Zie ook de webblogs over vrijheid

bol.com review

Paul Teule definieert vrijheid als ruimte. Naarmate de ruimte waarin ik mij kan bewegen groter is, wordt ook mijn vrijheid vergroot.
Om te kunnen doen wat je wilt, moet de ruimte van de vrijheid niet alleen leeg zijn, maar ook gevormd en ingericht. Daarbij hebben we anderen nodig: we moeten onze vrijheid niet alleen op elkaar, maar ook met elkaar veroveren. Vanuit dit perspectief houdt Paul Teule al onze vrijheden opnieuw tegen het licht, met verrassende inzichten over normen en waarden, de vrijheid van meningsuiting, de vrije markt, alcohol en drugs en de vrijheid van Nederland in de EU.

Gewoonlijk zit je gevangen in angsten uit het verleden, bezorgdheden voor de toekomst en frustraties over het heden. Op zoek naar bevestiging herkauw je dwangmatig het drama van je eigen leven.
Vrijheid kan alleen ontstaan door een meedogenloze confrontatie met je eigen angsten, onzekerheden, leugens, vaagheden en afweer. Wanneer je het ego, met al zijn verkrampingen, paniek en uitvluchten onderzoekt, kan het geleidelijk transparant worden.
Ultieme vrijheid snijdt als een scalpel meedogenloos door alle spirituele dagdromen en gepsychologiseerde drama´s van het ego heen. Het is een zichzelf uitdagend onderzoek dat alle uitvluchten blootlegt om niet te zijn wie je werkelijk bent.

De Psychologie van Vrijheid is een boek over persoonlijke groei, geschreven voor iedereen die op zoek is naar de oorsprong van zijn problemen en beperkingen en die verlangt naar werkelijke intimiteit en vrijheid. Daarnaast is het boek geschikt voor iedereen die kinderen heeft of wil gaan werken met mensen en die patronen bij anderen wil kunnen herkennen. Robert Hartzema werkt als therapeut en is docent/trainer/supervisor bij een psychosociale opleiding. Eerder heeft hij een boeddhistisch centrum geleid en was hij docent yoga en meditatie. Hij beschrijft in het boek zes basisthema's die ieders leven bepalen:

 1. Veiligheid, de basis voor vertrouwen en zelfvertrouwen
 2. Intimiteit, het je werkelijk leren verbinden met een ander en met jezelf
 3. Autonomie, helemaal jezelf kunnen en durven zijn
 4. Identiteit, je eigen weg gaan in relatie met anderen, je werk en de wereld
 5. Seksualiteit, het ervaren van seksuele energie en het aangaan van een seksuele relatie
 6. Vrijheid, loskomen van belemmerende patronen, angsten en overtuigingen uit het verleden

Hij maakt steeds duidelijk welke soort levensvragen, blokkades en belemmerende denkpatronen thuishoren bij welk thema.

In westerse samenlevingen heerst een overvloed aan voedsel, drank, consumptieartikelen, belevenissen en keuzemogelijkheden. Paradoxaal genoeg vraagt dat meer dan ooit om discipline. En juist daarvoor zijn we huiverig. We willen vrij en ongehoorzaam kunnen zijn. In Discipline beschrijft filosoof Marli Huijer de gevolgen van de in de jaren zestig ingezette de-disciplinering. Wij moeten opnieuw nadenken over die verfoeide discipline. Een zoektocht naar een keurslijf dat onze vrijheid juist vergroot.
Vera Helleman en Nicky Verbeek bezien vrijheid vanuit een spiritueel perspectief. Je hoeft voor vrijheid niets te doen, je bent al vrij. Beide schrijfsters geven satsangs en vertellen graag over hun boodschap.
Waarom laten we door ons eigen gedrag onze liefdesrelaties mislukken? Waarom doet het zo'n pijn als je partner vreemdgaat? En hoe kunnen we liefdesrelaties aangaan die niet verzanden in een crisis of in een gezapig samenzijn? Geurtz helpt je te werken aan een spirituele liefdesrelatie tussen twee zelfstandige mensen, waarin de liefde steeds meer tot bloei komt, en bijdraagt aan het geluk en de ontplooiing van beide partners. Hoe je van een ego-relatie naar een spirituele relatie kan groeien door je te bevrijden van het idee dat je jouw ego bent.
Hebben de waarden vrijheid, gelijkheid en broederschap ons nog steeds iets te bieden in de eenentwintigste eeuw? Komen onze ideeën daarover nog steeds overeen met de laatste inzichten uit de wetenschap? Vrijheid gelijkheid broederschap is de weerslag van onderzoek dat Maarten van den Heuvel deed naar deze begrippen. Het is tegelijkertijd een verdieping van de gelijknamige serie die in 2012 door de VARA werd uitgezonden.
In 'Ik' is een deur verschaft Philip Renard ons een blik op de essentie van de Advaita Vedanta, waarin alles draait om de huidige realisatie van vrijheid. Het geeft een beschrijving van het fenomeen dat de term 'ik' ook gebruikt kan worden om het hogere niveau van werkelijkheid mee aan te duiden, dat vooraf- en voorbijgaat aan de persoon, en nooit onvrij geweest is. Er hoeft niet eerst iets verwijderd of uitgesloten te worden om contact te kunnen maken met het Echte dat je bent. Om in spirituele zin te ontwaken zal het ego, het 'Ik', moeten worden opgeofferd.

