Wat is innerlijke bevrijding?

Innerlijke bevrijding is een proces van persoonlijke groei en transformatie waarbij we ons losmaken van beperkende overtuigingen, patronen en emoties die ons belemmeren om ons volledige potentieel te bereiken en te leven vanuit onze ware aard. Het is een staat van bewustzijn waarin we ons vrij voelen om onszelf te zijn en ons leven vorm te geven op basis van onze eigen waarden en doelen.
Innerlijke bevrijding omvat het bewust worden van onze eigen gedachten, gevoelens en gedragingen en het verkennen van de onderliggende oorzaken van onze problemen en uitdagingen. Dit kan onder meer inhouden dat we oude overtuigingen en patronen loslaten die ons belemmeren om te groeien, ons richten op positieve zelfreflectie en het ontwikkelen van een sterker bewustzijn van onze innerlijke waarden en behoeften.
Het proces van innerlijke bevrijding kan verschillende vormen aannemen, waaronder persoonlijke ontwikkeling, meditatie, mindfulness, therapie, creativiteit en spirituele praktijken. Het is een proces dat tijd en toewijding vergt, maar dat kan leiden tot een diep gevoel van vrede, vervulling en vrijheid.

Blogs

Er is een zeer uitgebreide reeks van blogs over vrijheid. Dit blog over de relatie over vrijheid en liefde is een goede start.

Boeken

Paul Teule definieert vrijheid als ruimte. Naarmate de ruimte waarin ik mij kan bewegen groter is, wordt ook mijn vrijheid vergroot.
Om te kunnen doen wat je wilt, moet de ruimte van de vrijheid niet alleen leeg zijn, maar ook gevormd en ingericht. Daarbij hebben we anderen nodig: we moeten onze vrijheid niet alleen op elkaar, maar ook met elkaar veroveren. Vanuit dit perspectief houdt Paul Teulein Vrijheid voor gevorderden al onze vrijheden opnieuw tegen het licht, met verrassende inzichten over normen en waarden, de vrijheid van meningsuiting, de vrije markt, alcohol en drugs en de vrijheid van Nederland in de EU.

Gewoonlijk zit je gevangen in angsten uit het verleden, bezorgdheden voor de toekomst en frustraties over het heden. Op zoek naar bevestiging herkauw je dwangmatig het drama van je eigen leven.
Vrijheid kan alleen ontstaan door een meedogenloze confrontatie met je eigen angsten, onzekerheden, leugens, vaagheden en afweer. Wanneer je het ego, met al zijn verkrampingen, paniek en uitvluchten onderzoekt, kan het geleidelijk transparant worden.
Ultieme Vrijheid, de absolute waanzin van het Zijn snijdt als een scalpel meedogenloos door alle spirituele dagdromen en gepsychologiseerde drama´s van het ego heen. Het is een zichzelf uitdagend onderzoek dat alle uitvluchten blootlegt om niet te zijn wie je werkelijk bent.

De De Psychologie van Vrijheid is een boek over persoonlijke groei, geschreven voor iedereen die op zoek is naar de oorsprong van zijn problemen en beperkingen en die verlangt naar werkelijke intimiteit en vrijheid. Daarnaast is het boek geschikt voor iedereen die kinderen heeft of wil gaan werken met mensen en die patronen bij anderen wil kunnen herkennen. Robert Hartzema werkt als therapeut en is docent/trainer/supervisor bij een psychosociale opleiding. Eerder heeft hij een boeddhistisch centrum geleid en was hij docent yoga en meditatie. Hij beschrijft in het boek zes basisthema's die ieders leven bepalen:

 1. Veiligheid, de basis voor vertrouwen en zelfvertrouwen.
 2. Intimiteit, het je werkelijk leren verbinden met een ander en met jezelf.
 3. Autonomie, helemaal jezelf kunnen en durven zijn.
 4. Identiteit, je eigen weg gaan in relatie met anderen, je werk en de wereld.
 5. Seksualiteit, het ervaren van seksuele energie en het aangaan van een seksuele relatie.
 6. Vrijheid, loskomen van belemmerende patronen, angsten en overtuigingen uit het verleden.

Hij maakt steeds duidelijk welke soort levensvragen, blokkades en belemmerende denkpatronen thuishoren bij welk thema.

