Leeswijzer en samenhang

Via deze leeswijzer wil ik de samenhang en de filosofie achter mijn teksten aangeven, zodat het kader en achtergrond van waaruit ik schrijf helpen om de gedachtesprongetjes, die ik maak, voor (jo)u als lezer is te volgen. Schrijven is schrappen en samenvatten. Aforismen zeggen het soms in één zin.
Mijn achtergrond is weliswaar opleiding en ervaring in psychologie, filosofie, wetenschap, doceren, training en coaching, maar ik wil simpelweg ervaringen delen en anderen uitnodigen dat ook te doen in evenwaardigheid.

Samenhang in mijn artikelen

Ik pleit voor en-en denken in plaats van of-of denken. Of-of denken leidt -wanneer je niet oplet- naar mijn mening tot halve waarheden, geforceerd oordelen en opgeblazen ego's, kortom het blokkeert de mogelijke verbinding. En-en denken komt wat mij betreft niet voort uit geen keuzes durven maken, maar uit het geheel willen zien in de som der delen, uit integriteit, uit niet onnodig willen oordelen, uit erkennen dat we allebei gelijk kunnen hebben. Zie het als een vorm van omdenken of dwarsdenken.
Ik ga er vanuit dat twee zaken belangrijk zijn in het leven, namelijk autonomie en verbinding, als herkenbare vorm van de "ongrijpbare en onzichtbare" waarden vrijheid en liefde.
Zonder liefde geen vrijheid en zonder vrijheid geen liefde.
Levenskunst is in mijn ogen om beiden los te kunnen laten en telkens opnieuw (fris, open) te verbinden.
Mijn artikelen over spiritualiteit, dierenrechten en psychologie zijn vanuit dit uitgangspunt geschreven. Ieder levend wezen is voor mij verschillend, maar evenwaardig (in het intrinsieke recht op vrijheid).intrinsiek evenwaardig

Mission statement

Ik richt mijn aandacht op moeiteloos schakelen en balans houden, bijvoorbeeld tussen ik en wij; tussen weten en niet-weten; tussen het begrijpelijke en het ongrijpbare; tussen wat kan worden gedaan en wat moet worden gelaten (wu wei); tussen het verduidelijkende detail en het geheel dat meer is dan de som der delen; tussen grenzen bereiken en grenzen verleggen; tussen rust en beweging, etc. etc….
Ik wil synchronisch leven met mens en dier. Voor mij zijn man en vrouw ongelijk maar wel evenwaardig. Ik voel mij "ge"wetenschapper.
Dieren hebben naar mijn mening een intrinsiek evenwaardig recht op vrijheid net zoals wij mensen dat ook hebben.

Ik verzet me niet tegen verandering en geef me over tot handelen in overeenstemming met de natuurlijke loop der dingen (Dao).

Respect

Een belangrijk onderwerp waarin vrijheid en liefde een rol spelen is respect. Ik observeer dat mensen het vaak over respect hebben zonder precies te (kunnen) omschrijven wat zij daar onder verstaan. Voor mij is respect het midden houden tussen betrokken zijn en de juiste afstand houden. Een balans tussen doen en laten. Het is een soort switchen tussen vrijheid en liefde, waarbij de juiste balans telkens heel snel wordt ingesteld. Ook dit is een voorbeeld van en-en denken en twee zaken (gelijk)tijdig afwegen. Het lijkt eerst wat lastig maar wordt routine wanneer je je eenmaal bewust wordt van de positieve uitwerking.

Wat word je wijzer van het lezen op mijn site?

yin yang mens dierDe inzichten (van mij en anderen) die ik deel leveren de lezer geen direct financieel of maatschappelijk voordeel op. Indirect voordeel wel voor degene die wil zien dat "de werkelijkheid goed is zoals het is, maar geduld vergt" en die gemotiveerd wil blijven om te blijven streven voor een goede zaak. Ik zie de gebreken van ons functioneren wanneer wij te weinig zelfkennis hebben. Maar ik zie ook het voordeel van het je realiseren dat niemand de waarheid in pacht heeft. Het maakt ons allemaal (mens en dier) evenwaardig in ons recht op bestaan (vrijheid). Die gedachte heb ik in veel artikelen uitgewerkt. Niet omdat het veel uitleg nodig heeft, maar omdat ik wil laten zien hoe breed evenwaardigheid is toe te passen. Ik vermoed dat weinig mensen nu evenwaardig kijken omdat we allemaal zo veel en zo lang in competitie met elkaar zijn opgevoed. Het kan weleens de grootste uitdaging zijn waar wij mensen nu voor staan: niet meer uitgedaagd worden om te winnen en te veroveren, maar om te delen.

