien dat deze eenheid van lichaam en geest ons in het leven houdt, en ook zorgt voor onze culturele prestaties. Waar Damasio in De vergissing van Descartes afrekende met Descartes' scheiding tussen lichaam en geest, komt hij in dit boek Het gelijk van Spinoza tot de verassende ontdekking dat Spinoza beide weer verenigde en intuïtief de belangrijke rol van emoties vermoedde in het overleven van de menselijke soort en in cultuur.
Geplaatst door .