In westerse samenlevingen heerst een overvloed aan voedsel, drank, consumptieartikelen, belevenissen en keuzemogelijkheden. Paradoxaal genoeg vraagt dat meer dan ooit om discipline. En juist daarvoor zijn we huiverig. We willen vrij en ongehoorzaam kunnen zijn. In Discipline overleven in overvloed beschrijft filosoof Marli Huijer de gevolgen van de in de jaren zestig ingezette de-disciplinering. Wij moeten opnieuw nadenken over die verfoeide discipline. Een zoektocht naar een keurslijf dat onze vrijheid juist vergroot.
Vera Helleman en Nicky Verbeek bezien vrijheid vanuit een spiritueel perspectief. Je hoeft voor vrijheid niets te doen, je bent al vrij. Beide schrijfsters geven satsangs en vertellen graag over hun boodschap.
Waarom laten we door ons eigen gedrag onze liefdesrelaties mislukken? Waarom doet het zo'n pijn als je partner vreemdgaat? En hoe kunnen we liefdesrelaties aangaan die niet verzanden in een crisis of in een gezapig samenzijn? Jan Geurtz helpt je in al zijn boeken over verslaving, zoals De verslaving voorbij, een simpele uitweg uit elke verslaving je te werken aan een spirituele liefdesrelatie tussen twee zelfstandige mensen, waarin de liefde steeds meer tot bloei komt, en bijdraagt aan het geluk en de ontplooiing van beide partners. Hoe je van een ego-relatie naar een spirituele relatie kan groeien door je te bevrijden van het idee dat je jouw ego bent.
Hebben de waarden vrijheid, gelijkheid en broederschap ons nog steeds iets te bieden in de eenentwintigste eeuw? Komen onze ideeën daarover nog steeds overeen met de laatste inzichten uit de wetenschap? Vrijheid, gelijkheid, broederschap, oude waarden in nieuwe tijden is de weerslag van onderzoek dat Maarten van den Heuvel deed naar deze begrippen. Het is tegelijkertijd een verdieping van de gelijknamige serie die in 2012 door de VARA werd uitgezonden.

Wat gebeurt er met je als iemand kritiek op je heeft? Hoe reageer je als je verliefd bent? Wat doe je als je overvallen wordt door heftige emoties? Hoe kun je de relatie met je partner en kinderen verbeteren? Hoe bevrijd je je van sombere gedachten? Hoe kun je in het 'nu' leven? En hoe kun je worden wat je in wezen bent?
Annette Raaijmakers, psychotherapeut en oprichter van Instituut Core, maakt in Volledig vrij een gids voor bewust zijn op inzichtelijke wijze helder hoe je je kunt bevrijden van belemmerende ideeën over jezelf en anderen. Herkenbare beschrijvingen van praktijksituaties illustreren wat er mis kan gaan in je leven en wat je daar aan kunt doen. Volledige vrijheid begint met de bewustwording van de onvrede die je ervaart, samen met het inzicht dat jouw gedachten je leven en emoties bepalen. De volgende stap is dat je deze ideeën niet hoeft te geloven, omdat je deze gedachten niet bent. Dan ben je vrij en ben je niet meer in strijd met jezelf en anderen. Dit inzicht blijkt de sleutel te zijn tot een leven in vrijheid.

Ayaan Hirsi Ali was voor de VVD woordvoerder 'vrijheid en tolerantie'. In autobiografie beschrijft zij haar gevoel van vervreemding toen ze met Nederland kennismaakte.

Ayaan Hirsi Ali's jeugd in het gewelddadige Somalië, In Saudi-Arabië, Ethiopië en Kenia, werd beheerst door drie onwrikbare waarden: het geloof, de traditie en de familie-eer. Heen en weer geslingerd tussen de aantrekkingskracht van de zuivere islam en haar vrijheidsdrang, koos zij na haar uithuwelijking voor haar vrijheid.

In Mijn vrijheid, de autobiografie vertelt Ayaan over haar strenge grootmoeder en haar ongelukkige moeder, over haar opstandige zusje en haar afwezige vader, over vluchtelingenkampen en bijeenkomsten van de Moslim Broederschap. En over Nederland: het asielzoekerscentrum, haar studiejaren in Leiden, de ziekte en dood van haar zusje, de vriendschappen, haar ervaringen als tolk en haar intrede in de politiek.