Wat gebeurt er met je als iemand kritiek op je heeft? Hoe reageer je als je verliefd bent? Wat doe je als je overvallen wordt door heftige emoties? Hoe kun je de relatie met je partner en kinderen verbeteren? Hoe bevrijd je je van sombere gedachten? Hoe kun je in het 'nu' leven? En hoe kun je worden wat je in wezen bent?
Annette Raaijmakers, psychotherapeut en oprichter van Instituut Core, maakt in Volledig vrij op inzichtelijke wijze helder hoe je je kunt bevrijden van belemmerende ideeën over jezelf en anderen. Herkenbare beschrijvingen van praktijksituaties illustreren wat er mis kan gaan in je leven en wat je daar aan kunt doen. Volledige vrijheid begint met de bewustwording van de onvrede die je ervaart, samen met het inzicht dat jouw gedachten je leven en emoties bepalen. De volgende stap is dat je deze ideeën niet hoeft te geloven, omdat je deze gedachten niet bent. Dan ben je vrij en ben je niet meer in strijd met jezelf en anderen. Dit inzicht blijkt de sleutel te zijn tot een leven in vrijheid.

'In een bloemrijk maar daarom niet minder indringend proza laat Franzen zien hoe zijn personages hun weg proberen te vinden in een wereld vol technologische vernieuwing en een immer verschuivende moraal, hoe ze hun verwachtingen in evenwicht trachten te brengen met de grauwe realiteit, hun politieke opvattingen en hun grillige driftleven.' - The new york times.

Ayaan Hirsi Ali was voor de VVD woordvoerder 'vrijheid en tolerantie'. In autobiografie beschrijft zij haar gevoel van vervreemding toen ze met Nederland kennismaakte.

Ayaan Hirsi Ali's jeugd in het gewelddadige Somalië, In Saudi-Arabië, Ethiopië en Kenia, werd beheerst door drie onwrikbare waarden: het geloof, de traditie en de familie-eer. Heen en weer geslingerd tussen de aantrekkingskracht van de zuivere islam en haar vrijheidsdrang, koos zij na haar uithuwelijking voor haar vrijheid.

In Mijn vrijheid vertelt Ayaan over haar strenge grootmoeder en haar ongelukkige moeder, over haar opstandige zusje en haar afwezige vader, over vluchtelingenkampen en bijeenkomsten van de Moslim Broederschap. En over Nederland: het asielzoekerscentrum, haar studiejaren in Leiden, de ziekte en dood van haar zusje, de vriendschappen, haar ervaringen als tolk en haar intrede in de politiek.