Erik van Zuydam, van de inspiratiemails, heeft het mooi samengevat in het volgende.

Als je vanuit het ego je leven bestiert,
dan krijg je ego-resultaten; wrijving,
ingewikkeldheid, rusteloosheid en conflict.
Maar als je intenties voortkomen uit innerlijke stilte
dan is er een aangename moeiteloosheid. Je laat
het universum als het ware door jou heen zijn weg vinden.

Mijn artikelen gaan onder meer over synchroniciteit (betekenisvol toeval), paradoxen, intuïtieve kennis, omdenken, open mind, wu wei: het verschil tussen niet doen en niets doen, evenwaardigheid, e.d.. Ik ben wars van zweverigheid.

Samenhang in mijn communicatie

Ik probeer originele bijdragen te plaatsen in de media. Op sommige zaken reageer ik snel. Over andere zaken denk ik liever eerst wat na of overleg ik (via de mail en telefoon) met anderen.

Fora

Ik beheer een aantal websites en schrijf op diverse eigen weblogs. Het verschil zit in de structuur. Via een website kan ik beter de vorm bepalen van hoe en wat ik aanbied. Het uiterlijk van de sites verschilt nogal. Reageren kun je alleen via mail, want ik vind reaguurders vervelend.

Facebook

Via Facebook reageer ik regelmatig op wat ik in de kranten of tijdschriften lees of zie op TV. De aanbevolen artikelen worden dan automatisch vermeld op mijn websites met in achtneming van auteursrecht. Ik gebruik overigens mijn tijdlijn nauwelijks voor wat ik wel wil zeggen, maar citeer ik anderen die het mooier kunnen zeggen, bijvoorbeeld Pieter Derks.

Weblogs

Op weblogs beschrijf ik mijn gedachten over onderwerpen in de actualiteit waarover ik meestal een paar dagen heb nagedacht.
De weblogs gaan ook over boeken met onderwerpen die mij bezighouden.
Op mijn weblogs lopen rijp en groen door elkaar (dat kan nu eenmaal niet anders) en worden doorwrochte stukken afgewisseld met lichtvoetige. Vandaar dat de lezer zelf moet bepalen wat die interessant vindt.

Ik maak verbindingen en daarmee samenhang tussen de artikelen (ze linken en verwijzen naar elkaar). Soms voeg ik na publicatie toch nog iets toe ter verduidelijking.

Samenhang in meten, visie en verwijzingen

Over bijvoorbeeld het onderwerp zelfvertrouwen, maakte ik testen en scans. Ik schrijf blogs over hoe ik aankijk tegen het vergroten van zelfvertrouwen en verwijs naar zelfhulpboeken erover. Andere onderwerpen, waarvoor dit geldt, zijn bijvoorbeeld geluk (blog / boeken); zelfkennis (blog / boeken) en verbinding (blog / boeken).

Gebruik van kunstmatige intelligentie

Door de opkomst van chatGPT, die veel sneller kan opsommen wat de algemene lijn is in een bepaald onderwerp, ontstaat er een nieuwe uitdaging bij het (her)schrijven van blogs. Het heeft geen enkele zin om blogs te laten schrijven door chatGPT. Dan kunnen lezers beter zelf direct vragen stellen aan chatGPT. De mogelijkheden van chatGPT ondersteunen mij om kort samen te vatten wat de meerderheid denkt en geeft mij de gelegenheid om een persoonlijke visie daaraan toe te voegen.

Feedback

Onder mijn columns is geen mogelijkheid tot reactie. De reden is dat ik bij anderen (Facebook) zoveel zure reacties, vervuiling en afleiding van de kern heb gezien door reaguurders en trollen dat ik liever op lezers reageer die de moeite nemen om mij te mailen. Zo kunnen misverstanden en de noodzaak van censuur worden vermeden. Ik verwelkom alle reacties per mail, ook wanneer deze slechts melding maken maken van spelfouten of storend ontbrekende bruggetjes in een redenering. Ik schrijf namelijk gecondenseerd en met hier en daar gedachtensprongen. Dat kan een drempel zijn in het overbrengen van wat ik wil betogen, maar daar krijg ik graag feedback op.

Hier staat mijn beleid op het respecteren van copyright en auteursrecht.

Geplaatst door .

Privacy verklaring.