Wat betekent het voor een mens om vrij te zijn? Hoe vrij is onze wil? Betekent het dat we onvrij zijn wanneer onze levensgeschiedenis met alle daarbij behorende toevalligheden onze wil bepaalt? Van welke vrijheid gaan wij uit als wij anderen moreel beoordelen? En waarom is onze wilsvrijheid zo belangrijk? Met deze vragen houdt Peter Bieri zich in Het handwerk van de vrijheid over de ontdekking van de eigen wil bezig. Hoewel het is geschreven door een filosoof, is het geen academische verhandeling. Het is eerder een podium waarop uiteenlopende oplossingen voor het probleem ter discussie staan. In korte, steeds variërende scènes laat Bieri schijnbaar rotsvaste opvattingen en ideëen net zolang met elkaar in botsing komen, tot het principe van een werkelijke vrijheid in beeld komt. Die wordt ons niet cadeau gedaan, die moet telkens opnieuw verworven worden. Met het elan van een romancier toont Bieri ons, wat we door helder denken kunnen bereiken.
Ter gelegenheid van Michel Foucaults twintigste sterfjaar wordt het succesvolle Het handwerk van de vrijheid over de ontdekking van de eigen wil (1996/98) nu opnieuw uitgebracht, aangevuld met andere kernteksten van de befaamde Franse filosoof. Een heldere inleiding completeert het boek.
Dit boek maakt opnieuw enkele van de mooiste teksten van Michel Foucault beschikbaar. Van de vroege tekst 'Het denken van het buiten´ tot het late werk over de 'zorg voor zichzelf´ krijgt de lezer een fascinerend overzicht van het parcours dat Foucault vanaf de jaren zestig tot aan zijn dood in 1984 heeft afgelegd.

Zen-beoefenaar en -docent Maurice Knegtel heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het zoeken naar een eigentijds spiritueel pad. Een spiritualiteit die kan worden beoefend in onze moderne maatschappij en die zijn beoefening vindt in zaken waar de meeste mensen zich mee bezighouden: relaties, werk, seksualiteit en deelname aan onze pluralistische samenleving. In zijn eerste boek Voorbij willen en weten (Servire, 1998) plaatste Knegtel de geestelijke zoektocht in een eigentijdse context. In het vervolg, Zelfonderzoek (Servire, 1999), gaf hij aan de hand van zen -oefeningen een eerste praktische aanzet tot het ontdekken van een persoonlijke, moderne vorm van spiritualiteit. In De vrijheid om te verliezen werkt hij deze toegepaste benadering van zen verder uit tot een volwaardige, spirituele training die iedereen op zijn of haar manier kan integreren in het dagelijks leven. Knegtels benadering is, gebaseerd op twee elementen uit de zen traditie: het activeren van 'het weten' en de -ontspanning van de wil. Als we deze principes beoefenen, doen we alles wat we doen in helderheid, vrijheid en overgave, aldus Knegtel. Dit boek geeft de beoefening van zen handen en voeten. De vrijheid om te verliezen, over overgave en bevrijding is een onmisbare gids voor iedereen die spiritualiteit concreet wil maken in het dagelijks bestaan.

Angst om met een auto de snelweg op te gaan, angst om te blozen, om naar een verjaardag te gaan. Dertien procent van de Nederlandse bevolking krijgt ooit te maken met een fobie. Nederlands bekendste 'fobieëndokter' Pieter Frijters schreef een boek Van fobie naar vrijheid mind tuning. de radicale methode naar durf, onafhankelijkheid en succes over zijn radicale methode Mind Tuning® om snel klachtenvrij te raken. Frijters staat garant voor het succes van zijn opvallende methode.

Leven in emotionele vrijheid. Emotionele Vrijheid Technieken (EVT) praktisch toegepast is een techniek waarmee je je leven drastisch kunt veranderen en is gebaseerd op de ontdekking dat fobieën, trauma's, gebrek aan zelfvertrouwen, etcetera een balansverstoring veroorzaken in het lichaamsenergiesysteem. Met EVT ruim je deze blokkades uit de weg. EVT leidt tot snelle verbetering, meestal al na enkele minuten. In dit Ankertje leer je stap voor stap hoe je EVT kunt toepassen in jouw dagelijks leven, waardoor je je capaciteiten weer optimaal kunt benutten.