Wat betekent het voor een mens om vrij te zijn? Hoe vrij is onze wil? Betekent het dat we onvrij zijn wanneer onze levensgeschiedenis met alle daarbij behorende toevalligheden onze wil bepaalt? Van welke vrijheid gaan wij uit als wij anderen moreel beoordelen? En waarom is onze wilsvrijheid zo belangrijk? Met deze vragen houdt Peter Bieri zich in dit boek bezig. Hoewel het is geschreven door een filosoof, is het geen academische verhandeling. Het is eerder een podium waarop uiteenlopende oplossingen voor het probleem ter discussie staan. In korte, steeds variërende scènes laat Bieri schijnbaar rotsvaste opvattingen en ideëen net zolang met elkaar in botsing komen, tot het principe van een werkelijke vrijheid in beeld komt. Die wordt ons niet cadeau gedaan, die moet telkens opnieuw verworven worden. Met het elan van een romancier toont Bieri ons, wat we door helder denken kunnen bereiken.
Ter gelegenheid van Michel Foucaults twintigste sterfjaar wordt het succesvolle Breekbare vrijheid (1996/98) nu opnieuw uitgebracht, aangevuld met andere kernteksten van de befaamde Franse filosoof. Een heldere inleiding completeert het boek.
Dit boek maakt opnieuw enkele van de mooiste teksten van Michel Foucault beschikbaar. Van de vroege tekst 'Het denken van het buiten´ tot het late werk over de 'zorg voor zichzelf´ krijgt de lezer een fascinerend overzicht van het parcours dat Foucault vanaf de jaren zestig tot aan zijn dood in 1984 heeft afgelegd.
Democratie is in de moderne tijd het overheersende ideaal. Alles wordt democratischer: politiek, economie, cultuur, technologie, zelfs informatie en amusement. Ook dictatoriale regimes plegen lippendienst aan democratie: met gemanipuleerde resultaten houden zij de schijn van vrije verkiezingen op.

Democratie is welhaast synoniem met vrijheid, en wie kan daar tegen zijn? Het klinkt als heiligschennis, maar volgens de auteur van dit boek kent democratie wel degelijk schaduwzijden. Voor een rechtvaardige samenleving is politieke democratie op zichzelf niet genoeg. Een dictator kan aan de macht komen via vrije verkiezingen, zoals Hitler deed. In het Joegoslavië van Tito waren veel burgers vrijer dan na de democratisering, die Milosevic aan de macht hielp. Ware democratie is geworteld in economie en cultuur.

Ontbreken die wortels, dan ontstaat chaos en terreur. Duurzame vrijheid is gebonden aan regels, wetten, afspraken - aan gedeelde normen en waarden. Fareed Zakaria beziet het westerse democratische ideaal met een kritisch oog voor de tekortkomingen ervan. Zijn betoog begint bij de Griekse en Romeinse wetgevers, en loopt via Montesquieu en Marx tot aan moderne politieke denkers als Thomas Friedman en Bernard Lewis. De toekomst van vrijheid is een even belangrijke als belangwekkende studie naar de fundamentele voorwaarden voor vrijheid, en naar het wezen van democratie.

Zen-beoefenaar en -docent Maurice Knegtel heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het zoeken naar een eigentijds spiritueel pad. Een spiritualiteit die kan worden beoefend in onze moderne maatschappij en die zijn beoefening vindt in zaken waar de meeste mensen zich mee bezighouden: relaties, werk, seksualiteit en deelname aan onze pluralistische samenleving. In zijn eerste boek Voorbij willen en weten (Servire, 1998) plaatste Knegtel de geestelijke zoektocht in een eigentijdse context. In het vervolg, Zelfonderzoek (Servire, 1999), gaf hij aan de hand van zen -oefeningen een eerste praktische aanzet tot het ontdekken van een persoonlijke, moderne vorm van spiritualiteit. In De vrijheid om te verliezen werkt hij deze toegepaste benadering van zen verder uit tot een volwaardige, spirituele training die iedereen op zijn of haar manier kan integreren in het dagelijks leven. Knegtels benadering is, gebaseerd op twee elementen uit de zen traditie: het activeren van 'het weten' en de -ontspanning van de wil. Als we deze principes beoefenen, doen we alles wat we doen in helderheid, vrijheid en overgave, aldus Knegtel. Dit boek geeft de beoefening van zen handen en voeten. De vrijheid om te verliezen is een onmisbare gids voor iedereen die spiritualiteit concreet wil maken in het dagelijks bestaan.