Het hoofdthema van dit boek De angst voor vrijheid. De vlucht in autoritarisme, destructivisme, conformisme is dat er voor de mens, naarmate hij vrijheid verwerft - als een uitstijgen boven de oorspronkelijke eenheid met medemens en natuur - en naarmate hij «individu» wordt, geen andere keuze overblijft dan zich opnieuw met de wereld te verenigen. Dit verenigen dient te geschieden in de vrije oorspronkelijkheid van liefde en productieve arbeid, wil de mens niet een vorm van zekerheid zoeken in banden met de omgeving die zijn vrijheid en zijn persoonlijke, menselijke waardigheid juist te gronde richten.
'De Vrijheid van Zijn' is het vervolg op 'Kenmerken van het Ware Zijn' en een neerslag van een voordrachtenreeks die erop gericht is het individu te oriënteren en te leiden naar zelfrealisatie. De voordrachten van Almaas zijn zo gerangschikt dat de verschillende stadia van realisatie zich in een volgorde aandienen zoals die doorgaans door de student ervaren wordt. Ze beginnen met de hoedanigheden en vragen die het belangrijkst zijn als men begint met het werken aan zichzelf, zetten zich voort naar steeds diepere en subtielere stadia en culmineren in een gedetailleerd inzicht in de meest volwassen kenmerken en voorwaarden van realisatie.

De Psychologie van Vrijheid is een boek over persoonlijke groei, geschreven voor iedereen die op zoek is naar de oorsprong van zijn problemen en beperkingen en die verlangt naar werkelijke intimiteit en vrijheid. Daarnaast is het boek geschikt voor iedereen die kinderen heeft of wil gaan werken met mensen en die patronen bij anderen wil kunnen herkennen. De auteur werkt als therapeut en is docent/trainer/supervisor bij een psychosociale opleiding. Eerder heeft hij een boeddhistisch centrum geleid en was hij docent yoga en meditatie. Hij beschrijft in het boek zes basisthema's die ieders leven bepalen.

 1. Veiligheid, de basis voor vertrouwen en zelfvertrouwen.
 2. Intimiteit, het je werkelijk leren verbinden met een ander en met jezelf.
 3. Autonomie, helemaal jezelf kunnen en durven zijn.
 4. Identiteit, je eigen weg gaan in relatie met anderen, je werk en de wereld.
 5. Seksualiteit, het ervaren van seksuele energie en het aangaan van een seksuele relatie.
 6. Vrijheid, loskomen van belemmerende patronen, angsten en overtuigingen uit het verleden.

Robert Hartzema maakt steeds duidelijk welke soort levensvragen, blokkades en belemmerende denkpatronen thuishoren bij welk thema.

Nevermind 8 inzichten die leiden tot een absoluut gevoel van vrijheid is het inspirerende verhaal van Gerard Keizer die als vastgoed handelaar een fortuin verdient, tot hij op een dag al zijn bezittingen en onafhankelijkheid verliest.
Het is een zeer persoonlijk verhaal over Gerards strijd, emoties, angst, verdriet en uiteindelijk het vinden van zijn vrijheid.

In deel twee van dit boek neemt Gerard je mee op een spirituele tocht door het bewustzijn. In een heldere uiteenzetting via 8 inzichten (over ego, het Nu, identificatie, bewustzijn, gedachten, waarnemen, gedrag en angst) vertelt hij over zijn eigen ontdekkingstocht die hem na overgave het ultieme gevoel van vrijheid opleverde; een leven zonder angst voor verlies.
Kindermishandeling heeft enorme gevolgen, zowel voor het kind zelf als voor de volgende generatie en voor de maatschappij in het geheel. Sinds het verschijnen van haar eerste boek, Het drama van het begaafde kind, werpt Alice Miller zich op als beschermer van het gekwetste en beschadigde kind. In haar nieuwste boek, Vrij Van Leugens. Oorzaken En Gevolgen Van Kindermishandeling, beschrijft zij in verschillende artikelen de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling in de breedste zin van het woord: van kinderen die te weinig oprechte aandacht krijgen tot kinderen die stelselmatig psychisch en lichamelijk mishandeld worden.

Zie ook de blogs over vrijheid.

Geplaatst door .