Angst om met een auto de snelweg op te gaan, angst om te blozen, om naar een verjaardag te gaan. Dertien procent van de Nederlandse bevolking krijgt ooit te maken met een fobie. Nederlands bekendste 'fobieëndokter' Pieter Frijters schreef een boek over zijn radicale methode Mind Tuning® om snel klachtenvrij te raken. Frijters staat garant voor het succes van zijn opvallende methode.
De Amerikaanse schrijver sluit filosofisch aan bij de Indiase Advaita Vedanta-filosofie en ontving opleiding van een geestelijk leraar uit de soefi-traditie, Hameed Ali (A.H. Almaas), grondlegger van de 'Diamond Approach', een spiritueel pad dat is gericht op zelfinzicht. De oproep om onszelf in mildheid te zien, betekent een afrekening met onze innerlijke criticus, door de auteur 'de rechter' genoemd. Dit deel van onze psyche staat gelijk aan of is verwant met het Freudiaanse superego, dat ons tot gewetensvol gedrag aanzet maar veel zelfkritiek bevat, op basis van wat we hebben geleerd van ouders en andere opvoeders. Dit kan ons lamleggen en doen mislukken, en verhindert ware zelfkennis en zelfontplooiing. Door middel van denk- en invoeloefeningen helpt het boek de lezer, de rechter in zichzelf te herkennen, ontmaskeren en zijn plaats te wijzen. Dit geeft ruimte en vrijheid en herkenning van onze ware aard (bewustzijn, ruimte) zodat we op waarachtige wijze - met tegenwoordigheid van geest - in de werkelijkheid kunnen staan.

Emotionele Vrijheid Technieken (EVT) praktisch toegepast is een techniek waarmee je je leven drastisch kunt veranderen en is gebaseerd op de ontdekking dat fobieën, trauma's, gebrek aan zelfvertrouwen, etcetera een balansverstoring veroorzaken in het lichaamsenergiesysteem. Met EVT ruim je deze blokkades uit de weg. EVT leidt tot snelle verbetering, meestal al na enkele minuten. In dit Ankertje leer je stap voor stap hoe je EVT kunt toepassen in jouw dagelijks leven, waardoor je je capaciteiten weer optimaal kunt benutten.

Het hoofdthema van dit boek is dat er voor de mens, naarmate hij vrijheid verwerft - als een uitstijgen boven de oorspronkelijke eenheid met medemens en natuur - en naarmate hij «individu» wordt, geen andere keuze overblijft dan zich opnieuw met de wereld te verenigen. Dit verenigen dient te geschieden in de vrije oorspronkelijkheid van liefde en productieve arbeid, wil de mens niet een vorm van zekerheid zoeken in banden met de omgeving die zijn vrijheid en zijn persoonlijke, menselijke waardigheid juist te gronde richten.
Voor het grootste gedeelte bestaat de inhoud van dit boek uit bespiegelingen van geestelijke processen. Hoe kunnen wij deze processen beïnvloeden en positief ombuigen. De schrijver maakt ook de samenhang tussen individuele en collectieve gebeurtenissen duidelijk. Het belangrijkste wat de schrijver, een Tibetaans boeddhistische geleerde, de lezer tracht mee te geven is om zinvol te leven en onontdekte menselijke mogelijkheden te leren gebruiken. De indringende wijze waarop de schrijver zijn vragen aan de lezer richt, maakt dit boek tot een geestelijk zelfonderzoek. Een boeiend boek voor een breed publiek, dat geïnteresseerd is in zelfontplooiïng.
'De Vrijheid van Zijn' is het vervolg op 'Kenmerken van het Ware Zijn' en een neerslag van een voordrachtenreeks die erop gericht is het individu te oriënteren en te leiden naar zelfrealisatie. De voordrachten zijn zo gerangschikt dat de verschillende stadia van realisatie zich in een volgorde aandienen zoals die doorgaans door de student ervaren wordt. Ze beginnen met de hoedanigheden en vragen die het belangrijkst zijn als men begint met het werken aan zichzelf, zetten zich voort naar steeds diepere en subtielere stadia en culmineren in een gedetailleerd inzicht in de meest volwassen kenmerken en voorwaarden van realisatie.

In 1839 schreef de Noorse Academie van Wetenschappen een prijsvraag uit. De beroemde Duitse filosoof Arthur Schopenhauer won de prijsvraag met deze verhandeling over de vrijheid van de wil. Deze verhandeling geeft een duidelijk en goed toegankelijk inzicht in de wijsgerige opvattingen van Schopenhauer. Het lezen van Schopenhauer is een plezierige bezigheid, hij schrijft met vaart en zijn grote belezenheid en kennis van zaken komen ook in dit werk goed naar voren. De vertaler heeft uitstekend werk verricht, helaas zijn zijn toegevoegde verklarende noten erg kort uitgevallen. Naast Schopenhauers verhandeling is in dit boek het bekende essay van Thomas Mann over Schopenhauer opgenomen: een essay geschreven in de jaren dertig en bedoeld als algemene inleiding op het werk van de filosoof. Het lijkt wat gezocht dat juist dit essay opgenomen is, het heeft niet direct betrekking op de voorgaande verhandeling en Mann besteedt wel erg veel aandacht aan zijn eigen werk.

De Psychologie van Vrijheid is een boek over persoonlijke groei, geschreven voor iedereen die op zoek is naar de oorsprong van zijn problemen en beperkingen en die verlangt naar werkelijke intimiteit en vrijheid. Daarnaast is het boek geschikt voor iedereen die kinderen heeft of wil gaan werken met mensen en die patronen bij anderen wil kunnen herkennen. De auteur werkt als therapeut en is docent/trainer/supervisor bij een psychosociale opleiding. Eerder heeft hij een boeddhistisch centrum geleid en was hij docent yoga en meditatie. Hij beschrijft in het boek zes basisthema's die ieders leven bepalen:

 1. Veiligheid, de basis voor vertrouwen en zelfvertrouwen
 2. Intimiteit, het je werkelijk leren verbinden met een ander en met jezelf
 3. Autonomie, helemaal jezelf kunnen en durven zijn
 4. Identiteit, je eigen weg gaan in relatie met anderen, je werk en de wereld
 5. Seksualiteit, het ervaren van seksuele energie en het aangaan van een seksuele relatie
 6. Vrijheid, loskomen van belemmerende patronen, angsten en overtuigingen uit het verleden

Hij maakt steeds duidelijk welke soort levensvragen, blokkades en belemmerende denkpatronen thuishoren bij welk thema.

Nevermind is het inspirerende verhaal van Gerard keizer die als vastgoed handelaar een fortuin verdient, tot hij op een dag al zijn bezittingen en onafhankelijkheid verliest.
Het is een zeer persoonlijk verhaal over Gerards strijd, emoties, angst, verdriet en uiteindelijk het vinden van zijn vrijheid.

In deel twee van dit boek neemt Gerard je mee op een spirituele tocht door het bewustzijn. In een heldere uiteenzetting via 8 inzichten (over ego, het Nu, identificatie, bewustzijn, gedachten, waarnemen, gedrag en angst) vertelt hij over zijn eigen ontdekkingstocht die hem na overgave het ultieme gevoel van vrijheid opleverde; een leven zonder angst voor verlies.
Over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid.
Iedere politicus, van links tot rechts, is tegenwoordig voor meer vrijheid. Nederlanders zijn volgens hen onterecht tevreden over de beperkte opties die ze hebben. Maar de mensen vinden er het hunne van - kijk naar de energiemarkt, of de gezondheidszorg. Als vrijheid betekent dat ze de hele dag allerlei ingewikkelde keuzes moeten maken hoeft het voor het gros van de bevolking niet. Dat is erg, want zo wordt het ideaal van keuzevrijheid verkwanseld.
Kindermishandeling heeft enorme gevolgen, zowel voor het kind zelf als voor de volgende generatie en voor de maatschappij in het geheel. Sinds het verschijnen van haar eerste boek, Het drama van het begaafde kind, werpt Alice Miller zich op als beschermer van het gekwetste en beschadigde kind. In haar nieuwste boek, Vrij van leugens, beschrijft zij in verschillende artikelen de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling in de breedste zin van het woord: van kinderen die te weinig oprechte aandacht krijgen tot kinderen die stelselmatig psychisch en lichamelijk mishandeld worden.